روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سر پرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نقش جوانان را درترقی و پیشرفت کشورارزشمند دانست

به گزارش خبرنگار آژنس باختر: دراین دیدار عبدالغفار وفا رییس سازمان انسجام نخبگان افغانستان دررابطه به فعالیت ها وبرنامه های آن سازمان معلومات داد و گفت که این سازمان درزمینه بسیج سازی نخبگان،  ظرفیت سازی،  آگاهی عامه و بخش های فرهنگی، سمینارها،  کارگاه های آموزشی و برنامه های ارزشمند را برای جوانان برگزار می کند.

همینگونه شماری از هیئت رهبری این سازمان نیزدرصحبت های شان ضمن آن که حمایت شان را ازوزارت اطلاعات وفرهنگ ابراز کردند،  پیشنهاد ها و خواسته های شان را با سرپرست این وزارت درمیان گذاشتند.

آنان همچنان به مشکلات فرا راه جوانان به خصوص جوانان تحصیل کرده و نخبه،  اشاره کرده و ازسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خواستند تا فرصت های کاری را برای جوانان اعم ازپسران و دختر را فراهم سازد.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درکنارآن که نقش جوانان را درترقی و پیشرفت کشورارزشمند دانست،  گفت که جوانان نخبه، آینده سازان افغانستان میباشند و ازتوجه این وزارت به جوانان و نخبگان کشوراطمینان داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید