روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سخنگوی وزارت معارف: تلاش ما بر این است چالش را به فرصت تبدیل کنیم

اخیراً در جلسه کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مورخ ۱۵ سرطان به رهبری معاون دوم ریاست جمهوری در رابطه به بازگشایی پوهنتونها و مکاتب دولتی وخصوصی و آغاز فعالیتهای ورزشی به وزارتهای معارف، تحصیلات عالی و کمیته ملی المپیک هدایت داده شد، تا کمیته تخنیکی طرح واضح و روشن را به همکاری نمایندگان وزارتهای صحت عامه در مورد بازگشایی پوهنتونها و مکاتب به جلسه بعدی کمیته ارائه کنند. اینکه وزارت معارف در رابطه به موثریت تدریس دروس آنلاین و بازگشایی مجدد مکاتب چه برنامه دارد، نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف طی صحبتی با خبرنگار روزنامه ملی انیس چنین توضیحات داده است که به نشر میرسد:
با همه گیر شدن ویروس کرونا در جهان و افغانستان مدت سه ماه میشود که پروسه آموزش وپرورش با چالش جدی مواجه در وازههای مکاتب و موسسات تحصیلات عالی مسدود، پروسه تدریس مکاتب، مدارس، مراکز تعلیمات متوسطه وعالی تعطیل است. وزارت معارف با راه اندازی برنامه آنلاین آموزش از راه دور کم و بیش مدت دوماه از طریق تلویزیون معارف تدریس را به صورت آنلاین راه اندازی و تلاش نموده اند تا چالش را به فرصت مبدل سازد. شاگردان مکاتب کشور حداقل بتوانند از این طریق یک مقدار مسایل درسی را فراگیرند. اخیراً در جلسه کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مورخ ۱۵ سرطان به رهبری معاون دوم ریاست جمهوری در رابطه به بازگشایی پوهنتونها و مکاتب دولتی وخصوصی و آغاز فعالیتهای ورزشی به وزارتهای معارف، تحصیلات عالی و کمیته ملی المپیک هدایت داده شد، تا کمیته تخنیکی طرح واضح و روشن را به همکاری نمایندگان وزارتهای صحت عامه در مورد بازگشایی پوهنتونها و مکاتب به جلسه بعدی کمیته ارائه کنند.
اینکه وزارت معارف در رابطه به موثریت تدریس دروس آنلاین و بازگشایی مجدد مکاتب چه برنامه دارد، نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف طی صحبتی چنین توضیحات داده میگوید: وزارت معارف برای اینکه در مدت قرنطین و مسدود بودن مکاتب چالش موجود را به فرصت مبدل سازیم شاگردان حداقل از برنامههای آموزش از راه دور مستفید گردند، برنامه آنلاین و آفلاین آموزشی راه اندازی شد، با در نظر داشت مشکلات مثل نبود زیربنا در معارف ما تهداب آموزش از راه دور را در وضعیت اضطراری گذاشتیم، از طریق تلویزیون و رادیو برنامهها را شروع کردیم با اینکه میدانستیم که همه شاگردان بنابر دلایل مشخص نمیتوانند استفاده بکنند؛ زیرا در ۳۴ ولایت افغانستان همه شهروندان به برق دسترسی ندارند، اگر داشته باشند بنا برنوسانات برق نمیتوانند برنامه آموزش از راه دور را تعقیب کنند. در آغاز طرح بدیل نیز ما گفتیم که برنامه صرف ممد درسی و کمک است تا شاگرد در جریان قرنطین از خانه بیاموزد خلای که بابت دوری از محیط مکتب برای شان ایجاد شده تا اندازه بتواند پر سازد، زیرا آموزش پروسه دو جانبه است معلم درسها را در صنف تشریح و شاگرد میآموزد. در صنف برای شاگرد مکلفیت ایجاد میکند باید درس داده شده توسط استاد را آموخته در مقابل با یاد گرفتن پاسخگو باشد، هرچند در صدر برنامه بدیل نمیتواند خلای حضوری شاگرد در مکتب و صنف را پر بسازد. از طریق برنامه مضامین ساینسی و اجتماعی نشر که مضامین ساینسی از طریق تلویزیون معارف هرچند تلویزیون معارف در گذشته در وصل شدن به ستلایت توانایی نداشت؛ ولی به کمک بنیاد آغاخان توانستیم در مدت زمان کوتاه وصل بسازیم، فعلاً در ۳۴ ولایت افغانستان به استثنای بعضی ساحات وولسوالیها قابل دسترس نیست سایر مضامین اجتماعی از طریق رادیوی معارف نشر میشود، حالانکه مضامین اجتماعی در برنامههای خودآموزی خانوادهها نیز فرا میگیرند. زیرا دروس تشریحی است، اگر کتاب داشته باشند در خانه خود نیز میتوانند مطالعه کنند. ولی مضامین ساینسی که حل فورمول دارد باید حضوری توسط معلم توضیح و تشریح گردد که در طی کم و بیش این برنامه از طریق تلویزیون معارف ادامه دارد. البته آنهایی که دسترسی به امکانات داشتند تعقیب ولی شاگردانی که ندارند معذور استند باید در مورد شان تصمیم بگیریم.
خانم نزهت در ادامه افزود: در مورد طرح که به کابینه در جلسه اخیر فرستادیم طرح بدیل دوقسمت آن قبلاً برای تان توضیح دادم آموزش از طریق تلویزیون و رادیو خود آموزی است و قسمت سوم آموزش حضوری در تجمعات محدود با رعایت توصیههای صحی وزارت صحت است. مثلاً اگر در شرایط عادی حدود ۳۵-۴۵ شاگرد را در یک صنف داشتیم باید در وضعیت کرونا هفت تا ده شاگرد در یک صنف درسی حضور داشته باشند فاصله اجتماعی رعایت و تدابیر صحی موجود باشد. صنف ضد عفونی شود ماسک داشته باشند قسمت سوم را قبلاً نیز در کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع کرونا به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری مطرح کرده بودیم هدایت این بود که وزارت صحت، معارف یک بار نشست مشترک را برگزار و بعد از ارزیابی دیده شود که واقعاً امکانات که تجمعات محدود حضوری شاگردان را برگزار کنیم یا خیر نظر کتبی وزارت صحت عامه را در خواست کردیم در پاسخ گفته شده بود اگر امکانات را دارید میتوانید تحمعات محدود برگزار کنید و اگر فواصل اجتماعی، فضا و صنف کافی وجود دارد میتوانید دروس حضوری را آغاز کنید. بعداً هدایت طلب از کمیته اضطرار شدیم منتظریم که با توجه به امکانات تصمیم اتخاذ گردد که فعلاً وزارت معارف در اختیار دارد.
نزهت در مورد اینکه چه مقدار امکانات کافی دارند افزود:حداکثر تلاش ما بر این است با حداقل امکانات چالش را به فرصت تبدیل کنیم. همان گونه که آموزش از راه دور را شروع کردیم اینکه تاثیر گذار بوده یا خیر اینکه در سه چهار ولایت و تعداد از ولسوالیها امکانات وجود ندارد و در سیستم آنلاین نیز همه نمیتوانند مستفید گردند حداقل شاگردان که میتوانند از برنامه چیزی بیاموزند. تاثیر گذار است ولی همه تحت پوشش قرار نمیگیرد ما تهداب برنامه استراتیژیک را با حداقل امکانات در وضعیت اضطرار گذاشتیم و اولین تجربه استفاده از تکنالوژی افغانستان نیز است، بدون شک چالشهای خود را دارد. طبیعتاً کمیوکاستیهای را وزارت معارف نیز داشتند با آنهم یک عده شاگردان توانستند استفاده کنند. وقتی شمار یا فیصدی حداقلی را مدیریت کرده کار را انجام داد. پیش بینی ما مستفید شدن ۷۰ درصد شاگردان بود، ولی به علت نوسانات در امکانات دسترسی نبود زیربنا شاید این شمار نتوانسته مستفید گردند، ولی میتواند تاثیرگذاری خوب برنامه را انعکاس دهد. منتظر فیصله بعدی کمیته اضطرار استیم که چه هدایت در زمینه ارائه میشود.
حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید