روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

شاروالی کابل ساحات مختلف شهرکابل را ضدعفونی کرد

مؤظفان شاروالی کابل مسیرهای مختلف سطحِ شهرکابل را به‌ منظورِ جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ضدعفونی کردند.

به گزارش آژانس باختر،  به ادامۀ برنامه ضدعفونی کردن نقاط بیشتر آسیب پذیر شهر کابل، تیم دواپاشی شاروالی ‌کابل به همکاری ریاست رسیدگی به حوادث اطفائیه کابل، به حضور داشت داکتر مهتاب عالمی معین خدمات شهری شاروالی کابل و مسئولان اطفائیه کابل، ساحات و مسیرهای مختلفِ را به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دواپاشی کردند.

این تیم، ساحات و مسیر‌هایی‌،  شاروالی‌کابل، قوای مرکز الی چهارراهی باغ زنانه، سرک عقب ولایت کابل تا شهر نو، جادۀ آسمایی تا پل آرتل و سینمای پامیر، پل باغ عمومی و تمامی کوچه‌‌های مندوی، جادۀ نادر پشتون به طرف پل‌خشتی تا چوک، فروشگاه به طرف پل‌ خشتی، سرک سرای شهزاده، جادۀ تیمورشاهی، پل‌محمود خان به طرف سرک جاده و تا سپاهی گُم‌نام، سرک وزارت خارجه به طرف شهر نو، پل باغ عمومی به طرف سرک تیمور شاهی تا زیارت شاه دو شمشیره و از پل شیردروازه تا مندوی باغ قاضی را دواپاشی و ضدعفونی کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید