روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

شناسایی وبازداشت پنجاه عامل حمله های تروریستی دردو ماه اخیر درهرات

ریاست امنیت ملی هرات در جریان دو ماه اخیر بیش از پنجاه عامل حملات تروریستی را شناسایی و دستگیر کرده است. در تازه ترین عملیات، کارمندان این ریاست، یک ذخیره گاه اسلحه  و مهمات طالبان را در ولسوالی زنده  جان کشف کردند.

عبدالقیوم رحیمی والی هرات در یک نشست خبری در ریاست امنیت  ملی از اقدامات به موقع، خدمات اطلاعاتی دقت و عملیات های سودمند این اداره قدردانی کرد.

والی هرات گفت« دراین ذخیره گاهی که در قریه شکیبان ولسوالی زنده جان موقعیت داشت، هجده میل سلاح کلاشنیکوف، سه میل چهل تک، یک میل راکت انداز، دو میل ماشیندار، پنج قبضه تفنگچه و مقدار قابل توجه مهمات از جمله پنجاه عدد شاجور، سی وهفت حلقه بمب دستی، دو عراده موتر و یک عراده موترسایکل و هزاران فیر مرمی نگهداری می شد.» 

ممکن است شما دوست داشته باشید