روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سیاستمداران امریکا و زعمای کشور ما نباید به سیاست های دوپهلوی پاکستان باور کنند

تجارب رویدادهای چهار دهه جنگ و ویرانی در کشور ما گواهی از آن دارد که اکثراً زمامداران کشورهای همسایه از جمله پاکستان با مشاهده مشکلات روزافزون ناشی از جنگ و ناهنجاری ها در افغانستان که خود شان نیز در این گیرودارهای ویرانگر سهیم بوده اند، بازهم تلاش دارند تا با استفاده از همان سیاست های دوبُعدی استفاده نمایند و با ابراز سخنان چرب و نرم خود رئیس جمهور امریکا و رهبران طرفدار صلح در افغانستان را فریب دهند، چنانکه صدراعظم پاکستان در دیدار با رئیس جمهور امریکا در قصر سفید، از همکاری اش در پروسه صلح افغانستان و مسدود نمودن لانه های تروریستی در خاک پاکستان با حرکات دپلوماسی تعهد نمود، اما همینکه از قصر سفید برگشت نه تنها از فعالیت های تروریستی که از خاک پاکستان سازماندهی می گردد و بر اساس رهنمایی و قومانده اداره استخباراتی پاکستانی ISI حملات انتحاری و انفجاری بالای مردم بیگناه افغانستان انجام می شود، نیز جلوگیری نکرد، بلکه خود تماشاگر، جراحت و شهادت صدها تن از مردم بیچاره کشورما بود که در اثر حملات انتحاری و حمله بالای پوسته های امنیتی صورت گرفت، این در حالیست که صدراعظم پاکستان و زمامداران استخباراتی آن کشور در چند روز اخیربا راه اندازی فیر راکت و سلاح سنگین در ولسوالی ناری و بریکوت ولایت کنر ده ها تن از ساکنان آن مناطق را به شهادت رساندند و تعدادی از زنان و کودکان را مجروح ساختند که متأسفانه همین حملات راکتی تا روز دوشنبه نیز ادامه  داشت.

زمامداران پاکستان در حالی این تحرکات نظامی را بالای سرحدات کشور ما و حملات انتحاری در ولسوالی های ولایات افغانستان سازماندهی و انجام می دهند که بعد از لغو مذاکرات با طالبان و عدم امضای موافقتنامه که در نتیجه نه دور مذاکره و نشست های نماینده امریکا و طالبان در قطر و ابوظبی آماده شده بود ترامپ امضا نکرد، طالبان در دیدار با زمامداران پاکستان بعد از این حادثه دستور گرفتند که باید پروسه دید و بازدید های خود را با کشورهای چین و روسیه آغاز و ادامه دهند که در روند این ملاقات ها در بیجینگ فیصله گردید که باید نشستی با اشتراک نمایندگان دولت افغانستان در مرکز کشورچین راه اندازی گردد تا زمینه مذاکرات بین الافغانی مساعد گردد، اما این نشست که از طریق طالبان به رهبری ملابرادر به عنوان راهکاری برای مذاکرات بین الافغانی سازماندهی شده بود، راه اندازی نگردید، اما نباید فراموش گردد که هدف اصلی این ملاقات ها و نشست طالبان در مسکو بیجینگ فقط زمینه سازی از سرگیری مذاکرات طالبان با نماینده خاص امریکا زلمی خلیلزاد بود، تا باردیگر مذاکرات با نماینده امریکا طالبان اهداف خود را مبنی بر امتیاز گیری پاکستان از امریکا و مواداتی که در توافقتنامه نشست های قطر آماده شده بود، جنبه عملی پیدا کند اما از اینکه ترامپ از اهداف طالبان و عملکرد های آنان در تشدید حملات در افغانستان و انجام حملات انتحاری بالای پوسته های نظامی از جمله در حمله که در ناحیه نهم شهر کابل انجام دادند که عامل شهادت یازده تن از افراد ملکی و نظامی افغان و کشته شدن یک تن از سربازان امریکا گردید اعتماد آنان را نسبت به گروه طالبان و حمایت گر نظامی آنان سازمان استخباراتی پاکستان آی، اس، آی کاهش داد و تا اکنون برای آغاز دوباره مذاکره با طالبان ترامپ ابراز  نظر نکرده است، درحالیکه گروه مسلح طالبان طی نشست ها وملاقات های ظاهر و پنهان خویش که از طریق زمامداران استخباراتی پاکستان رهنمایی و رهبری می گردید در مسکو وچین برای ازسرگیری مذاکره با خلیلزاد و سایر نمایندگان امریکا نتوانستند به موفقیتی که بتواند بر اعتبار طالبان برای مذاکرات بین الافغانی نتایجی در قبال داشته باشند کسب کنند، همین موضوع می رساند که زمامداران پاکستان با تمام تعهداتی که در پروسه صلح افغانستان در نشست های قطر، در ملاقات با ترامپ در قصر سفید سپرده بودند، اصلاً جنبه عملی پیدا نکرد و در عین زمان طی عملکردهایی که در چند ماه اخیر زمامداران پاکستان به ویژه اداره استخبارات آن کشور در قبال سیاست های جاری افغانستان از مسدود نمودن بندر تورخم و معطل ساختن وسایط ثقلیه اموال تجارتی، تشدید راکت پراکنی در مسیر مرزهای ولایات شرقی از جمله ولایت کنر در چند روز اخیر، زمینه سازی مسدود شدن قونسلگری افغانستان در پشاور و همکاری با تروریستان داعش و طالبان برای حمله بالای اماکن مقدسه در جلال آباد و تشدید حملات بالای پوسته های نظامی در هلمند و ولسوالی ولایت بدخشان، همه مسایلی اند که در کاهش اعتماد زمامداران کشور ما تأثیرات خاصی را وارد ساخته است، بنابر آن تحرکات و عملکردهای زمامداران پاکستان در قبال کشورما و عدم تطبیق تعهدات صدراعظم پاکستان منبی بر همکاری آن کشور در پروسه صلح افغانستان که در قصر سفید تعهد کرده بود وعملی نگردید، به این نتیجه می انجامد که زمامداران امریکا و کشورما دیگر نمی توانند نسبت به زمامداران پاکستان اعتماد کنند و برحرفهای میان تهی و برتعهدات غیر عملی آنان باور داشته باشند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید