روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

سفر هیئت ایران به منظور پیگیری حادثه ۱۳ ثور به کابل

هیئت عالیرتبه دیپلوماتیک ایران به هدف بررسی حادثه ۱۳ ثور در امتداد سرحد افغانستان و ایران، دیروز صبح وارد کابل شده و با محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه کشور دیدار و گفتگو نمود.
هیئت ایرانی به ریاست محسن بهاروند، معین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، محموله وسایل و تجهیزات طبی، به هدف مبارزه با کرونا را نیز در طیاره حامل خویش به کابل انتقال داد.
در آغاز ملاقات اتمر، از کمک تجهیزات طبی و دیگر همکاری‌های ایران در دوران دشوار مبارزه با کرونا با مردم و دولت افغانستان سپاسگزاری نموده و تشریف آوری‌شان به کابل را خوش آمدید گفت. ایشان در مورد حادثه المناک ۱۳ ثور، مراحل مختلف تحقیقات هیئت افغانستان پیرامون آن و اسناد و مدارک به دست آمده صحبت نموده و خواهان توجه بیشتر دولت ایران به تحقیقات مشترک گردید. اتمر اذعان نمود که هدف از این تحقیقات دریافت حقایق، رسیدگی قانونی به عاملین آن و اتخاذ تدابیر لازم است تا در آینده از واقع شدن چنین حوادث ناگواری که ممکن بر روابط حسنه دو کشور دوست و همسایه تاثیرگذار باشد، جلوگیری به عمل آید.
متعاقباً محسن بهاروند، با ابراز تاثر عمیق در مورد حادثه، وقوع آن را به شدیدترین الفاظ محکوم نمود. ایشان با اشاره به روابط برادرانه و حسنه دو ملت و دولت، افزود که این عمل به هیچ وجه برای مردم و دولت ایران قابل قبول نبوده و دولت اش متعهد است تا این حادثه را مشترکاً با هیئت افغانستان تا تامین عدالت بررسی و تعقیب نماید. بهاروند گفت که اسناد و مدارکی که هیئت تحقیق جانب افغانستان یافته اند را تسلیم شده و آن را از مجاری مرتبط دولت خویش نیز تحقیق نموده و نتایج حاصله را با جانب افغانستان شریک خواهد ساخت.
هردو جانب با تاکید بر نتایج تحقیقات و رسیدگی قانونی به عاملین این حادثه، روی چارچوب‌های دو جانبه به هدف تقویت روابط و راه‌کارهای که بتواند در آینده از تکرار این حوادث جلوگیری نماید، به تفصیل بحث نمودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید