روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

شفافیت شمارش آرا، زمینه ساز مشروعیت انتخابات شورای ملی و جلوگیری از تقلب

آگاهان عرصه سیاسی طی بررسی های موشگافانه خود مشروعیت شورای ملی آینده پارلمان کشور را وابسته به راهکارهایی که در شفافیت پروسه انتخابات و روند شمارش آرا به کار گرفته می شود وانمود می سازند و تأکید آنان بر آنست به هر اندازه که پروسه شمارش آرای مردم که در صندوق ها ریخته شده در مطابقت به قوانین انتخابات و تحت نظر نمایندگان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات با معیارهای حق رأی گیری و رأی دهی استوار باشد و در شمارش آرا که تعیین کننده سرنوشت نامزد وکیلان شورای ملی است، شفافیت رعایت گردد راهکارهای دستیابی کاندیدان برنده برای راه یافتن به خانه ملت زیادتر سراغ می گردد و به همان پیمانه باور مردم را کسب نموده و دارای مشروعیت بعد از آزمون بررسی ها می باشد.

بر اساس اهمیت و کارا بودن شفافیت در عرصه های مختلف پروسه انتخابات به ویژه در روند شمارش آرا بدون شک با جلوگیری از تقلب در پروسه رأی دهی از اهمیت خاص برخوردار است.  در زمینه شمارش آرا اگر تلاش های کمیسیون مستقل انتخابات، با حضورداشت ناظران بین المللی و داخلی جنبه عملی پیدا کند، یقین و باور کامل داریم که روند شمارش آرا بدون تقلب و با جدا ساختن رأی های پاک از ناپاک مطابق معیارهای سنجیده شده و تثبیت شده پایان خواهد یافت و از مشروعیت تمام برخوردار خواهد بود و شورای ملی که در آینده ایجاد و نمایندگان جدید مردم در آن حضور خواهند داشت، با مشروعیت کامل همراه خواهد بود، که این مشروعیت می تواند شفافیت در تمام عملکردهای اعضای شورای ملی را در خانه ملت با خود داشته باشد و از زبان زد منتقدان و کارشناسان عرصه های سیاسی و اجتماعی در امان باشد و یک آینده درخشان را در پروسه فعالیت های تقنینی کشور و رفع مشکلات موکلان در برنامه های بازسازی و تطبیق پروژه های دولتی از اعتماد و اعتبار خوبی نزد مردم و جهانیان نیز برخوردار باشد و در عین حال ضمانت ملی و بین المللی را در ایجاد شورای ملی عاری از نواقص ناشی از تقلب در جریان انتخابات و شمارش آرای مردم را نیز حاصل نماید. در غیر آن هر فرد از کاندیدان شورای ملی که در اثر تقلب و عدم شفافیت در پروسه انتخابات و شمارش آرا برنده گردد اما شفافیت در پروسه انتخابات و شمارش آرا رعایت نشده باشد، نه تنها مشروعیت حضور وکیل و نماینده بودن وی از جانب مردم در خانه ملت زیر سوال قرار می گیرد، بلکه از اعتبار نماینده بودن مردم نیز برخودار بوده نمی تواند.

دیدگاه های کارشناسان می رساند که چنین افراد تقلب کار، نباید در خانه ملت به عنوان نماینده مردم راه پیدا کنند، چرا که نامزد وکیلانی که می خواهند نماینده مردم در خانه ملت باشند باید مقررات پروسه رأی دهی و رأی گیری را رعایت نموده با شفافیت کامل شمارش آرا به خانه ملت راه پیدا کنند.

گفته می شود که منتقدان و پژوهشگران عرصه های سیاسی در تحقیقات خود شفافیت در کارهای انتخاباتی و شمارش آرا را از جمله راهکارهای وانمود می سازندکه می تواند پروسه انتخابات و شمارش آرا را مشروعیت بخشد و از بروز تقلب جلوگیری کند، ولی آنان به این عقیده و باور اند که اعاده این امر سترگ یعنی مشروعیت به چگونگی عملکردها و شفافیت پروسه رأی دهی و رأی گیری نامزدان انتخابات در شورای ملی که تحت کنترول ناظران مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیته های نظارتی صورت می گیرد وابسته گی کامل دارد و این نهادها بر اساس قانون انتخابات می توانند از بروز تقلب و ناهنجاری ها در زمان ریختن رأی و شمارش آرا و تطبیق پروسه بایومتریک که یکی از خواست ها و تقاضای احزاب سیاسی در پروسه انتخابات می باشد جلوگیری و از وقوع مسایل و رویدادهایی که عامل تقلب در هنگام رأی دهی و شمارش آرا می گردد کاملاً جلوگیری کنند و زیر سوال رفتن پروسه شمارش آرا را کاهش دهند و پروسه انتخابات را با جلوگیری از تقلب در هنگام شمارش آرا ضمانت نمایند.

گفته می شود به هر اندازه که در هنگام رأی گیری در پروسه انتخابات نظم و قانونیت وجود داشته باشد و در هنگام انداختن رأی در صندوق ها شفافیت رعایت و در نظر گرفته شود یعنی از تقلب جلوگیری گردد در هنگام شمارش آرا شفافیت عامل می گردد تا مشروعیت در پروسه شمارش آرا ایجاد و با جدا ساختن رأی پاک از ناپاک حق بر باطل پیروز گردد که این موضوع اعتبار و اعتماد حکومت وحدت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات را در برابر کشورهای جهان به خاطر برگزاری انتخابات شورای ملی مشروع و عاری از تقلب افزایش می دهد و بر شفافیت و مشروعیت انتخابات شورای ملی مهر صحه می گذارد.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید