روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سید یاسر برهان: خزینه تقاعد بودجه کافی در دست دارد

سید یاسر برهان رئیس محاسبات و تادیات ریاست خزینه تقاعد در رابطه به کار و فعالیت های ریاست خزینه تقاعد و اجراآت حقوق امتیازات متقاعدین و ورثه متقاعد در سال جاری به خبرنگار روزنامه ملی انیس معلومات داده گفت: در سال مالی ۱۴۰۰ به ادامه اصلاحات که در قسمت تادیه حقوق متقاعدین به وجود آمده قرار است حقوق متقاعدین بعد از تأیید بایمتریک به اساس تذکره الکترونیکی پرداخت شود. ما در این بخش مراکزی را در مرکز و پنج ولایت ایجاد نمودیم و قرار است تا اخیر سال به ۱۲ ولایت مرکزی ارائه خدمات را ایجاد کنیم.
ولایاتی که مراکز خدمات در آن ها ایجاد شده هرات، کندهار، ننگرهار، بلخ و کندز می باشد و در یک هفته گذشته مرکز ارائه خدمات در بدخشان و فاریاب هم فعال شده است پلان است.
وی در مورد متقاعدین ملکی و ورثه متقاعد نظامی که در مرکز و ولایات بایمتریک صورت گرفته است گفت:
از شروع پروسه تا اکنون در مرکز و ولایات به تعداد ۹۶۰۰۰ متقاعد و ورثه شان بایمتریک شان صورت گرفته و کارت جدید برای شان توزیع شده است.
رئیس محاسبات و تادیات ریاست خزینه تقاعد اظهار داشت: در قدم اول در پنج ولایت کلان مرکز خدمات بایمتریک را ایجاد کردیم که با ایجاد این مراکز بعد از این متقاعدین نیاز ندارند که به کابل مراجعه کنند آنها می توانند در ولایاتی که مرکز ایجاد شده در همان مراکز مراجعه کنند و بایمتریک شان تأیید می شود و کارت جدید تقاعد برای شان توزیع می شود. آن ولایاتی که مرکز ایجاد شده در سطح زون فعالیت می کنند متقاعدین می توانند از ولایات همجوار هم به آن مراکز مراجعه کنند و نیاز نداشته باشند که از راه های دور به مرکز بیایند.
برهان در رابطه به متقاعدین و ورثه آنان که حقوق سال های قبل خویش را به دست نیاورده است گفت: کسانی که حقوق شان را سال های گذشته اخذ ننموده اند به اساس قانون تقاعد حقوق تقاعد شان محفوظ است و هر وقتی که مراجعه کنند برای شان پرداخت می شود، ولی با یک تفاوتی که در سال ۱۴۰۰ باید بایمتریک شان تأیید شود و کارت جدید اخذ کنند و بعد از اخذ کارت جدید حقوق سال های گذشته شان هم پرداخت می شود.
وی در رابطه به یک متقاعد و ورثه متقاعدی که بخواهد به یک بارگی و یا ده ساله حقوق امتیازات خویش را به دست بیاورد و قطع علاقه نماید معلومات داده گفت: به اساس قوانین نافذه متقاعد و یا ورثه متقاعد نمی تواند که حقوق پیشکی اخذ کند و فقط حقوق همان سال مالی را می توانند که دریافت کنند و در بعضی حالاتی که مواد قانون وجود دارد می توانند که بعد از فوت متقاعد حقوق شان را به یک بارگی اخذ کنند که آن صرف به یک کتگوری متقاعدین نظامی است که بعد از فوت متقاعد ۴۸ ماهه معاش به طور یکبارگی برای شان پرداخت می شود و بعد از آن علاقه شان با اداره قطع می شود و همچنان در دیگر موارد صرف متقاعدینی می توانند حقوق یکبارگی خود را اخذ کنند که خدمت شان کمتر از ده سال باشد و دیگر کسانی که خدمت شان را از ده سال بیشتر است حقوق آنها مستمری و مطابق میعاد برای شان محاسبه و همه ساله برای شان پرداخت می شود.
رئیس محاسبات و تادیات ریاست خزینه تقاعد در مورد تخصیص و بودجه که در سال ۱۴۰۰ برای ریاست خزینه تقاعد داده شده است معلومات ارائه نموده گفت: در شروع سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ شش میلیارد افغانی در سند بودجه به خاطر پرداخت حقوق متقاعدین در نظر گرفته شده بود و منظور شده بود که به دست ما قرار گرفت و برای متقاعدین پرداخت نمودیم و در پهلوی آن در بررسی و سطح سال دو اعشاریه هشت میلیارد افغانی برای پرداخت تقاعد در نظر گفته شده که بعد از طی مراحل بودجه بررسی و سطح سال در اختیار ما قرار می گیرد که مجموعاً وجوی که از طرف حکومت در نظر گرفته شده است هفت اعشاریه هشت ملیارد افغانی است که برای پرداخت تقاعد در نظر گرفته شده و در عین حال ما عواید سهمیه های تقاعد را هم داریم که سالانه در حدود شش میلیارد افغانی است ما عواید را جمعاوری می کنیم در همان سال برای متقاعدین پرداخت می کنیم و در سال ۱۴۰۰ تا اکنون شش میلیارد افغانی از وجوی که قبلاً گفتم در شروع سال که منظور شده بود به دسترس ما قرار گرفت و سه اعشاریه دو میلیارد افغانی عواید ما بود که جمعاوری شده بود و مجموعاً ما تا اکنون نه اعشاریه دو میلیارد افغانی را جمعاوری نمودیم و بر متقاعدین پرداخت کردیم و این که مقدارتکافو می کند و یا کافی است برای پرداخت تقاعد متقاعدین؟ بلی قرار است یک اعشاریه هشت میلیارد افغانی دیگر هم در بررسی و سطح سال که در نظر گرفته شده است برای ما اضافه شود و در حدود سه میلیارد افغانی دیگر هم از عواید ماه های آینده جماوری می شود که آن تکافوی پرداخت حقوق متقاعدین را صد در صد می کند و مشکل بودجه نداریم.
وی افزود: ما عوایدی را که جمعاوری می کنیم شش میلیارد افغانی در تمام سال است و ما تاکنون سه اعشاریه دو میلیارد افغانی را جمعاوری نمودیم و شش ماه سال باقی مانده که ما سه میلیارد افغانی دیگر هم از شش ماه آینده جمعاوری می کنیم، زمانی که معاشات کارمندان برحال طی مراحل می شود عواید ما به حساب تقاعد از همان معاشات وضع می شود و به حساب ما انتقال می کند که قرار است سه میلیارد افغانی حساب ما انتقال کند و یک اعشاریه هشت میلیارد دیگر از بررسی وسطح سال که سند بودجه و سطح سال طی مراحل شد و به دسترس ما قرار می گیرد و این که از ده روز گذشته به این طرف ما بودجه نداریم آن یک وقفه فاصله زمانی است تا این که عواید ماه های آینده جمع شود و به سند بررسی و سط سال طی مراحل شود برای پانزده الی بیست روز که وقفه فاصله زمانی ایجاد می شود مشکل دقیق همین است بعد از آن ان شاءالله که آن مشکل حل می شود و با آنهم ما مطابق جدول نوبتی پرداخت های خویش را عیار ساختیم و در بخش نظامی نوبت جنرال های قوای مسلح بود که ما حقوق شان را اجرا نمودیم و در بخش ملکی هم مطابق جدول نوبتی آخرین اداره یی که ما قرار بود حقوق آن را پرداخت کنیم وزارت حج و اوقاف بود که نوبت شان ۳۰ سرطان است که حقوق شان قبلاً انتقال کرده تا این که نوبت ادارات بعدی می رسد وجوی که قبلاً گفتم آن به دسترس ما قرار می گیرد حقوق را پرداخت می کنیم.
وی علاوه کرد: مطابق اسناد تقنینی نافذه سال دقیق قید نشده تا زمانی که ورثه متقاعد حیات است مستحق هستند و می توانند که حقوق اخذ کنند و خانم متقاعد تا زمانی که حیات است می تواند که حقوق اخذ کند و ورثه و اولادش اولاد پسرش یعنی تا سن ۱۸ سالگی مستحق می باشد و بعد از ۱۸ سالگی اگر متعلم و یا محصل می باشد با تصدیق مکتب و یا پوهنتون می توانند حقوق اخذ کنند و ورثه دختر شان تا زمانی که مجرد هستند می توانند حقوق تقاعد اخذ کنند و سال مشخص قید نشده و تا زمانی که مستحق هستند مطابق قانون برای شان حقوق پرداخت می شود.
وی تصریح کرد: پروسه تأیید بایمتریک که در سال ۱۴۰۰ شروع شده و سیستم جدید تقاعد که تطبیق اش شروع شده مطابق نیازمندی سیستم بدون تذکره الکترونیکی متأسفانه پرداخت تقاعدنه به ورثه و نه به متقاعد امکان پذیر است و شرط پرداخت تقاعد داشتن تذکره الکترونیکی می باشد.
برهان گفت: خوشبختانه از سال ۱۳۹۸ بدینسو ریاست خزینه تقاعد به وزارت مالیه مدغم شده مشکلاتی که در گذشته بود مانند عدم امکانات، نبود جای مناسب برای ارائه خدمات برای متقاعدین که امروز آن مشکل حل شده ما همکاری متقاعدین را در آوردن اصلاحات و تطبیق پروسه های که به خاطرتأمین شفافیت بوجود آمده است خواهانیم.
قسمت خدمات شهری و یا دربس های شهری و یا در بخش های صحی با همکاری ادارات بتوانیم برای متقاعدین یک تخفیف خاص را در نظر بگیریم ویا در بخش هوانوردی و پرواز ها بتوانیم که برای متقاعدین تخفیف بگیریم.
این برنامه های ماست که ما در آینده روی دست داریم و خواست ما از همه متقاعدین اینست که ما را همکاری کنند و زمانی که به ریاست خزینه تقاعد مراجعه می کنند نظم را مراعات نمایند و مطابق پروسیجر های کاری وسیستم ارائه خدمات که در مراکز خدمات ما ایجاد شده مطابق آن رفتار کنند تا ما بتوانیم که به مشکلات شان رسیدگی کنیم.
برهان در اخیر گفت: در پرداخت ما سکتگی نیست ما تاریخی را که تعیین نمودیم به همان تاریخ پول را انتقال دادیم و موضوع کمبود اینست متقاعدینی که شکایت می کنند آن از چند مورد است ورثه ها همه ساله باید بیایند و فورم خویش را خانه پوری کنند کسی که فورم خود را وقت آورده بود ما پولش را پرداخت کردیم و کسی که در یک ماه گذشته آورد تا اینکه لیست آن ترتیب شد و برطی مراحل رفت آنجا در فاصله زمانی که ما بودجه نداریم برابر شد و آنان شاید که شکایت کنند و کسیکه تازه تقاعد کرده اسناد شان یک ونیم ماه پیش نزد ما آمد و قتی که طی مراحل شده در همین نزدیکی ها که باید پول خود را می گرفت تخصیص خلاص شد و در ماه اسد برای ما فیصدی عواید معاشات کارمندان و مامورین برحال دولت می آید و آن فیصدی عواید معاشات متذکره که در حدود چهار صد میلیون می شود و آن فیصدی مجموعاً در حدود چهار صد الی پنج صد میلیون افغانی است. هر ماه که معاش کارمندان برحال اجرا می شود برای ماه چهار صد تا پنج صد صد میلیون افغانی فیصدی عواید آن می آید و از شروع سال جاری تا به حال سه اعشاریه دو میلیارد افغانی آمد و آن را توزیع و پرداخت نمودیم و تا اخیر سال هم سه میلیارد دیگر هم می آید و ما در قسمت بودجه مشکل نداریم بودجه کافی داریم.
محمد نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید