روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

سرپرست شفاخانه رابعه بلخی:روزانه حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ مریض به این شفاخانه مراجعه می‌کنند

با اعمال فشار های اقتصادی ظالمانه دولت امریکا و متحدان غربی اش پس از خروج و با روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان که فقر روز افزون وسایر مشکلات از جمله واقعات صحی دامنگیر مردم ما شده است، در تمام شفاخانه های ملی و ثالثی عرضه خدمات صحی دولتی مراجعه مریضان به نسبت ارائه خدمات رایگان افزایش یافته و ازدحام قابل ملاحظه یی در شفاخانه های دولتی مشاهده می شود. خاصتاً در بخش عرضه خدمات صحی زایمان در سطح کشور که شفاخانه های ملالی زیژنتون و شفاخانه ملی کمپلکس رابعه بلخی خدمات عرضه می کنند روزانه به طور ۲۴ ساعته پذیرای شمار بزرگ مریضان است.

خبرنگار روزنامه ملی انیس گزارشی را در رابعه به عرضه خدمات صحی در بخش های مختلف شفاخانه ملی کمپلکس رابطه بلخی تهیه نموده است که نشر می گردد.

شفاخانه ملی رابعه بلخی که در قلب پایتخت و در ساحه فروشگاه موقعیت دارد. همه روزه تعداد زیاد مریضان را پذیرفته و عرضه خدمات می نماید، هموطنان ما با عبور از این نقطه مرکزی شهر، شاهد حضور جمع بزرگ پایوازان این مریضان در کنار سرک عمومی اند. صحن و دهلیز های شفاخانه همه پر از مریض و مریض داران است. پرسونل طبی اعم از خدماتی و صحی شامل داکتران، قابله ها، و نرس ها همه اوقات پرمشغله یی که دارند در خدمت مریض داران قرار دارند.

با مراجعه به ریاست این شفاخانه در صحبتی که با دکتور رنځوروال حفیظه عمرخیل سرپرست این شفاخانه داشتم وی در پاسخ به سوالی که روزانه چه تعداد مریضان جهت زایمان و حل مشکلات صحی به این شفاخانه مراجعه می نمایند گفت:

شفاخانه ملی رابعه بلخی یکی از شفاخانه های کمپلکس اناثیه در سطح کشور است که دارای پنج وارد چون جراحی عمومی، نسایی، ولادی، داخله و نوزاد می‌‎باشد در پهلوی آن بخش های تشخیصیه، مثل لابراتوار، ایکو، اکسری، اندسکوپی و کلونوسکوپی نسایی فعال است. مریضان همه اناثیه است.

در بخش های داخله عمومی نیز مراجعین داریم، ولی بیشترین رقم مریضان ما را بخش نسایی و ولادی تشکیل می‌دهد.

این شفاخانه ۲۲۶ بستر دارد. در پنج بخش یاد شده تقسیم می شود. ۴۲۲ پرسونل دارد که شامل دکتوران، قابله ها، نرس ها وسایر پرسونل تشخیصیه و خدماتی است.

سرپرست شفاخانه در ادامه صحبت هایش افزود:

روزانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ مریض به این شفاخانه مراجعه می کنند که حداقل ۱۰۰ ولادت و ۳۵ عملیات ولادی نسایی در اینجا انجام می شود. عملیات های جراحی ما اکثراً انتخابی و پلان شده می باشد. خدمات کورتاژ و معاینات عنق رحم نیز در این شفاخانه انجام می شود و در پهلوی آن، ستاژران پوهنتون ها بخش عملی خویش را نیز در این شفاخانه سپری و توسط استادان و متخصصان مطابق ستندرد های طبی جهانی رهنمایی و آموزش می یابند.

در شفاخانه ملی رابعه بلخی خدمات مشوره دهی فامیلی، پلاننگ و خدمات صحی در عرصه داخله و جراحی عمومی طوریکه قبلاً اشاره نمودم عرضه می‌گردد.

در حال حاضر این شفاخانه از سوی موسسه آی سی آرسی در بخش تجهیزات، ادویه و پرداخت معاشات پرسونل صحی شفاخانه اکمال می گردد.

ممکن ۱-۲ درصد ادویه توسط مریضداران از بیرون شفاخانه تهیه گردد ولی در کل همه ملزمه های طبی مورد نیاز شفاخانه را آی سی آرسی ماهانه تهیه و به دسترس ما قرار می‌دهد.

دکتور عمر خیل در ادامه افزود:

از اینکه این شفاخانه مرکز مراجعه مریضان سراسر ولایات کشور است. اکثراً مریضان با لوحه های وخیم مراجعه می نمایند، زیرا قبل از مراجعه از خدمات اولیه صحی کمتر مستفید اند و یا هیچ خدمات دریافت نکرده اند. بناءً با مراجعه به اینجا به اثر سعی و توجه پرسونل صحی این شفاخانه از وفیات تا حد امکان جلوگیری نموده تلاش داریم تا میزان بلند وفیات که صفر اعشاریه یک درصد است آنرا هم کاهش دهیم.

فقر اقتصادی نقش زیادی در مشکلات صحی دارد. اکثراً مادران در حال حاضر با سوء تغذی دچار اند. سوء اشکال ولادی، کم وزنی و نقیصه های ولادی را بعضاً شاهد هستیم. همچنان پلاننگ وقفه دهی بین ولادت ها کمتر مورد توجه فامیل ها قرار می‌گیرد. و یا مادران به مراقبت های اولیه صحی قبل از حاملگی توجه نمی‌کنند.

سرپرست شفاخانه ملی کمپلکس رابعه بلخی با اشاره به مشکلات موجود در عرضه خدمات صحی معیاری گفت: نبود جای و پرسونل مشکل عمده این شفاخانه است. در یک شبانه روز حدوداً صد ولادت در این شفاخانه اجرا می شود ولی در این بخش در حال حاضر دو دکتور مؤظف است که مطابق به ستندرد های صحی جهانی کافی نیست. تعمیر شفاخانه قبلاً به عرضه خدمات صحی پولیس اختصاص داشت تغییری ظاهری اندک یافته ولی طوریکه لازم است یک شفاخانه کمپلکس عرضه خدمات معیاری کند، نمی باشد. مشکلات زیادی دارد. بخصوص در نبود جای حتا هموطنان ما شاهد ازدحام«پایواز» مریضداران در مقابل سرک عمومی و درب شفاخانه اند. به نسبت حجم بلند مراجعه مریضان هر شش ساعت بعد از عرضه خدمات ولادی مادران مرخص می شوند و همینگونه در بخش عملیات های سزارین ولادی و نسایی ۴ داکتر مؤظف داریم. در قسمت رفع مشکل نبود پرسونل و افزایش بست ها وزارت صحت عامه وعده سپرده، امیدداریم که این وعده ها عملی گردد. تلاش ما براین است که از حد اقل امکانات استفاده مؤثر در عرضه خدمات صحی صورت گیرد.

حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید