روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی: تاهنوز ارقام دقیق شکایت ها معلوم نیست

سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دیروز دریک نشست خبری گفت که روز دوشنبه ارقام دقیق شکایت های ثبت شده را اعلام خواهد کرد.

این اظهارات درحالی بیان می شود که بربنیاد معلومات این کمیسیون تاساعت شش شام دیروزیک هزاروهشت صدو شصت و نه شکایت ازطریق نمایندگان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از مراکز رای دهی جمع آوری شده است. به گزارش خبرنگارآژانس باختر، محمد قاسم الیاس سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی همچنان دراین کنفرانس خبری گفت که پس از بررسی دقیق تا سه روز دیگر نوعیت شکایت ها و ارقام دقیق آن اعلام می شود.

به گفته وی، تاهنوز کدام شکایت جدی از روند رای دهی انتخابات ریاست جمهوری ثبت نشده است.

الیاس همچنان گفت که بیشترین شکایت انتخاباتی درکابل وجود دارد.

انتخابات ریاست جمهوری صبح روز شنبه در سراسر کشور آغازشد و تا ساعت پنج عصر ادامه داشت.

به گفته مسوولان، کمیسیون مستقل انتخابات در دوهزاروپنج صدو نود و هفت مرکز رایدهی یک ملیون و پنجاه ویک هزارو نه صدو نود و هشت نفر رای داده اند.

قابل ذکراست که درکل چهارهزارو نهصد و پنج مرکز رایدهی وجود داشت  ورقم رای دهندگان دوهزارو سه صدو هشت مرکز دیگر نیز به زودی اعلام می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید