روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سران کشورهای سازمان سارک نشست فوق العاده را برای مبارزه با ویروس کرونا برگزار کردند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز یکشنبه در نشست فوق العادۀ سران سازمان همکاری های منطقه یی جنوب آسیا یا سارک که به خاطر مبارزه با ویروس کرونا به ابتکار نارندرا مودی صدراعظم هند از طریق ویدیو کنفرانس در شهر دهلی برگزار شده بود، سخنرانی کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر  ابتدا، در این ویدیو کنفرانس  برعلاوۀ رئیس جمهوری و نارندرا مودی صدراعظم هند، سران دول و حکومات عضو این سازمان و وزیر صحت پاکستان سخنرانی کردند و دیدگاه های شان را در مورد راه های جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و تشریک مساعی بخاطر مبارزه با این ویروس ابراز کردند.

نارندرا مودی صدراعظم هند در سخنرانی خویش ابتدا انتخاب مجدد محمد اشرف غنی را بحیث رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تبریک گفت و افزود که ویروس کوید- ۱۹ یک بیماری همه گیر در منطقه می باشد که باید محتاطانه با آن برخورد کرد. وی افزود که بیشترین نفوس در منطقه ما است و ضرورت به یک مبارزه مشترک و جدی با این پدیده می باشد.

صدراعظم هند از اقدامات کشورش و فراهم کردن تسهیلات طبی یاد کرد و گفت که باید تجربیات خود را در این زمینه شریک سازیم.

بعداً رئیس جمهوری صحبت کردوگفت که ما همه به یک نوعی با این پدیده روبرو هستیم و آسیب پذیری های داریم، زیرا جمعیت بزرگی از مردمان فقیر در منطقۀ ما زندگی می کنند و باید محتاطانه عمل کنیم.

رئیس جمهور افزود که باید روی راهکارهای واضح برای پایین آوردن تاثیرات منفی این ویروس بالای جامعه ما کار شود و درست مدیریت شود.

وی گفت که یک گروه کاری از سوی سازمان سارک ایجاد شود تا از نزدیک با هم کار کرده و تبادل تجربیات کند و همچنان به راهکار هماهنگی و روند های وقایه یی و پیش گیری توجه صورت گیرد.

رئیس جمهوری تصریح کرد که بستن سرحدات یک اقدام مهم است، اما باید انتقال ادویه جات و مواد اولیه به گونۀ درست مدیریت شود.

رئیس جمهور کشور بر هماهنگی میان سازمان های سارک و شانگهای به منظور تبادله تجارب و اطلاعات در زمینۀ مبارزه با ویروس کرونا، تاکید کرد.

در این ویدیو کنفرانس نارندرا مودی صدراعظم هند پیشنهاد کرد که برای مبارزه مشترک با شیوع ویروس کوید- ۱۹ یک صندوق وجهی اضطراری ایجاد شود و هند حاضر است ۱۰ میلیون دالر به آن کمک کند.

صدراعظم هند گفت که از این صندوق هر کشور عضو سازمان سارک می تواند در وقت ضرورت استفاده کند. وی افزود که تیم های صحی ما در حال آماده باش قرار دارند و همچنان در قسمت آموزش برای بلند بردن ظرفیت کارمندان صحی، آمادۀ همکاری هستیم.

وی خاطرنشان کرد که یک هفته بعد به اشتراک وزرای صحت عامه کشورهای عضو سازمان سارک، این ویدیو کنفرانس ادامه می یابد و متخصصان اقتصادی در یک فرصت مناسب، تحلیل و ارزیابی شان را در خصوص تاثیرات اقتصادی این ویروس بالای منطقه، شریک خواهند کرد.

در اخیر، رئیس جمهوری از صدراعظم هند به خاطر برگزاری این ویدیو کنفرانس تشکر کرده، گفت که تعداد واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ۱۶ واقعه رسیده است و تا هنوز هیچ تلفات نداشته ایم، اما تهدید اصلی، ورود مهاجرین افغان از ایران است که بدون برنامه ریزی قبلی وارد کشور می شوند که یک چالش برای منطقه می باشد.

رئیس جمهوری خاطرنشان کرد که افغانستان نیز می خواهد به صندوق وجهی اضطراری به خاطر مبارزه با ویروس کوید- ۱۹ سهم خویش را ادا کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید