روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

شیر ژیان؛ مرد سنگر

شماری از نمایندگان مردم هرات در مجلس نمایندگان، در یک نشست اضطراری در منزل میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان، در حالیکه داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حمد الله محب مشاور شورای امنیت ملی نیز حضور داشتند، پیشنهاد کردند که در اسرع وقت امیر اسماعیل خان به حیث والی هرات و رئیس شورای نظامیزون غرب کشور تعیین گردیده و سپس فرماندهی و مدیریت واحد بر محوریت ایشان شکل بگیرد.
در حالی تعداد از وکلای هرات این پیشنهاد را مطرح مینمایند که در این اواخر اسماعیل خان در دفاع از هرات در برابر گروه طالبان نفش آفرینی خوبی از خود نشان داده است و تعداد زیادی از هواداران خویش را در دفاع از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بسیج کرده است.
به خط نخست نبرد رفتن اسماعیل خان به خاطر دفاع از شهر هرات و همکاری وی با قوتهای مسلح افغانستان، در این اواخر وی را یک بار دیگر بر سر زبانها آورده و شماری از باشندگان هرات به ایشان لقب «شیر پیر» را داده اند که این به نحوی قدردانی و حمایت مردم را از فعالیت نظامیوی در مقابل گروه طالبان را نشان میدهد. وی در گذشته نیز یکی از چهرههای معروف سیاسی_نظامیحوزه جنوب غرب به حساب میآمد و از محبوبیت خاصی در میان هواداران خویش برخوردار است.
امیر اسماعیل خان از خط اول نبرد پیام ذیل را به نشر رسانیده است که نماد از اراده و عزم آهنین وی میباشد «خاک اولیا، دیار فرهنگ و هنر و علم هرات پاک تر از آن است که فرزندان دلیرش اجازه دهند که پای کثیف مزدوران اجانب گروه طالبان به آن باز شود.»
او چندی قبل، با بسیج و مسلح سازی هزاران تن از هواداران خویش جبهه دفاع از حوزه جنوب غرب را ایجاد نموده و عملاً در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، در ولایت باستانی هرات آغاز به کار کرد. اسماعیل خان در همایشی با حضور هزاران نفر مسلح به تاریخ هجدهم سرطان سال جاری بیان داشت «جبهه دفاع از حوزه جنوب غرب در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با دشمن یعنی گروه طالبان مقابله خواهند کرد.»
اسماعیل خان همچنان گفت «که هرات پایان کار نیست و آنان تصمیم دارند که تمام قسمتهای حوزه جنوب غرب کشور را از وجود دشمن پاک سازی کنند.»
امیر اسماعیل خان در گفت و شنیدی که با رادیو نوروز داشت تصریح کرده است «با همان سلاح که در مقابل اتحاد جماهیر شوروی وقت که در سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به افغانستان تجاوز کرد و پس از جهاد مقدس مردم افغانستان در سال ۱۳۶۷ هجری شمسی از این کشور شکست خورده و نیروهایش را از افغانستان بیرون نمود} جنگیدم، با همان سلاح در مقابل گروه طالبان خواهم ایستاد.»
اشاره اسماعیل خان به سالهای است که وی منحیث یکی از قوماندانان برجسته حوزه جنوب غرب کشور در مقابل اتحاد جماهیر شوروی وقت دست به جهاد زده بود و الی پیروزی مجاهدین در سال ۱۳۷۱ هجری خورشیدی از این کار دست بردار نشده بود.
شیر پیر هرات در حالی کمر مبارزه علیه گروه طالبان را از هفت جا بر بسته است که ولایت هرات در این اواخر شاهد ناامنیهای عظیمی بوده است. به شمول بنادر تجارتی اسلام قلعه و تورغندی شماری از ولسوالیهای ولایت هرات در تحت تصرف گروه طالبان قرار دارد.
سوال این است که اسماعیل خان چگونه توانست در برابر گروه طالبان در هرات خوب بدرخشد؟
در این مورد میشود چند نکته را به شکل اختصار بر شمرد:
-همه میدانیم که حمایت قوی حکومت افغانستان از نیروهای خیزش مردمی به رهبری امیر اسماعیل خان یکی از عوامل اساسی در نقش آفرینی موفقیت آمیز وی در جنگ پسین هرات در مقابل گروه طالبان بوده است. اگر حمایت حکومت افغانستان نبود به احتمال زیاد وی به تنهایی این بار گران را به دوش خویش حمل کرده نمیتوانست.
-موجودیت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در صف جنگ از عوامل دیگری کامیابی اسماعیل خان در جنگ با گروه طالبان به حساب میآید. چون تعداد افراد مسلح وی به احتمال زیاد از چند هزار نفر تجاوز نمیکند، به اساس محاسبات سرانگشت نظامی با این تعداد افراد نمیشود شهر به وسعت شهر هرات را از تجاوز گروه طالبان نجات داد. با توجه به این نکته میشود با صراحت تمام بیان داشت که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در امر کامیاب سازی فعالیتهای نظامی اسماعیل خان نقش تعیین کننده داشته است.
-از اینکه اسماعیل خان یکی از قوماندانان برجسته حوزه زون جنوب غرب کشور بوده است در این شکی وجود ندارد که وی از نفوذ قوی در میان مردم زون جنوب غرب از جمله ولایت هرات برخوردار است. این عامل نیز یکی از اسباب موفقیت وی در جنگهای پسین هرات میتواند باشد. گذشته از این اسماعیل خان در زمان حاکمیت خویش خدمات عامه زیادی را به مردم هرات انجام داده است که این کار وی را به نزد تعدادی از باشندگان آن ولایت محبوب دلها ساخته است. در حال حاضر هرات یکی از شهرهای نمونه در افغانستان است که اغلب بازسازیها و نوسازیهای این شهر بزرگ توسط اسماعیل خان صورت گرفته است.
-در کنار اینکه اسماعیل خان تجربه جنگ با اتحاد جماهیر شوروی وقت را دارد، وی با گروه طالبان نیز در سالهای نخست فعالیتهای نظامی_سیاسی شان جنگیده است. داشتن تجربه کافی جنگی در مقابل اتحاد جماهیر شوروی وقت از یک طرف و با گروه طالبان از جانب دیگر، وی را در امر نقشه کشی و مبارزه با گروه طالبان دست بالا داده است. که این امر در راستای درخشیدن نظامی وی نمیتواند عاری از مفاد خاص باشد.
با توجه به وضعیت امنیتی نابسامان هرات از یک طرف و با توجه به مردم داری و نفوذ و تجربه جنگی امیر اسماعیل خان از جانب دیگر، اگر حکومت افغانستان پیشنهاد والی و رئیس شورای نظامی حوزه جنوب غرب شدن وی را که از سوی شماری از نمایندگان مردم هرات در ولسی جرگه مطرح گردیده است مورد توجه و مداقه قرار دهد به نظر میرسد کار خوب باشد.
شمس ذکی

ممکن است شما دوست داشته باشید