روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سازمان ملل برای کمک به آواره های جنگ درغرب کشورمتعهد شد

رئیس کشوری سازمان خوارکه وزراعت سازمان ملل متحد درافغانستان با محی الدین نوری معاون و سرپرست ولایت هرات دیدارنمود.

راجندرا آریال، رئیس سازمان خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان،درین دیدار در مورد نحوه کمک رسانی به بیجاشدگان داخلی، دهقانان و مالداران ولایت هرات صحبت نمود .

معاون ولایت هرات ابراز داشت که افزایش بیجاشد‌گان داخلی و خشک سالی‌های اخیر باعث شده است که میزان رسیده‌گی به آنها به حد لازم نباشد.

نوری افزود که در قسمت نحوه کمک رسانی به بیجاشده‌گان باید تجدید نظر صورت گیرد و برای بیجاشدن در محل و مناطق مسکونی شان باید کمک صورت گیرد تا از بیجاشدن اجباری شان جلوگیری شود.

وی همچنان گفت که در پی شیوع بیماری آنفلوانزای مرغی در ولایت هرات اکثریت فارم‌های تولید تخم مرغ از بین رفته و نیاز است تا دوباره بازسازی شود و در این راستا کمک نهادهای بین المللی اساسی است.

ممکن است شما دوست داشته باشید