روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

سالنامه سال ۱۳۹۵ از چاپ برآمد

سالنامه افغانستان بمثابه تاریخ مدون بیش از ۸۰ سال سابقه نشراتی  دارد که تمام رویداد های سال فعالیت ها واجراآت دولت وسایر معلومات ضروری دران نشر میشود .

   سالنامه (کرونولوژی) وشرح بیان تحولات کشور درطول یکسال است ،سالنامه میتواند منبع خوبی برای سیاست مداران ، محققان تاریخ نگاران، جامعه شناسان وشناسنامه دولت داری کاروفعالیت نظام ها باشد دولت افغانستان باایجاد انجمن ادبی درسال ۱۳۱۱ به تالیف سالنامه درکشور آغاز کرد که تا امروزهمه ساله نشر می گردد .

سالنامه سال ۱۳۹۵ با قطع وصحافت عالی ازسوی ریاست انتشارات کتب بیهقی وزارت اطلاعات وفرهنگ آماده و در مطبعه آزادی که یک تصدی دولتی میباشد چاپ گردیده که با داشتن چند ویژگی به عنوان بهترین کتاب وخوبترین چاپ میتواند شناسایی گردد .

     حدود ۹۵۰ صفحه مطالب ونوشته ها وگزارش های نهاد های دولتی در برگ های آن جا یافته است به گونه یی که شما میتوانید همه تحولات یک سال را درلابلای آن دریابید ازین نگاه سالنامه با غنای عظیمی در پوشش تحولات یک سال هستی یافته است .

اخبار مهم سال حضور مهمانان و سیاسیون  دنیا درافغانستان ضمن کنفرانس ها ومحافل بزرگ کشوری بخش دیگرمحتویات سالنامه را تشکیل میدهد سالنامه جدید پشتی پلاستیکی ومحکم دارد که عمر کتاب را افزایش میدهد ازآنجایی که سالنامه ها کتاب های مهم وماندگار اند طرح چاپ سالنامه از طرف ریاست بیهقی با قطع وصحافت استوار امریست خوب وستودنی و قابل تقدیر،هم چنان که خدمات خوب مطبعه آزادی وکارکنان با تجربه وفعال آن نیز قابل تقدیر است .تصاویر رنگه داخل کتاب که نمایانگر مناسبت های مهم ملی وبین المللی میباشد ارجمندی کتاب را افزایش می بخشد .

چاپ سالنامه را به جامعه فرهنگی کشور یک ودیعه نیک میدانم امید است محققان و مولفان عرصه  های مختلف اجتماع وسیاست از داشته های آن بهره ورگردند برای موسسه بیهقی ومطابع آزادی درکارهای خوب شان موفقیت های بیشتر آرزو می نمایم . ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید