روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سروی مقدماتی پروژه تاپی درهرات، نهایی می شود

مسولان در ریاست معادن وپترولیم از پیشرفت ۹۷درصدی سروی مقدماتی  پروژه تاپی در ولایت هرات خبرمیدهند.

ضیا الحق پوپل رئیس معادن و پترولیم ولایت هرات ضمن اعلام این مطلب میگوید کارسروی مقدماتی پروژه تاپی به گونه عادی وبدون کدام مانع توسط چند گروه در چندین منطقه جریان دارد که ۹۷درصد آن تکمیل گردیده است و الی  چهارماه آینده کارعملی آن آغاز میگردد.

او استخدام صدها کارمند وکارگر در بخش کار پروژه تاپی و مقدارسهمیه افغانستان از گاز مایع پروژه تاپی گفت” بیش از پنجهزار کارمند وکارگر از سوی شرکت قرارداد کننده پروژه تاپی در پنج ولایت افغانستان استخدام ومطابق به پیشنهاد ، نظر به نیاز ولایحه کار ده هاتن دیگر نیز استخدام میشوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید