روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

شهادت دوباره

دوباره جان دادی

دوباره خونت ریخت

دوباره مردم را،

به سوگ و داغ نشاندی:

ز کندهار و ارزگان و زابل و نیمروز

تا تخار و بدخشان و کابل و غزنی

و ننگرهار و پکتیا و بامیان و هری

و نورستان و پروان و فاریاب و غور

و پر بیفشاندی،

به سوی عرش خدا

ایا، « شۀ مسعود »!

به وقت رفتن ژنرال نام دار وطن؛

(( عبدالرازق))

دوباره جان دادی!

ممکن است شما دوست داشته باشید