روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سرمایه گذاری و استفاده مؤثر از معادن، زمینه ساز انکشاف اقتصادی کشور می گردد

افغانستان کشوری است سرشار از معادن و گنجینه های دست ناخورده، که هرکدام از اهمیت وارزشمندی خاصی برخور دار است که با استخراج وکار انداختن آن نه تنها در رشد اقتصادی کشور تغییرات نهایت مثبت و زیادی رونما می گردد، بلکه تعداد زیادی از افراد بیکار و استعداد های کاری مشغول و مصروف کار می شوند و گره از مشکلات اقتصادی آنان گشوده می شود.

هرگاه از معادن کشور مطابق میکانیزم معیاری با سروی همه جانبه از مقدار و کیفیت ذخایر موجود به صورت فنی استفاده گردد و برای استخراج آن از طریق سرمایه گذاری های داخلی وچه با سرمایه گذاری های خارجی تحت نظر انجنیران ماهر کشور در امور معدن کاری، معدن شناسی وجیولوژیکی استفاده گردد، بدون شک از استخراخ وفروش آن هزینه های زیادی بدست آمده و در اعمار و بازسازی کشور می توان بکار گرفت.

اما بنابر تجارب و تحقیقات کارشناسان، به خاطر استفاده مؤثر از معادن و جلوگیری از حیف و میل شدن داشته ها و گنجینه های زیر زمینی باید شفافیت در امور بهره برداری و قرار داد در سرمایه گذاری ها بکار گرفته شود.

جای شک نیست که با استفاده مؤثر و فنی از معادن سرشار افغانستان درظرف چند سال مشکلات اقتصادی کشور و مردم ما مرفوع گردیده احتیاجی و فقری که سخت دامنگیر مردم این کشور گردیده است از این سرزمین رخت بربندد و آبادانی و عمرانی جای آنرا بگیرد.

طوری که علاقه مندی های سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری روی معادن کشور ما نشان می دهد با عقد معاهدات و
قرار داد های تجارتی وسرمایه گذاری می توان اطمینان حاصل کرد، که مشکلات اقتصادی کشور مان به کمترین زمان حل می گردد.

با ایجاد شغل برای مردم، صف طولانی بیکاران که روبه افزایش است کوتاه خواهد شد و نیازی برای یافتن کار و بدست آوردن یک لقمه نان بخور و نمیر نیاز برای دستیابی به کار به خارج کشور باقی نمی ماند و ضرورت نیست که مردم ما نیروی بازوان توانای خود را برای بدست آوردن چند دانه نان که با تمام آبرو ریزی و حرف های پایین و بالا حاصل می گردد.  به کشور های همسایه بفروشند و رنج مهاجرت ها را قبول کنند.

طوری که از بررسی ها پیرامون علاقه مندی سرمایه گذاری روی معادن کشور ما نشان می دهد، که تعداد زیادی از تاجران کشور های خارجی علاقه مند اند تا با سروی ظرفیت های کاری روی معادن افغانستان به سرمایه گذاری بپردازند.

یقین کامل داریم با افزایش سرمایه گذاری از طریق شرکت ها و تاجران خارجی و داخلی روی معادن که سروی گردیده یا در حال سروی می باشد از جمله معدن حاجیگک، معدن سمنت هرات، معادن نفت و گاز در شبرخان و هرات، بالای اقتصاد کشور تغییرات زیادی وارد خواهد شد.

بنابر عقیده کار شناسان امور اقتصادی آنچه که بتواند راهکار های سرمایه گذاری در کشور ما را گسترش دهد و علاقه مندی ها را در امور سرمایه گذاری افزایش بخشد، شفافیت در امور قرار داد ها و سروی درست از معادن به صورت فنی و معیار های جیولوژیکی در نظر گرفته شود تا ذخایر معادن خسارت مند و مورد دستبرد قرار نگیرد، با این تلاش ها و تدابیر حمایوی سرمایه های طبیعی کشور و نگرانی مردم از حیف و میل شدن داشته ها و گنجینه های ذخیروی معادن جلوگیری گردد.

از جانب دیگر مسئولان دولتی امور معادن در تمام پروسه ها تلاش دارند تا شفافیت در ابعاد مختلف اعتبار از سروی، قرار داد و استخراج رعایت گردد. که با چنین راهکار می شود از یک طرف معادن کشور استخراج و از جانب دیگر از هزینه بدست آمده در رشد اقتصادی کشور گام های بزرگی برداشته شود و مشکل مردم از جهت کاریابی و مصروفیت به شغل حل شده و اندوه گران بی‎نتیجه ماندن ها و سرگردانی فارغان مؤسسه های تحصیلات عالی نیز برطرف می گردد.

اما یگانه موضوعی که در انجام این فعالیت ها از تأثیر نهایت عمده برخور دار است، موضوع امنیت و گسترش آرامش در کشور است خوشبختانه در این راستا تلاشهای زیاد وجود دارد، مسئولان امور امنیتی کشور می کوشند تا ظرفیت نیروهای امنیتی را از نگاه کیفیت و کمیت ارتقا بخشند تا در صورت خروج نیروهای خارجی از کشور توانایی دفاع مستقلانه در وجود نیروهای امنیتی افغان همچنان دربُعد اقتصادی و گسترش نهاد های اقتصادی به خصوص در بخش سروی معادن و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی نیز فعالیت های زیادی در دست اجرا قرار دارد، تا با امضای قرار داد ها اعلان داوطلبی استخراج معادن و مساعد نمودن زمینه های سرمایه گذاری برای تاجران و سرمایه گذاری خارجی و داخلی، پروسه تولیدات داخلی افزایش یابد.

به خصوص در عرصه های معادن فعالیت در سطح داخلی و خارجی از طریق وزارت معادن کشور انجام یافته یا در حال انجام یافتن است. که با قرار داد سروی و استخراج معادن مشکلات اقتصادی کشور مرفوع و بیکاری از کشور کاهش خواهد یافت و در زندگی مردم ما نیز خلاف چهار سال گذشته حکومت، تغییرات مثبت رونما خواهد گردید.  

نوری

ممکن است شما دوست داشته باشید