روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سکینه احسانی سخنگوی والی دایکندی: مکاتب ولایت دایکندی تعمیر ندارند

ولایت دایکندی از جمله ولایت های مرکزی،  و نو تأسیس بوده که در سال ۱۳۸۴ بر اساس تقاضا و پیشنهاد مردم  و فرمان رئیس جمهور سابق از بدنه ولایت های ارزگان و غزنی جدا شده و به حیث یک ولایت مستقل درجه سوم عرض اندام نموده است. در مدتی که این ولایت تأسیس گردیده پروژه های بزرگ در آن ولایت تطبیق نشده است، امااز نظر قانو ن اساسی هر ولایت دارای حق مساوی بوده دولت مکلف است تا برای تمام شهروندان کشور خدمات یک سان داشته باشد اینکه چرا تا اکنون در ولایت دایکندی پروژه های عمرانی که قابل قبول برای مردم باشد صورت نگرفته جهت وضاحت بیشترگزارشگر روز نامه ملی انیس  مصاحبه ای را با خانم سکینه احسانی سخنگوی  این ولایت  انجام داده  که خدمت خوانند گان روزنامه تقدیم می گردد.

پرسش:  وضعیت امنیتی در ولایت دایکندی چه گونه است گزا رش هایی وجود دارد که دشمن گاه گاهی تحرکات نظامی  بالای ولسوالی های مرزی آن انجام می دهد ؟ 

پاسخ:  دایکندی یکی از ولایت های  جوان و نو تاسیس بوده که بر اثر پیشنهادات و خواسته های مردم در سال ۱۳۸۴ بر اساس فرمان رئیس جمهور پیشین افغانستان تأ سیس گردید و در جنب ولایت های مستقل جهت خدمت گزاری به مردم دایکندی فعال شده است و تا حال امن ترین ولایت در سطح کشور بود اما گاه گاهی دشمن بر  ولسوالی های گجران،  نامیش و فاتو به سبب هم مرز بودنش با ولایت های هلمند،  ارزگان و غزنی
نا امن می شود و دشمن تحرکات نظامی را انجام میدهد  ولی با آن هم  نتوانسته که درولایت دایکندی کدام مرکز و یا پایگاه را ایجاد نماید و در حال حاضر از نگاه امنیتی آرام است.

پرسش: در ولایت دایکندی تا حال کدام  عملیات  نظامی صورت گرفته  زیرا گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که دشمن دربعضی  ولسوالی ها پایگاه ها  ایجاد کرده اند ؟

 پاسخ:  ولایت دایکندی یکی از امن ترین ولایات کشور  است که دشمن تا حال کدام مرکز سوق و ادارۀ در این ولایت ندارد  اما به نسبت هم مرز بودنش با ولایت های هلمند،  ارزگان وولسوالی غرجستان  ولایت غزنی گاه گاهی تردد دشمن متصور است از این سبب دشمن از مسیر این ولسوالی ها رفت و آمد دارند و با نیرو های امنیتی ولایت دایکندی درگیر می شوند هر بار که دشمن تحرکات نظامی را در ولایت دایکندی  آغاز کرده از سوی نیرو های امنیتی  عقب زده شده است

پرسش: ولایت دایکندی جدید التأسیس  می باشد  آیا کار های عمرانی از سوی  حکومت مرکزی و یا نهاد های دیگر در این ولایت صورت گرفته
است ؟

پاسخ:  بعد از تأسیس ولایت دایکندی در سال ۱۳۸۴ کارهای عمرانی صورت گرفته  اما به اندازه نبود ه که مردم از آن رضایت داشته باشند چون در اکثریت ولایت ها  کار های باز سازی و عمرانی در هر بخش صورت گرفته  اما در دایکندی چندان کار بنیادی نشده است در بخش توسعه،  جاده سازی ؛اعمار و ساخت شفاخانه ها و کلینیک ها  تعمیر برای ادارات دولتی محلی  کار چشمگیر  صورت نگرفته. پروژه هایی که هزینه آن بیشتر باشد  در این ولایت در نظر گرفته نشده،  تنها جاده دایکندی که به  بامیان وصل می شود کار آن جریان دارد و تا اکنون تکمیل نشده  فقط چند کیلو متر محدود آن  قیرریزی شده ه و بس. بیشترین کار آن تا حال تکمیل نشده است،  پروژه میدان هوایی که جدید اً پروسه تدارکاتی آن تکمیل شده و احتمال دارد کار ساخت آن در بهار سال آینده آغاز شود همچنان  در بخش صحت و معارف اندک کار ها انجام شده  اما آن قدر نبوده که برای مردم قابل قبول باشد . مکاتب  تا هنوز تعمیر ندارد، کار ساخت تعمیرات مکاتب تکمیل نشده است. در ولایت دایکندی به صورت کل مکاتب ما فاقد تعمیر است  احتمالاً در سال ۱۳۹۹ برنامه ها و پروژه  ای بنام اقرا ً اگر در سراسر کشور آغاز شود شاید در ولایت دایکندی نیز مکاتبی ساخته شود. در بخش صحت بعضی از تعمیرات برای کلینیک ها ساخته شده اما مشکلات وجود دارد  امید است که دولت مرکزی در بودجه سال آینده برای ولایت دایکندی پروژه هایی را مدنظر گرفته باشد از نهاد ها  و موسسات خارجی دونر ها و دولت مرکزی خواهان توجه برای باز سازی و راه اندازی پروژه هایی که قابل قبول و محسوس برای مردم فقیر این ولا یت باشد هستیم . چون مردم دایکندی در کنار دو لت مرکزی و حکومت محلی ایستاده بوده و از تمامیت ارضی کشور دفاع می نمایند از این سبب باید توجه بر این ولایت صورت
گیرد.    

    و –  م

ممکن است شما دوست داشته باشید