روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سرپرست وزارت خارجه با رئیس بانک جهانی در مورد برگزاری کنفرانس مساعدت کنندگان مالی افغانستان صحبت کرد

ادرئیس زمان سرپرست وزارت امور خارجه روز دوشنبه با هنری کرالی، رئیس بانک جهانی در افغانستان ملاقات کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، در آغاز ملاقات، در کنار تبریکی برای برگزاری موفقانه کنفرانس پروسه استانبول قلب آسیا،رئیس بانک جهانی ابراز علاقمندی کرد که به عنوان سازمان حامی پروسه استانبول – قلب آسیا در آینده سهم بگیرند. که در این زمینه وزیر امور خارجه در اصول ابرازموافقه و همکاری کرد.

ادریس زمان در مورد نقش بانک جهانی در افغانستان بعد از صلح در زمینه ادغام مجدد جنگنجویان، حل منازعات و همچنان گسترش توسعه تجارت و ترانزیت در منطقه معلومات داد.

وزیر خارجه همچنان در مورد برگزاری کنفرانس مساعدت کنند گان مالی افغانستان که در خزان سال آینده میلادی برگزار خواهد شد، صحبت کرد.

رئیس بانک جهانی در زمینه مشورت های انکشافی با در نظرداشت برنامه های صندوق اعمار مجدد افغانستان که در ماه اول سال نو میلادی آغاز و در مطابقت با اهداف انکشاف پایدار و اولویت های اقتصادی انکشافی  دولت افغانستان ترتیب خواهد شد، معلومات ارائه کردند و در زمینه از آمادگی های این نهاد به وزیر امور خارجه اطمینان دادند.

ممکن است شما دوست داشته باشید