روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

شرکت رئیسان اطلاعات و فرهنگ ولایات در کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی «پلان گذاری و ارزیابی اجراات» برای رئیسان اطلاعات و فرهنگ ولایات، دیروز به اهتمام ریاست منابع بشری وزارت اطلاعات و فرهنگ درکابل برگزارشد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر:این کارگاه آموزشی با حضورداشت پوهنیارسیده مژگان مصطفوی معین مالی اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ شماری از مسؤلان مرکز و رئیسان اطلاعات و فرهنگ ولایت های این وزارت، برگزارشد.

درآغاز این کارگاه آموزشی پوهنیارمصطفوی دررابطه به برنامه های وزارت اطلاعات وفرهنگ درراستای بهبود امور ریاست های اطلاعات وفرهنگ ولایت ها، صحبت کرد .

وی درزمینه برگزاری جشنوارهای توریستی، برنامه های فرهنگی، نمایش گاه های هنری و صنایع دستی و همچنان برنامه های ارتقای ظرفیت درولایت ها، تاکید کرد.

همچنان روسای اطلاعات وفرهنگ ولایت ها، یک سلسله مشکلات، پیشنهاد ها وخواست های شان را درعرصه های گردشگری، اداری و کمبود بودجه با مسؤلان وزارت اطلاعات و فرهنگ شریک کردند.

بعد اجمل ناصری کارشناس نظارت ازمدیریت اجراات کمیسیون اصلاحات اداری، در رابطه به ترتیب پلان، گزارش کار و ارزیابی اجراات توضیحات داد و دراین زمینه به پرسش های اشتراک کنندگان کارگاه، پاسخ نیز ارائه کرد.

احمدضیا انوری رئیس منابع بشری وزارت اطلاعات وفرهنگ، هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را فرصتی برای ارتقای ظرفیت و آگاهی رئیسان اطلاعات وفرهنگ ولایت ها، درراستای ترتیب هرچه بهتر پلان سالانه کار، ترتیب گزارش کاری و بهبود روند ارزیابی اجراات، دانست.

او افزود که سلسله برگزاری چنین برنامه های آموزشی، درریاست های اطلاعات وفرهنگ ولایت های کشور ادامه می یابد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید