روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سمونیار خان محمد شینواری مدیر عمومی ترافیک کابل: بـی اعتـنایـی رانـندگان بـه قوانین سبب حادثات ترافیکی می شود

بنابر گزارش ها رویداد ترافیکی در کشور افزایش یافته چنانکه در شش ماه اخیر سال گذشته ۳۸۴۶ رویداد ترافیک در کشور رخ داده که در این حادثات ۳۲۳ تن جان باخته و ۱۹هزار تن دیگر زخمی و به همین تعداد هموطنان ما متضرر شده اند. اینکه علت حادثات کابل و شاهراه ها ناشی از چه می باشد خبرنگار روزنامه ملی انیس مصابحه ای را با پوهیالی انجنیر سمونیار خان محمد شینواری مدیر عمومی ترافیک کابل انجام داده که نشر می گردد.

مدیر عمومی ترافیک کابل در رابطه به حادثات دلخراش ترافیکی که در شاه راه کابل و مرکز رخ میدهد گفت: حوادث ترافیکی به خاطری به وقوع می پیوندد که رانندگان موترها قوانین و مقررات ترافیکی را مراعات نمی کنند و به علایم ترافیکی هیچ توجه و اعتنای ندارند.

شینواری در رابطه به بعضی موترهای شخصی و یا تکسی  های که روی نمبر پلیت های شان رنگ سفید زده شده که قابل خواندن نیست گفت: ما هفته سه بار وسایط را کنترول می کنیم و وسایطی که نمبر پلیت آن خوانده نمی شود طبق قانون آنها جریمه می شوند و آنهایی که دوبار جریمه شوند موترهای شان را به شهرک می بریم.

او گفت: پلان ما به خاطر بهبود تنظیم ترافیک در روی جاده ها است که ما بتوانیم شهر کابل را به شکل منظمش با همین تشکیل که وجود دارد تنظیم کنیم تا بتوانم جلو فساد را در روی جاده بگریم و پلان های ما سیستم سازی مدیریت ترافیک است که در بخش لایسنس و جواز سیر کار صورت گرفته است بخش تخنیکی آن تکمیل شده لایسنس و جواز سیر الکترونیکی توزیع می شود.

برنامه بعدی ما پروسه ارتقای ظرفیت پرسونل است که باید پرسونل ترافیک تربیه و تجهیز شوند تا که بتوانیم این سیستم کهنه ترافیک را از بین ببریم و همچنان در بخش ترافیک کارهای بیشتر روتین است که ما اجراآت خود را داریم به طور مثال کنترول وسایط بدون مدرک و غیر قانونی و موترسایگل می باشد و همچنین مکمل ساختن سیستم الکترونیکی در بخش لایسنس و جواز سیرو تنفیذ قانون است.

وی اضافه کرد: از حادثات ترافیکی سالجاری تا به حال ارقام دقیق نداریم، ولی روزمره در حدود ۳ الی ۵ حادثه ترافیکی رخ می دهد که حادثات متوسط، کوچک و بزرگ می باشد.

شینواری اظهار داشت: مسئولیت ما تا به حدود ولایت کابل است و سالنگ ها مربوط ما نمی شود، ولی در شهرها قانون باید تطبیق شود ما ترافیک گزمه نظارتی در تشکیل خود نداریم در تمام ولایت کابل و ولسوالی های آن ۱۰۰۰ پرسونل ترافیک وجود دارد که کافی نیست. تشکیل ما سابقه است تقاضای زمان ایجاب تشکیل جدید می نماید که باید پرسونل ما اضافه گردد امیدوارم در این زمینه توجه صورت
گیرد.

محمد نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید