روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سناتوران از استفاده بایومتریک در روز رأی دهی استقبال نمودند

مسوولان بخش امنیتی کشور درنشست دیروز مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، درمورد وضع امنیتی وپلانهای عملیاتی شان به سوالات سناتوران پاسخ ارایه نمودند.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،   درجلسه سناتورمحمدهاشم الکوزی به نمایندگی ازکمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی وسایراعضا؛ ازوزیردفاع ملی، وزیرامورداخله ومعاون ریاست عمومی امنیت ملی، سوالاتی را درمورد چگونگی تطبیق پیمان های ستراتیژیک امنیتی، وضعیت کنونی امنیتی کشور، امنیت شهر کابل، شاهراه ها وپروژه های عام المنفعه،تامین امنیت انتخابات، موثریت ستراتیژی امریکا برای جنوب آسیا، مسدودشدن دفاترانتخاباتی در برخی ولایات، استفاده ازوسایط نظامی توسط مسئولین متقاعد امنیتی، عدم مجازات تروریستان دستگیرشده، ضعف وکم کاری های استخباراتی وکشفی، ایجاد اردوی محلی، جلوگیری ازتلفات افراد ملکی در عملیات نظامی، مطرح نمود.

بعداً دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیردفاع ملی داعش، طالب و سایر گروه‌های تروریستی را دشمن مردم افغانستان عنوان نموده،گفت متأسفانه توطیه های بسیاربزرگ برعلیه وطن ما ادامه دارد وتکتیک های جنگی آنان تغییرنموده، اما قوت های امنیتی قهرمان کشور در مبارزه با تکتیک های دشمن وبیرون شدن ازحالت فعلی برنامه های جدی را رویدست دارد وپیوسته به دشمنان زیان ها وتلفات جدی وارد می شود .

وزیردفاع علاوه کرد برای کاهش تلفات نیروهای امنیتی وایجاد قوتهای ریزرف پوسته های امنیتی که اهمیت ستراتیژیک ندارد جمع آوری میشود ونیز شدت عملیات خاص کماندویی وهوایی چندین مرتبه افزایش یافته که تنها درهفته قبلی ۱۰۲۳عملیات انجام شده است وطی دوهفته اخیرحدود ۲۲۷۰تن دشمن هلاک، ۱۱۲۴تن مجروح و۱۲۴تن دیگردستگیرشده اند. دگرجنرال بهرامی روی بلندبردن قابلیت‌ها وتوانمندی های قوتهای اردوی ملی نیزصحبت کرد واز سه برابرشدن صنف های هوایی وتوپچی خبرداده، افزود که از چند ماه بدینسو طیاره های کشفی،طیاره های مجهزبابمب های لایزری وبلک هاک دراختیار وزارت دفاع ملی قرارگرفته وعملیات های شبانه وسعت می یابد. وی افزود این موارد وتعهدات جدید سران کشورهای عضوناتو مبنی برحمایت نیروهای امنیتی افغانستان تا سال ۲۰۲۴ازمفاد پیمان های امنیتی می باشد، اما بدبختانه عده ی به اساس اشاره های بیگانه وهمنوا با برخی همسایه ها درپی تخریب وبدنام سازی پیمان های امنیتی باشرکای بین المللی حکومت می باشدجنرال طارق شاه درصحبت هایش گفت به ولایت های غزنی، ارزگان، فراه، فاریاب وبرخی مناطق دیگرکه باتهدیدات مواجه اند برنامه های موثرعملیات کماندویی وهوایی درحال اجرا می باشد ونیز مراکز مهم دشمن که شناسایی شده اند مورد ضربات شدیدهوایی وزمینی قرارخواهدگرفت موصوف درحالیکه برخی نارساییها در حادثه غزنی را پذیرفت، خاطرنشان ساخت که مداخله های بی سابقه برخی همسایه های مغرض درشماری ازولایات کشور باعث چنین حوادث ناگوارمی شود باآنهم دشمن درغزنی تلفات سنگینی را به شمول حامیان خارجی شان متقبل شدند.به همین ترتیب ازهمکاری وهماهنگی میان بخش امنیتی ونیروهای حمایت قاطع درمورد تدویرانتخابات آینده اطمینان داده گفت جلسات مهم میان مسئولین امنیتی به سطوح مختلف انجام شده است وتلاشهای نهایی به خاطر تأمین امنیت روند انتخابات جریان دارد.

وزیر دفاع ملی درحالیکه ستراتیژی ایالات متحده امریکا برای جنوب آسیا را به نفع افغانستان عنوان نمود، گفت متأسفانه این سترتیژی نه تنها هیچگونه تأثیری بالای پاکستان نکرده است بلکه آنکشور حامیان دیگرمنطقوی نیزپیداکرده است.وی از نادیده گرفتن دستاور دهای نیرو های امنیتی وبرجسته ساختن فعالیت های دشمنان وطن ازسوی برخی رسانه ها، که حتی از ذکر کلمه شهید بر شهدای نیرو های امنیتی کشورابا می ورزند انتقاد ورزید

سپس ویس احمد برمک وزیرامورداخله درپاسخ هایش ازتامین امنیت شاهراه های عمومی، جلوگیری ازگشت وگذاروسایط غیرقانونی و کاهش زورگویی ها درشهرکابل، حوادث تروریستی اخیر روشنی انداخته؛ گفت حکومت تلاش دارد که بخاطرجلوگیری ازرویدادهای هراس افگنی بخش های کشفی واستخباراتی را بیشترتقویت نماید وافزود افراد درچوکات پولیس مردمی درساحات غرب کابل بخاطرتامین امنیت مراسم عاشورا، تکایا ومساجد توظیف گردیده بودند؛ وظایف شانرا تحت قومانده نیروهای امنیتی انجام داده اند. ویس برمک ازمعرفی یکتعداد مسوولان بخاطرغفلت وظیفوی دررویدادهای اخیردر کشور نیزخبرداده گفت شماری افرادیکه درهفته شهید نظم شهرکابل را برهم زدند؛ دستگیروبه مراجع قانونی سپرده شده اند. وزیرامورداخله ازتامین امنیت روند انتخابات درهمکاری با سایرنهادها اطمینان داده، گفت انتخابات یکروند ملی بوده ونباید احزاب وکاندیدان این پروسه را اخلال نمایند؛ درغیرآن پولیس به زودی از اقدامات غیر قانونی آنان جلوگیری خواهند کرد.

برمک ازبایمتریک شدن حدود نود وهشت درصد پولیس بخاطرجلوگیری ازپولیس خیالی  یاد آوری نموده گفت تعیینات دراین وزارت مطابق به قانون واصل شایسته سالاری صورت گرفته، اطمینان داد که درتعیینات ضمن شایسته سالاری ترکیب اقلیت ها را مد نظرخواهند گرفت وافزود تلاش ها جریان دارد که برای پولیس کشور کوپون تهیه تا ازطریق آن یکمقدار مواد غذایی وسایراجناس برای خانواده آنها توزیع گردد.

وزیرامورداخله درپاسخ هایش ازدستاوردهای پولیس ولایات کندز، ارزگان وپروان یاد آوری نموده گفت نیروهای امنیتی ودفاعی کشورقهرمانانه ازشهرغزنی دفاع نمودند، وی علاوه کرد حادثه که درولسوالی مومنددره ولایت ننگرهاربه وقوع پیوست، دوسیه قوماندان پولیس محلی که در این قضیه متهم می باشد؛  ازڅارنوالی به محکمه ارجاع گردیده وبعد از صدور حکم محاکم اجراات لازم صورت خواهدگرفت. دراخیرمعاون ریاست عمومی امنیت ملی پاسخ هایش را دور ازدید رسانه ها به اعضای مجلس ارایه نمود.درمباحث آزاد جلسه، سناتوران ازاستفاده بایومتریک در روز رای دهی استقبال نموده، خاطر نشان نمودندکه درصورت عملی شدن آن، انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالیها به طورشفاف برگزارخواهند شد.

همچنان درجلسه ازنیروهای امنیتی کشورکه درهمکاری مردم توانستند امنیت مراسم عاشورای حسینی را به وجه احسن درنقاط مختلف کشور به ویژه شهرکابل تامین نمایند، ابراز قدردانی گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید