روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سمینار علمی و تحقیقی ” علامه سیدجمال الدین افغان علمبردار آزادی و تجدد ” برگزارشد

پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درسمیناربین المللی علمی و تحقیقی ” علامه سیدجمال الدین افغان علمبردار آزادی و تجدد ” که به اهتمام وزارت اطلاعات وفرهنگ  برگزارشد ، قرائت گردید.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، این سمینار به حضورداشت هیئت رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ  شماری از مسوولان دولتی  شخصیت های علمی و فرهنگی  دانشمندان کشورهای هندوستان، پاکستان و مصرو همچنان تعداد دیگری ازمهمانان داخلی و خارجی  برگزارشد.درآغازاین سمینارحسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به شخصیت و کارنامه های علامه سید جمال الدین افغان صحبت کرد و گفت که افغانستان مهد پرورش دانشمندان، فرهنگیان ، مورخان و شخصیت های علمی می باشد که نه تنها باعث افتخار ملت افغانستان می باشند بلکه جهانیان نیز به آنان افتخارمی کنند.

اوگفت که علامه سید جمال الدین افغان نیزازچنین شخصیت های پرافتخار کشور بود.  

سید علمبردار راه آزادی و تجدد، درد و محرومیت جامعه به ویژه جامعه اسلامی را خوب می دانست و درراستای آزادی خواهی و بیدار گری مردم ، مبارزه می کرد.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان کرد که مردم کشور درآستانۀ تجلیل از صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور می باشند و وزارت اطلاعات وفرهنگ به پیشواز این مناسبت برنامه های فرهنگی برگزار می کند که نخستین این برنامه ها برگزاری این سمینار می باشد.

حسینه صافی دررابطه به برنامه های فرهنگی معلومات داد و گفت که برگزاری هفته های فرهنگی درشماری از ولایت های کشور نیز شامل این برنامه ها می باشد که نخستین هفته فرهنگی درولایت کنر برگزار خواهد.

همچنان سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ از همکاری کشور مصردربرگزاری این سمینار تشکر کرد. بعد پیام محمد اشرف غنی رئیس کشور به این مناسبت توسط پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنرخوانده شد که درقسمت آن آمده است : درصد سال گذشته دررابطه به شخصیت ، افکار و مبارزات سید جمال الدین افغان تحقیقات بسیار صورت گرفته است ، اما تلاش و نظریات سید آنقدر مهم است که برای جامعه فعلی و مردم آینده نیز پیام های بزرگ دارد و دانشمندان می توانند ازاین دریای معنی مروارید های جدید به دست آرند.

درپیام گفته شده است علامه سید جماالدین افغان دربحث ها ، نوشته ها و سخنانش ، برضرورت وحدت ملی تاکید کرده و به  خاطرجلوگیری ازاستبداد، تدوین قوانین اساسی را ضرورت دانسته است.همینگونه درپیام رئیس جمهور ازوزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطر برگزاری این سمینار نیز تشکر شده است. همچنان پیام داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور توسط فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ خوانده شد که درقسمت آن آمده است : ” علامه سید جمال الدین افغان نابغۀ بی بدیل شرق و بیرق دار احیا گری درجهان اسلام  ازافتخارات بزرگ سرزمین ماست، او گرچه درافغانستان زاده شد اما به لحاظ نبوغ سرشارو استعداد ذاتی اش به یک شخصیت جهانی تبدیل شد و نام و آوازه اش همراه فریاد بیداد باش و آگاهی بخش از مرزها و قاره ها فراتر رفت و کاخ های زور و استبداد و استعمار را نشانه گرفت “.

همینگونه سفیر مصر درکابل نیز دررابطه به شخصیت و افکار سید جمال الدین افغان معلومات داد و او را یکی از شخصیت های بزرگ درعالم اسلام دانست.

او همچنان ازهمکاری های آن کشور درراستای فرهنگی و امضای تفاهمنامه همکاری درامور فرهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز اطمینان داد. به همین ترتیب حمید الله فاروقی مشاور رئیس جمهور و رئیس پوهنتون کابل نیز درصحبت هایش گفت که علامه سید جمال الدین افغان یکی ازدانشمندان و متفکران بزرگ جهان اسلام و یکی از مبارزان آزادی خواه و بیدار گر جهان شرق  بود که همیش درراستای بیدارگری ملت های مظلوم و تحت استعمار، مبارزات بزرگ را انجام داده است.

بعد فضل الرحمن فاضل سفیر اسبق افغانستان درمصر معلومات تصویری دررابطه به  آثارو احوال سید جمال الدین افغان ، ارائه کرد.

دراین سمینار علمی  پس از انتخاب عبدالغفور لیوال به حیث رئیس، دکتورعبدالروف رفیقی به حیث معاون و محبوبه بابکرخیل به حیث منشی ، مجلس علمی این سیمنار برگزارشد.

دراین مجلس سرمحقق دکتورمحمد شریف حدران ، محقق جهانی معین وزارت معارف، حیرنیار عبدالقهارعزیزی ، معاون سرمحقق فرزانه حبیبی ، پوهندوی احمد رسول رسول ، حیرنوال سلطانی منگل و معاون سرمحقق صالحه حبیبی ، مقاله های شان را که دررابطه به مبارزات و ابعاد مختلف زندگانی علامه سید جمال الدین افغان ، خواندند.

دراخیرکارامروز این سمینار شش جلد کتاب دررابطه به سید جمال الدین افغان و آثاروی که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ به چاپ رسیده است ، به اشترا کنندگان سمینار توزیع شد.

کار این سمینار فردا نیز درکابل ادامه دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید