روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سید یاسر برهان: به اساس جدول نوبت و کارت های قبلی تقاعد حقوق متقاعدین پرداخت می شود

قرار بود در آغاز سال ۱۳۹۹ حقوق متقاعدین بعد از بایومتریک پرداخت گردد اینکه این پروسه چقدر عملی گردیده رئیس محاسبه و تادیات خزینه تقاعد طی مصاحبه یی به خبرنگار روزنامه ملی انیس گف:
این پروسه در ماه حوت سال گذشته آغاز شد و ما توانستیم الی شروع قرنطین به تعداد ۱۷۳۰۰ متقاعد را بایومتریک و کارت جدید تقاعد برای شان توزیع نماییم، اما متأسفانه با شیوع ویروس کرونا نتوانستیم که روند بایومتریک را پیش ببریم اما در جریان قرنطین حقوق متقاعدینی که بایومتریک شده و کارت های جدید تقاعد را اخذ کرده بودند پرداخت گردید. همچنان حقوق متقاعدین ولایات را که در حدود ۱۵۰۰۰ تن بودند نیز پرداخت شده است.
رئیس تادیات و محاسبات خزینه تقاعد اظهار داشت: براساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری در شروع سال مالی ۱۳۹۷ ریاست عمومی خزینه به وزارت مالیه مدغم شد که باعث ایجاد تغییرات مثبت در این اداره گردید. همچنان براساس تفاهمنامه ای که میان وزارت مالیه و اداره احصائیه و معلومات به امضا رسید قرار بود تماماً متقاعدین تذکره الکترونیکی اخذ کنند و بعداً به خزینه تقاعد بایومتریک شان تأیید شده و کارت جدید تقاعد اخذ کنند، بناءً دو مرکز جداگانه به خاطر اخذ تذکره الکترونیکی برای متقاعدین ایجاد شد که یکی آن در تعمیر قبلی ریاست خزینه تقاعد واقع سینما پامیر و دومی در تعمیر اتحادیه ملی کارگران واقع چهارراهی ملی بس است.
از اینکه به خاطر شیوع ویروس کرونا روند متوقف است فعلاً اخذ تذکره الکترونیکی و تایید بایومتریک در سیستم تذکره حتمی نیست ما براساس جدول نوبتی و کارت های قبلی تقاعد، حقوق متقاعدین را پرداخت می کنیم: ما متقاعدین را به سه کتگوری تنظیم نمودیم کتگوری اول آنعده متقاعدین و ورثه شان می باشد که حقوق شان سالانه الی ۷۵۰۰۰ افغانی است کتگوری دوم متقاعدینی اند که حقوق سالانه یکصدو پنجاه هزار افغانی است که ما ۷۵ فیصد حقوق شان را اجرا می کنیم و کتگوری سوم متقاعدینی که حقوق سالانه شان از یکصدو پنجاه هزار افغانی بالاتر است.
حقوق شش ماهه شان را اجرا می کنیم و در صورتی که وضعیت عادی شود و با درنظر داشت مشوره های صحی هر زمانی که وضعیت مناسب بود ما دوباره پروسه تأییدی بایومتریک را آغاز خواهیم کرد.
برهان اضافه کرد: ما موضوع تایید بایومتریک و توزیع کارت جدید را به تاریخ ۱۱ جدی سال ۱۳۹۸ در مرکز رسانه های حکومت طی یک کنفرانس مطبوعاتی به سمع تماماً متقاعدین رسانیدیم.
براساس طرزالعمل خزینه تقاعد هر سه سال بعد باید بایومتریک متقاعدین تجدید شود به این معنا که ما بعد از سه سال از حیات بودن متقاعد و یا ورثه شان باید مطمئن شویم. به همین دلیل پروسه تجدید و تأیید بایومتریک حتمی است در پروسه قبلی صرف نشان انگشت ثبت می شد چون با بالا رفتن سن نشان های انگشت از بین می رود و یک تعداد متقاعدین وجود داشت که نشانه های انگشت شان ثبت سیستم نمی شد اما در این پروسه ما خواستیم با استفاده از تکنالوژی جدید معیار های بایومتریک را بیشتر بسازیم یعنی در پهلوی نشان انگشت چشم متقاعد نیز بایومتریک می شود در صورتی که نشان انگشت ثبت نشود می توانیم که متقاعد را از نشان چشم اش تشخیص نماییم.
وی علاوه نمود: با ایجاد مرکز خدمات متقاعدین تماماً خدمات از طریق دریچه واحد زیریک سقف به متقاعدین فراهم می شود و همچنان کال سنتر متقاعدین را ایجاد کردیم قبلاً متقاعدین بخاطر اخذ معلومات به خزینه تقاعد مراجعه می نمودند ولی فعلاً آمدن به خزینه تقاعد نیاز نیست و می توانند با تماس به شماره ۱۴۵ مشکلات خود را با ما شریک سازند.
وی گفت با تطبیق پروسه بایومتریک ما می توانیم که متقاعدین و ورثه شان را به درستی شناسایی و حقوق شان را پرداخت کنیم و پلان دیگر ما اینست که در سال ۱۴۰۰ ما حقوق متقاعدین را ربع وار توزیع خواهیم کرد. همچنان در نظر است که تقاعد را مثل معاش، ماهانه به متقاعدین و ورثه شان پرداخت کنیم. پیام ما به متقاعدین اینست که مطابق به جدول نوبتی حقوق شان به بانکها انتقال می شود لطفاً به خزینه تقاعد مراجعه نکنند.
قرار است که ما در جریان ۴ الی ۵ ماه حقوق تمام متقاعدین را البته با فیصدی های صد در صد ۷۵ در صد و ۵۰ در صد پرداخت کنیم و در دوماه اخیر سال که ماه عقرب و قوس است پلان داریم که حقوق فیصدی های باقی مانده متقاعدین را پرداخت نماییم. اینکه ما حقوق یکتعداد متقاعدین را ۷۵ فیصد و ۵۰ فیصد پرداخت می کنیم به این دلیل است که ما سهمیه های تقاعد را تا ماه قوس جمعاوری کنیم با جمعاوری سهمیه های تقاعد مشکل بودجه ما مکمل حل می شود ما می توانیم که حقوق تماماً متقاعدین را پرداخت کنیم و بودجه کافی برای پرداخت حقوق شان موجود است.
در سال ۱۳۹۸ صندوق تقاعد را ایجادمی کنیم با ایجاد صندوق تقاعد تمام سهمیه های تقاعد به صندوق تقاعد انتقال می یابد قبلاً سمیه هایی که از معاش کارمندان برحال وضع می شد به عواید انتقال می شد بخاطر پرداخت حقوق متقاعدین در سال ۱۳۹۹ شش میلیارد افغانی از طرف وزارت مالیه به صندوق تقاعد انتقال شد که این شش میلیارد منحیث سهم کارکن و سهم اداره می باشد.
پیش از اینکه عواید و سهمیه های ماه وضع شود مجبور بودیم که حقوق متقاعدین را پرداخت کنیم که به کمبود مواجه می شدیم به خاطر رفع این مشکل ریاست بودجه متعهد گردید که دومیلیارد افغانی دیگر هم برای ما انتقال دهد و ماهانه ۴ الی ۵ صد میلیون افغانی که از معاش کارکنان وضع می شود آن را هم برای ما انتقال دهد که در سه الی چهار ماه اول ما به اساس همین فیصدی ها حقوق متقاعدین را پرداخت می کنیم و سهمیه های سه ماه اخیر که به صندوق انتقال می شود ما را قادر می سازد تا فیصدی های باقی مانده را پرداخت کنیم.
محمد نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید