روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

شاروالی کابل: برنامه توزیع مواد خوراکی برای خانواده های مستحق در شهرکابل آغاز می شود

حکومت به دنبال گسترش شیوع ویروس کرونا روند توزیع نان خشک را در شهرکابل آغاز کرده بود که اکنون این برنامه متوقف شده است. قرار است حکومت به همکاری مالی بانک جهانی برنامه توزیع مواد خوراکی را برای خانواده های مستحق در شهرکابل آغاز کند خبرنگارروزنامه ملی انیس صحبتی را به نعمت الله بارکزی رئیس نشرات و آگاهی عامه شاروالی کابل در این زمینه انجام داده که نشر می گردد.

در نخست نعمت الله بارکزی رئیس نشرات و آگاهی عامه شاروالی کابل گفت: دولت افغانستان برای ۴۰ روز برنامه توزیع نان خشک را جهت پیشگیری از ویروس کرونا در شهر کابل آغاز کرده بود و اکنون این برنامه متوقف شده است.
بیش از ۳۱۰ هزار خانواده مستحق که تقریباً یک و نیم میلیون تن را تشکل می دهد روزانه بالاتر از ۳ میلیون قرص نان خشک از طریق نانوایی ها تعیین شده، در ۲۲ ناحیه شهرکابل مستفید شده اند که در مجموع طی ۴۰ روز بیش از ۱۱۵ میلیون قرص نان خشک برای مستحقین در شهرکابل توزیع شده است.
اکنون دولت افغانستان پلان دارد که جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برنامه توزیع بسته های مواد خوراکی را برای افراد مستحق در شهرکابل آغاز نماید.
نظر شاروالی کابل این است که این بار بسته های مواد خوراکی برای افراد مستحق داده شود تا آنها از مواد اولیه در هنگام روز های قرنطین در شهرکابل استفاده نمایند.
در حال حاضر گفتگو های ابتدایی برای آغاز توزیع بسته های خوراکی از طریق بانک جهانی به سطح رهبری حکومت افغانستان و شاروالی کابل صورت گرفته است اما تا هنوز مشخص نیست که بسته های مواد خوراکی شامل کدام اقلام می باشد.
زمانی که محتویات بسته های مواد خوراکی مشخص شد، زمان آغاز توزیع بسته های مواد خوراکی نیز مشخص با مردم و رسانه های کشور شریک خواهیم ساخت.
وی برای شهروندان کابل اطمینان می دهد که برنامه توزیع مواد خوراکی برای خانواده های مستحق و نیازمند در شهرکابل آغاز می شود.
پاسخ سوالی مبنی بر این که هنوزهم نام یک تعداد از خانواده های مستحق از لیست به دور مانده گفت: بدون شک تعداد مستحقان در شهرکابل بیشتر است اما لیست های که ترتیب شده، نیز مستحق نیز می باشند.
اگر افراد مستحق و نیازمند از لیست باقی مانده آنها می توانند در بخش شکایت و خدمات مراجعین شاروالی کابل، شورای مستحقین و وکلای گذر مربوطه خویش مراجعه کنند تا برای مشکلات شان رسیدگی شود.
لیست های مستحقین بگونه جدی دوباره بازنگری می شود اگر کسی از لیست باقی مانده باشد به آدرس های یاد شده ، مراجعه نمایند .
بی بی کو یک تن از باشندگان شهر کابل می گوید: نزدیک به یک و نیم ماه نان خشک بگونه رایگان می گرفتم اما چند روز می شود که نان ما قطع شده و دو قطعه فورم به خاطر مواد خوراکی برای ما داده است.
موصوف از توزیع نان خشک توسط حکومت و شاروالی ابراز خرسندی کرده گفت: با توزیع نان خشک حکومت کلانترین کمک را به مردم نیازمند و مستحق شهرکابل کرده است.
اما تمیم یک تن دیگر از باشند گان شهر کابل ضمن انتقاد از ناعادلانه بودن توزیع نان خشک می گوید: اصلاً در برنامه توزیع نان خشک خانواده های مستحقق در نظر گرفته نشده بودُ اما پس از قطع توزیع نان خشک، نامش را وکیل گذر گرفته است که حکومت مواد خوراکه برایش می دهد.
وی که دارای چند طفل خورد سال می باشد و در بازار دستفروشی می کند می گوید: زمانی که حکومت قرنطین ناشی از کرونا را اعلام می کند باید به مشکلات اقتصادی مردم رسیدگی کند.
این باشنده کابل از حکومت و شاروالی کابل می خواهد لیست های قبلی بگونه جدی بررسی شود و افراد مستحقق در نظر گرفته شود.
خواجه نصیراحمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید