روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سخنان مقدماتی رئیس جمهوری در جلسۀ کابینه

بسم الله الرحمن الرحیم

قبل از اینکه به اجندا برویم، اول تر از همه حملات مذبوحانۀ را که بالای اطفال ما در کابل و غزنی انجام شد، به شدیدترین الفاظ تقبیح می‌کنیم. حمله بالای اطفال نه نشانۀ مذهب است، نه دین و نه افغانیت و اگر فکر می‌کنند که این موجب امتیاز گرفتن می‌شود، دو باره فکر کنند. جایگاه اصلی صلح قلوب مردم افغانستان است و کسی که در قلب مردم افغانستان جای نگیرد، موجب عزت و اعتبار این ملت شده نمی‌تواند.

از قوای امنیتی و دفاعی ما، خاصتاً مشاور صاحب امنیت ملی، وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و تمام همکاران تان، از صمیم قلب تشکر می‌کنم که با ایجاد هماهنگی بسیار قوی و اقدامات بسیار مفید، دو دور حملات دشمن را به صورت قاطع دفع کردند و من یقین دارم که باعث عشق و علاقه عظیمی که به مردم و دفاع  از این خاک مقدس دارید، این دور هم ان شاءالله تعالی به صورت قاطع دفع خواهد شد.

یک نکته کلیدیی که برای قوای امنیتی و تمام اداره ملکی ما مطرح است، امنیت انتخابات و برگزاری انتخابات به وقت و زمانش است. در قسمت انتخابات هیچ نوع شک و شبهه وجود نداشته باشد، این وظیفه ملی ما است، این وجیبه قانونی ما و تعهد اخلاقی ما است. بنابراین، هدایت واضح من و خواهش من از تمام همکاران این است که هرنوع کمکی را که ضرور باشد برای اجرای انتخابات شفاف و همه شمول و در زمان تعیین شده انجام دهند.

از وزارت مالیه تشکر می‌کنم که منابع بین‌المللی را هم تهیه کردند و در تعیین منابع ملی ما اولویت برای انتخابات تعیین شده بود، آن ضرورت واضح است هر مشکل پولی و مالی که وجود داشته باشد، به وقت و زمان به آن توجه شود.

صلح و انتخابات متمم یکدیگر هستند، بدیل یکدیگر نیستند. نقشه راه صلح را لویه جرگه تاریخی افغانستان تعیین کرده و تمام اقداماتی را که حکومت انجام داده است و مخصوصاً شخص من از نگاه سیاست خارجی که یک مدت عمده وقت مرا در دو ماه گذشته گرفت، از خاطر این بود که ما بتوانیم یک اتحاد بزرگتر از جنگ را برای صلح ایجاد کنیم. این اتحاد در راه ایجادشدن است. از سفر من به عربستان در کنفرانس اسلامی گرفته تا کنفرانس شانگهای تا انگلستان و خاصتاً به پاکستان دیدید که همۀ این ها زمینه این را فراهم می‌کند که ما بتوانیم ثبات را که از یک نظام قانونمند و نظام متکی به قانون اساسی و یک نظام مردمی می آید، تعیین کنیم.

موقف ما مخصوصاً در قبال همسایه ما نه از ضعف است و نه از تکبر، تکبر در سیاست جای ندارد و همچنان ضعف جای ندارد، افغانستان امروز از برکت همۀ شما در دور این میز، یک افغانستان محاط به خشکه نیست، یک افغانستانی است که در حال تبدیل شدن به چهار راه منطقه است و ان شاءالله تعالی خواهید دید که اگر با وحدت، اتحاد و اتفاق کار کنیم، کلید انکشاف منطقه در دست نسل های آینده افغانستان خواهد بود. از هر نگاه آماده شده ایم که یک نقش کلیدی را بازی کنیم و وقتی که ما با همسایه های خود نه تنها که آشتی می‌خواهیم و جنگ نمی‌خواهیم، بلکه همکاری اساسی می‌خواهیم و امید است که طرح های را که دولت افغانستان ارائه کرده است، نشان دهنده این باشد که ما نه تنها برای رفاه خود فکر می‌کنیم، بلکه برای رفاه منطقه فکر می‌کنیم و یک راه اساسی را در پیشرو داریم.

خواهش من از تمام اعضای محترم کابینه در این مرحله که انتخابات و کمپاین ها شروع می‌شود، ارائه خدمات است. کار شما انتخابات نیست، به حیث فرد، به هر کسی که رای می‌دهید، آزاد هستید، اما به حیث کارکنان عالی رتبه دولتی در انتخابات نه مداخله کرده می‌توانید و نه انتخابات باید شما را از راه ارائه خدمات دور کند. بی‌طرفی کامل قوای امنیتی و دفاعی فضل خدا گرنتی و تثبیت شده است، ضرورت واضح است که اراکین ملکی ما قانون، مقررات و احکامی را که صادر شده اند، اجرا کنند.

بدون خدمات ما به پیش رفته نمی‌توانیم، تجارب ممالک را که ببینید، وقتی که همه اداره به طرف سیاست‌های کوچک می‌رود، عوض ارائه خدمات که سیاست ملی است، مردم و خاصتاً فقیرترین اقشار جامعه صدمه می‌بینند. کار ما خدمت است، تا دقیقه آخر وظیفه ما، قانون و خواست های مردم ما همین است.

ممکن است شما دوست داشته باشید