روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

شهریان کابل: باتوزیع پول های جدید، اسکناس های فرسوده جمع‌آوری گردد

شفیق

  باپیروزی امارت اسلامی درافغانستان وتحکیم امنیت درسراسرکشور، مردم ما ازجنگ وناامنی خواستند اندکی نفسی راحت بکشند. آرزوداشتند تا زمینه اشتغال برای شان مهیا گرددو با رونق بخشیدن به کارو بار زندگی شان صاحب لقمه نانی گردند؛ اما باتأسف ایالات متحده امریکاپس ازشکست وفرار فجیعانه خود، پشتوانه ارزی افغانستان را که دارایی ملت مظلوم مابود آن را دربانک های خارج ازکشور منجمدساخت. تا امارت اسلامی ومردم این کشور به مشکلات عدیده اقتصادی دچارگردند. این مسئله باعث گردید پول های مندرس شده نظام های قبلی که دردوران چلند قرارداشت مکرراً به گردش درآید. تاآنجاکه سلامت بسیاری این بانک نوت ها به خطرجدی مواجه شده است. این کارسبب شده است تامردم عزیزما درتعاملات داد و ستد ومعاملات تجارتی به چالشهای بیشتری مواجه گردند. خوش بختانه دراین اواخرچنانی که از ورای رسانه ها شنیده می شود، نخستین محمولۀ چاپ شده ارز افغانی به کابل رسیده وقراراست به دوران چلند انداخته شود. دراین مورد خبرنگار روزنامه ملی انیس نظریات چندتن ازهمشهریان را جمعاوری نموده وفشرده ازآن را خدمت خوانندگان روزنامه تقدیم می دارد:

بکتاش یکتن ازمحصلین سال چهارم دانشکده اقتصاد درپاسخ به پرسشی که چه چیزسبب گردید تاپول فزیکی یااسکناس کاغذی منحیث منبع اعتباربین المللی درمیان مردم اجتماع به وجود بیاید؟ گفت:

پول در واقع آن‌طور که خیلی‌ها تصور می‌کنند، «ذخیره‌ ارزش» نیست، بلکه پول معیاری است برای بدهی هر فرد نسبت به شخصی که طلب کاراست. در گذشته چگونه انسان‌ها تعاملات خود را از طریق داد و ستد کالا به کالا انجام می‌دادند. در این نوع دادوستد به عنوان مثال، فردی که یک جنس داشت می‌توانست آن را با اجناس دیگرکه متعلق به شخص دیگری بود معامله کند. محدودیت‌های تبادله جنس به جنس  این نوع دادوستد آشکار است؛ به ندرت می‌توان هماهنگی بین نیازها و کالاها را پیدا کرد.

به عبارت دیگر، این‌طور نیست که فرد همیشه کالایی برای معاوضه با کالای دیگر که متعلق به فرد دیگری است داشته باشد. به دلیل همین محدودیت، نظریه‌ اقتصاد سنتی مفهوم پول را پدید آورده است. هنگامی که فردی چیزی را از کسی می‌خواهد اما در قبال آن چیزی  به ازای مناسبی برای عرضه ندارد، باید چیزی را به فرد فروشنده ارائه کند که او بعداً بتواند از آن برای تهیه‌ مایحتاج خودش استفاده کند. بنابراین بهتر است مفهوم پول وجود داشته باشد. در گذشته ابتدا دادوستد پایاپای معاملات به وجود آمد و سپس به خاطر نیاز موجود، پول ایجاد شد؛ در نهایت نیز مبحث اعتبار شکل گرفت. پول به عنوان ابزار نماینده‌ ارزش شناخته می‌شود و در مرکز مداری قرار می‌گیرد که کنش‌های اقتصادی دور آن می‌چرخند.

چاپ ارز یا بانک نوت ها یک سیاست معقول پولی ویک راهکارمناسب اقتصادی سنجیده شد و عرض وجود  کرد.اما اعتبار را باید اساس و بنیان اقتصاد دانست و مدت‌ها پیش از آنکه پول به صورتی که امروز می‌شناسیم مرسوم شود، وجود نداشته است. اگر فردی می‌خواست یک جنس را از شخصی بخرد اما کالایی را که صاحب جنس در ازای آن مطالبه می‌کرد نداشت، به احتمال زیاد صاحب جنس آن را به فرد می‌داد به شرطی که در زمان مقرر بهای آن را با کالای مناسبی پرداخت کند. از نظر تاریخی همیشه بدهکاران در صورت عدم پرداخت بدهی، مدیون طلبکاران بودند. در بسیاری از فرهنگ‌های قدیمی  اگر فردی بدهی‌اش را پرداخت نمی‌کرد، طلبکار می‌توانست هر چه را مناسب می‌داند (حتی جان شخص یا اعضای خانواده‌ او) را از او بگیرد. به عبارت دیگر، از دیرباز طلبکاران بر بدهکاران تسلط کامل داشتند. در عصر حاضر نیز با چنین موضوعی مواجه هستیم، اما شرایط انسانی‌تری برای آن وضع شده است. به عنوان مثال، اگر به بانک بدهکار باشید و آن را پرداخت نکنید، بانک می‌تواند خانه یا بخشی از حقوق‌تان را به جای بدهی‌اش بردارد. در بعضی موارد، حتی می‌تواند شما را وادار کند برخی از دارایی‌های‌تان را بفروشید و بدهی‌تان را بپردازید.

احمد بلال کارمند متقاعد  دافغانستان بانک درمورداینکه پول فزیکی چرا و چگونه به وجود آمد و واقعاً نماینده چیست؟چنین اظهار نظر نموده است:

پول به معنای واقعی کلمه، نوعی قدرت است. داشتن سرمایه و پول زیاد به یک فرد یا شرکت ثروتمند اجازه می‌دهد تا زیرساخت‌های ضروری را به منظور کسب ارزشی بیشتر از دستمزد پرداختی به کارگر ایجاد کند. این نشان می‌دهد که مردم، شرکت‌هایا دولت‌هایی که پول بیشتری دارند، قدرت بیشتری نیز بر مردم بی‌بضاعت دارند. اکنون که پول منبع اعتباربین المللی رادرتعاملات اجتماعی درسطح جهان به خودکسب کرده است، هرکشورواحدپولی متصف به خود را دارا می باشد. بنابرین ارز هرکشورحیثیت واعتبارملی همان کشوررابه خود اختصاص داده است.

پول افغانی هویت ملی افغانها بوده وازاعتباروحیثیت افغانی برخورداراست. اما متأسفانه در ولایات مرزی شرقی،جنوب وغربی کشوراکثراٌ  از  دادو ستد کوچک ترین تابالاترین اشیا به اسعار خارجی صورت مى گیردکه این ضربه محکمى به هویت و اقتصاد ملی کشور مى باشد.  بانک مرکزی یکی ازوظایف عمده واساسی اش این است که درسراسرکشور ازچلند پول افغانی نظارت نماید. اگر مردم ما از واحد پول پاکستان استفاده نکنند، این اقدام موثرترین قدمی است که برای ثبات پول افغانی وکاهش قیم درکشور برداشته می شود.

افغانستان که یک کشور وارداتی میباشد، کاهش یافتن نرخ اسعار خارجی در مقابل پول داخلی میتواند توان خرید مصرفکنندگان را بیشتر کند و نرخ اجناس به نوعی سیرنزولی را طی نماید. گرچه گفته می شود تا زمانی که کارهای بنیادی صورت نگیرد و میزان تولیدات داخلی بلند نرود، کاهش نرخ اسعار خارجی در مقابل پول داخلی موقتی میباشد. به هرحال دولت باید در کنار لیلام کردن دالر، بالای بنیادهای اقتصادی کشورکارنماید. به تشویق و افزایش تولیدات داخلی بهخصوص در سکتور زراعت تمرکز کند تا میزان صادرات افزایش یابد واسعارخارجی  بیشتری وارد کشورگردد. حکومت بایدشرایط سخت گیرانه یی را بالای خروج سرسام آور سرمایه ازکشور فراهم نماید. سهولتهای جدی را برای سرمایهگذاران در داخل این کشور ایجاد کند تا سرمایه گذاران خارجی نیز برای سرمایهگذاری در کشورما تشویق شوند. امیدواریم که دولت به خاطرترویج بیشترپول افغانی درسراسر کشور تلاش نموده بروالیان ولایات اکیداًفرمان صادرنمایددرین زمینه ازهیچ تلاشی دریغ ننمایند. این دستورمی تواند باهمکاری همه مردم جنبه عملی به خودگرفته وپول افغانی منزلت واقعی آن که هویت ملی اتباع کشوراست به مقام خوداستقراریابد. بایدتمام دادو ستدمعاملات تجارتی مردم ما ازانحصاراسعارخارجی خلاصی یافته بهانه بلندرفتن اسعارخارجی درخریدوفروش مواداولیه مردم ما ازمیان برداشته شود.

عبدالرقیب یکتن ازکارمندان امارت اسلامی درمورداینکه بانک نوت های فرسوده  درخرید وفروش ویادادوستد اشیادربازار چه مشکلاتی را برای همشهریان ما به بارآورده است؟ چنین می گوید:

گردش بانک نوت های کهنه وفرسوده ومشکل نقدینگی دربانک ها چالشهای را درمیان همشهریان عزیزما به وجود آورده است. مردم عام وتجاران کشور درمعاملات وداد وستد روزانه دچارمشکل وافری هستند. حتا دردادو ستد وخرید وفروش مواد اولیه چالشهای متعددی دامنگیر مردم شده است. برخی ها مواداولیه را درمقابل پول ثابت وسالم به یک قیمت وبه پول مندرس ویا فرسوده به نرخ بالاتری به فروش می رسانند. کارمندان دولت وقتی معاش خودرا ازبانک ها اخذ می کنند ناگزیراند فیصدی یی ازپولهای مندرس شده را درجمع پولهای سالم تسلیم شوند، درغیرآن بابرخورد جدی صرافان مواجه می شوند. برای شان تاکید می گردد که این پول رایج کشوراست بگیرو برو. ورنه هیچ پولی برایتان تادیه نمی گردد. مزدشان جبراً این گونه پرداخت شده و چنین تعاملات دریچه مشکل دیگری را برایشان می گشاید.

زمانی که برای تهیه مواد غذایی وارد بازارمی شوند باده ها برخورد لفظی وفزیکی مواجه می گردند ازیک سو مقدارناچیز مزد و افزایش نرخ سرسام آور مواداولیه  ازجانب دیگر حرف های رکیک فروشندگان بازارنگرانی واسترس کارمندان را تیز وتیزترمی سازد.

قسمی که ازرسانه ها شنیده می شود بخش نخست محموله بانک نوت های افغانی تازه چاپ شده به کشوررسیده است.

امیدواریم بارسیدن محموله های بانک نوت های تازه چاپ شده وتکثیرآن ازطریق بانک مرکزی درجمعاوری پولهای کهنه ومندرس شده اقدام مقتضی به عمل آید. به این طریق مردم ما از رنج بیکران دادوستد وشنیدن حرف های رکیک وخسته کننده فروشندگان خلاصی یابند.

ممکن است شما دوست داشته باشید