روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

شهریان کابل باید در حفظ محیط زیست با شاروالی همکار باشند

پس از استقرار حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان یک سلسله نظم شهری که با آشفته گی های فراوان پاکسازی بود به شهر ها برگشته است اولین قدم مثبت پاکسازی جاده ها چهارراهی ها، سرک های عمومی و فرعی که توسط زورمندان و اراکین فاسد گذشته، با گذاشتن سدهای سمنتی مسدود گردیده بود، بازگردید. ثانیاً نظم و امنیت در هر نقطه کشور برگشته پس از سالیان دراز مردم می توانند آزادانه به ولایات کشور سفر نمایند. همچنان شماری زیاد اشخاص فاسد الاخلاق در شهر ها که مزاحمت های اخلاقی را متوجه اطفال و زنان می نمودند تا حدی اسلاح شده مهمترین قدم در این راستا برگشت نظم شهری در کشور بخصوص شهر کابل است که امروزه هرهموطن ما شاهد اند. هرچند که فقر تحمیلی از سوی خارجی ها بیداد می کند ولی جاده های بزرگ در این اواخر با چراغ های ترافیک مزین گردیده که در تنظیم نظم ترافیک اثر گذار است. در قسمت پاک سازی سرک ها و جاده ها از وجود دست فروشان نیز اقدامات مفید صورت گرفته است. هرچند بنابر وضعیت نا بسامان اقتصادی هزینه های تعیین شده بلند است ولی اینکه پس از سالیان درازی اقدامات روی کاغذ حکومت های گذشته شکل عملی بخود گرفته است. یک قدم مثبت است. همینگونه زابرها آبروهای کنار سرک ها و مراکز بزرگ اقتصادی و بازار های بزرگ از لوث کثافات پاک کاری صورت گرفته است چنانچه مرکز شهر و مراکز بزرگ و مارکیت ها از نظم خوب برخور دار شده است. جا دارد با قدردانی از مسئولیت پذیری مسئولان شهرداری و ترافیک کابل اظهار امتنان کنیم. امیدواریم در انتقال زباله ها از محلات زیست نیز اقدام به موقع نموده و در قسمت کنترول محلات از موجودیت سگ های ولگرد توجه نمایند. از هموطنان خویش نیز میطلبیم که با که با شاروالی در قسمت نظم شهری همکار باشند چه در تنظیم ترافیک و یا صفای شهر. نباید زباله های خویش را در کنار سرک، آبرو ها و… بیندازند طوریکه در گذشته بدین عقیده بودند که مسولیت صرف متوجه شاروالی است بلکه به عنوان شهروند مسئول، احساس مسئولیت پذیری را داشته باشند تا شهر کابل به عنوان پایتخت صلابت و وقار گذشته خود را کسب نماید.

ح-ص

 

ممکن است شما دوست داشته باشید