روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ: حفاظت و ترمیم آثار باستانی کشور را یکی از اولویت های این وزارت خواند

به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیدار درحالیکه نورآغا نوری رئیس باستان شناسی وزارت اطلاعات وفرهنگ نیزحضورداشت ، خانم مونیکا  همکاری اش را درزمینه ترمیم آثار باستانی و برگزاری برنامه های آموزشی برای کارمندان ریاست باستان شناسی و محصلان پوهنځی های باستان شناسی پوهنتون ها  ابرازکرد و خاطرنشان ساخت که دراین رابطه علاقمند است که عنقریب تفاهمنامۀ همکاری را با ریاست باستان شناسی به امضا برساند.

همچنان وی افزود که یک برنامه تحقیقی را درمورد این که چگونه آثارباستانی حفاظت و ترمیم شود، نیز به همکاری ریاست باستان شناسی راه اندازی خواهند کرد.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، حفاظت و ترمیم آثار باستانی را یکی از اولویت های این وزارت دانست و گفت که ما میخواهیم درقسمت حفاظت آثار باستانی از تجارب متخصصین هسپانیایی که درقسمت حفاظت و ترمیم آثار تجارب زیاد دارند، استفاده کنیم .

 همینگونه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن تشکر از همکاری خانم مونیکا ، خواهان توسعه این همکاری ها میان دوکشورشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید