روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

شهروندان کابل: توزیع نان خشک ناعادلانه صورت گرفته است

پس از آنکه بر گشت‌وگذار جهت جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در شهرکابل محدودیت وضع گردید حکومت تصمیم گرفت، تا برای خانواده‌های مستحق و بی‌بضاعت از طریق نانوایی‌ها نان خشک طور رایگان توزیع نماید، اما این روند با مشکلاتی نیز همراه بوده است خبرنگار روزنامه ملی انیس گزارشی را در مورد مشکلات توزیع نان خشک تهیه کرده که نشر می گردد:
در نخست داوود یک تن از باشندگان شهر کابل گفت: به نظر من روند توزیع نان خشک غیر عادلانه می‌باشد، زیرا در حقیقت نان باید به نیازمندان توزیع شود ولی طوری که دیده می شود در بسا موارد به آنان نمی‌رسد.
وی ادعا می کند که برخی از دست اندرکاران این روند کارت‌های نان را برای اقارب و خویشاوند خود توزیع کرده و خانوادهای مستحق را در نظر نگرفته اند به طور مثال از یک خانواده نام چند تن در لیست گرفته شده من که بیکار و ناتوان هستم کارت نان برایم داده نشده است.
داوود می‌گوید: من از حکومت گله ندارم چون مسئولیت معرفی مستحقین و خانواده‌های نیازمند به خاطر توزیع نان خشک به دوش وکلای گذر و امامان مساجد بود باید تمام افراد و خانواده‌های مستحق را مدنظر می‌گرفتند.
جمشید یکتن دیگر از باشندگان ناحیه ۱۶ شهر کابل که ۷ فرزند خورد سن دارد می‌گوید: توزیع نان برای خانواد‌ه‌های مستحق صورت نگرفته است> بلکه از آن افراد پول دار و واسطه دار مستفید شده اند.
وی که در منطقه سمنت خانه شهر کابل زندگی می‌کند گفت: بیشترین مردم در این منطقه غریب و ناتوان هستند و صدها خانواده در این محل زندگی دارند اما حکومت تنها برای ۶۰ خانواد کارت نان توزیع کرده است.
موصوف از حکومت و شاروالی کابل خواست که برنامه توزیع نان را گسترش دهند، تا کسانی که از لیست باقی مانده اند آنها را نیز شامل سازند.
ویدا باشنده ناحیه ۹ شهر کابل گفت: در برنامه توزیع نان خشک در شهر کابل مشکلاتی وجود دارد مثلاً در بعضی جاها برای یک خانواده چند کارت نان داده شده است، در حالی که برای مسحقین کارت داده نشده است.
در همین حال، نرگس مومند سخنگوی شاروالی کابل در این ارتباط گفت: چندی پیش برنامه توزیع نان خشک برای مستحقین از سوی حکومت افغانستان آغازگردید که قبلاً لیست مستحقین توسط وکلای گذر و امامان مساجد در شهر کابل آماده شده بود.
وی می گوید: شاروالی کابل در آماده کردن لیست توزیع نان خشک مستقیماً دخیل نبوده و این لیست توسط افرادی که نزدیک تر با مردم محل هستند، ترتیب گردید و شاروالی کابل توزیع نان خشک را آغاز نموده است.
اکنون در حدود ۱۳۶۸ نانوایی که در شاروالی کابل ثبت و راجستر هستند در اکثریت آنها توزیع نان خشک آغاز شده است.
وی به ارتباط مشکلات در روند توزیع نان خشک گفت: امکان می‌رود که در این لیست آماده شده توزیع نان خشک بعضی از مشکلات وجود داشته باشد و یا هم برخی از مستحیقن از آن باز مانده باشند یعنی در کابل مشکلات رادر پی داشته است، زیرا شهرکابل یک شهر بزرگ شش میلیونی است در مدت کم توزیع نان خشک کار مشکلی می‌باشد.
وی از شهروندان کابل می‌خواهد که شاروالی کابل را در قسمت تشخیص افراد مستحق همکاری کنند تا ما بتوانیم توزیع نان خشک برای مستحقیق در شهرکابل را به درستی انجام دهیم.
همچنان اوگفت: روزانه در لیست یاد شده تغییرات می‌آید امکان می‌رود که بسیاری از مستحقین مستفید نشده باشند اما روزانه نام‌های آنها از طریق مردم، جامعه مدنی و رسانه‌ها شریک می‌شود و در لیست اضافه می‌گردد.
محمد اسلم عمرزاده وکیل گذر منطقه سمنت خانه واقع ناحیه ۱۶ شهر کابل می‌گوید: در این منطقه حدود ۱۰۰۰ و ۷۰۰ خانواده زندگی می‌کند که بیشترین آنها غریب و ناتوان اند اما برای من ۶۶ خانواده سهمیه رسیده است.
اگر روند توزیع به همین گونه ادامه پیدا کند جنجال میان مردم و کلای گذر شهر کابل زیاد خواهد شد باید حکومت و شاروالی کابل تعداد لیست توزیع نان را بیشتر سازند تا ما خانواده‌های مستحق دیگر را نیز معرفی کنیم.
وی درمورد اینکه در توزیع نان خشک برخی از وکلای سوء استفاده کردند گفت: امکان دارد سوء استفاده توسط بعضی از وکلای گذر صورت گرفته باشد تقاضای ما از دولت و شاروالی این است که لیست‌ توزیع نان خشک را بررسی نمایند هر وکیل گذر در لیست یاد شده سوء استفاده کرده است باید مجازات شود.
خواجه نصیراحمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید