روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سفارت هند: برای یک ماه به اتباع افغانستان ویزه داده نمی شود

سفارت هندوستان مقیم کابل با نشرخبرنامه یی روزپنجشنبه صدور ویزه را برای تمام افغان ها به مدت یک ماه معطل کرده است.

به استناد خبرنامه این سفارت روزجمعه آخر پروازها به هندوستان خواهد بود.درخبرنامه آمده است که برای یک ماه به دلیل جلوگیری ویروس کرونا سفارت هندوستان برای هیچ کسی ویزه نمی دهد. سفارت هندوستان درحالی از معطل ویزا به اتباع افغانستان خبر می دهدکه سفارت پاکستان درکابل نیز سر از روزپنجشنبه صدور ویزا را برای مدت نامعلوم بند کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید