روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سروردانش: آنانی که شعارهای طالبان را نشخوار می کنند مرتکب خیانت نشوند

معاون دوم رئیس جمهور دیروز در در مراسم افتتاحیه صندوق ملی حمایت از خبرنگاران و کارکنان رسانه ای در مرکز رسانه های حکومت سخنرانی می کرد گفت که گروه طالبان از شعار صلح سوء استفاده می کند ولی در اصل به راه حل سیاسی باور ندارد و حتی به موافقتنامه ای که با آمریکا امضا کرده هیچ تعهدی ندارد.
به گفته استاد دانش، آنچه این روز ها تو سط گروه طالبان در افغانستان جریان دارد، این حقیقت را بر آفتاب می کند که هدف طالب کسب انحصاری قدرت از راه جنگ است و به هیچ نوع راه حل مسالمت آمیز سیاسی و مشارکت عادلانه در قدرت سیاسی باور ندارد.
استاد دانش با فهرست کردن ویژگی های جنگ کنونی در افغانستان گفت که این جنگ کاملا نامشروع و تجاوزکارانه و از نگاه شریعت کاملا حرام و ناروا است و به همین دلیل علمای جهان اسلام در موارد متعدد نامشروع بودن آن را به صراحت اعلام داشته اند؛ اما گروه طالبان هیچگونه توجهی به فتواهای علمای جهان اسلام نشان نداده است.
معاون رئیس جمهور همچنین تأکید کرد که جنگ جاری در افغانستان ماهیت خارجی دارد و حمایت های آشکار مقامات عالی رتبه کشورهای همسایه در حمایت از طالبان بیانگر این حقیقت است.
استاد دانش جنگ و خشونت های ناشی از حملات گروه طالبان را نه تنها جنگ با حکومت افغانستان بلکه دشمنی آشکار با مردم و تمام احزاب و اقوام ساکن در کشور عنوان کرده گفت: گروه طالبان در طول ۲۷ سال گذشته با همه اقوام و احزاب سیاسی افغانستان جنگیده و به تخریب همه بنیادهای کشور پرداخته است و این یک توجیه بسیار ساده لوحانه است که عده ای مطرح می کنند که گویا طالبان تنها با حکومت جنگ دارد و مردم نباید وارد این جنگ شوند.
به گفته معاون رئیس جمهور، دموکراسی، حق انسان ها در تعیین سرنوشت و انتخابات، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و آزادی بیان و رسانه های آزاد از دید این گروه مفاهیم بیگانه و خلاف شریعت و دین تلقی می شود. بدین جهت در این جنگ قبل از هر چیزی دیگر، مفاهیم و ارزش های مردم سالاری و حقوق بشری در معرض خطر و نابودی قرار دارد.
استاد دانش با توجه به این شرایط، به ضرورت مقاومت سرتاسری ملی نظامی، سیاسی، فرهنگی و رسانه ای، حمایت قوی از نیروهای دفاعی و امنیتی، ایجاد خیزش های مردمی و حمایت از آنان در چوکات دولت، تحکیم وحدت ملی و مبارزه با همه ظواهر نفاق در میان اقوام و ضرورت اجماع سیاسی بین همه دولتمردان، سیاسیون، احزاب سیاسی و اجتناب از گرایش های فرد محورانه، قوم محورانه و حزب محورانه تآکید کرد.
استاد دانش حرکت های نفاق افگنانه گروه طالبان در برخی ولایت کشور مبنی بر اینکه گروه طالبان گفته اند که از دید آنان افغانستان خانه مشترک همه مردم افغانستان است و پیران مذهب اهل تشیع نباید تشویش و نگرانی داشته باشند گفت: این تبلیغات پوچ برای کسانی ممکن است مؤثر باشد که گذشته سیاه طالبان را ندیده باشند.
معاون رئیس جمهور گفت: ما در گذشته هم دیدیم که امارت چگونه خانه مشترک همه بود؟ مگر همین گروه نبود که در مزار شریف و در بامیان و یکه ولنگ مردم را قتل عام کردند؟ مگر همین گروه که اکنون ادعای همه شمول بودن را دارد نبود که در مزار فریاد می کشیدند که تاجیک به تاجیکستان و اوزبک به اوزبکستان و هزاره به قبرستان برود!
وی تصریح کرد که مردم هزاره و شیعیان افغانستان فریب این گونه تبلیغات را نمی خورند و از کسانی هم که شعارهای طالبان را نشخوار می کنند می خواهیم که بیش از این به مردم خود خیانت نکنند و بلندگوی طالبان نشوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید