روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

زرقا یفتلی: مشارکت زنان در عرصه های مختلف مدیریتی، چشمگیر است

هرچند حضور و مشارکت زنان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سالیان اخیر برجسته و قابل لمس و تضمین آزادی های موجود است. ولی با این همه نهادهای دفاع از حقوق زن در کشور با دادخواهی ها و انجام تحقیقات و سروی ها تلاش دارند جامعه جهانی و سایر شرکای حمایت از صلح را متقاعد به حفظ این آزادی ها نمایند.

چنانچه زرقایفتلی رئیس نهاد تحقیقاتی زنان و اطفال با خوشبینی از حضور فعال و مشارکت زنان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به خبرنگار روزنامه ملی انیس چنین توضیحات  داد:

مشارکت زنان افغانستان در عرصه های مختلف سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به خصوص در سطوح مدیریتی و رهبری چشمگیر است چنانچه شمار زیادی در بست های عالی وزارت، معینیت های مختلف سفارت خانه ها، کمیسیون های مستقل مثل کمیسیون مستقل انتخابات، حقوق بشر، پارلمان شورای های ولایتی، ریاست ها و مدیریت های عمومی سهم فعال دارند.امید داریم که در شورای ولسوالی ها نیز سهم بیشتر به زنان اختصاص یابد.

از صلاحیت ها و مسئولیت های سپرده شده که در این راستا مشکلات وجود دارد، بعضاً اعتراضات بلند می شود و در بعضی موارد حتا انگشت انتقاد به سوی آنان بلند می‌شود که توانایی و ظرفیت تصمیم گیری ندارند و یا… در بخش اقتصادی، زنان از چند سال اخیر مشارکت خیلی فعال داشتند ایجاد و فعالیت اتاق های تجارت زنان را شاهد استیم اکثراً مصروف تجارت های کوچک و بزرگ در عرصه های مختلف اند. همچنان در عرصه اجتماعی و فرهنگی نیز حضور قابل ملاحظه دارند.

خانم یفتلی با اشاره به چالش ها  و مشکلات موجود در برابر فعالیت زنان در کشور گفت:

نبود امنیت عمده ترین چالش است. تمام شهروندان از این ناحیه متضرر اند. ولی زنان به نسبت آسیب پذیری بیشتر متأثر می شوند. به خصوص محدودیت های موجود در برابر تعلیم و تربیه دختران و زنان در ولایات ناامن قریه ها و قصبات دور دست کشور سبب افزایش میزان بلند بی سوادی در میان زنان و دختران گردیده است.

همینگونه موجودیت عرف و عادات ناپسند رسم و رواج های بی جا و بی مورد مانع دیگر در برابر آنان محسوب می گردد در ساحات ناامن اکثراً مکاتب دختران مسدود و یا به آتش کشانیده شده است. در عرصه عرضه خدمات صحی نیز محدودیت های وجود دارد. اکثراً نظر به نبود مراکز صحی با مشکلات جدی مواجه بوده دسترسی کمتر به خدمات صحی دارند، آمار مرگ و میر مادران هنگام حمل و ولادت هنوز هم در کشور ما بلند
است.

اعمال خشونت در برابر زنان و دختران چالش جدی دیگری است. در ساحات تحت حاکمیت مخالفان اکثراً در محاکم صحرایی فیصله های غیرقانونی برآنان اعمال می‌شود و یا در محیط خانواده با خشونت های گونه گون فزیکی، لفظی و روانی مواجه اند. اخذ تویانه گزاف، مصارف بلند عروسی ها رسم و رواج های ناپسند و نبود دسترسی به عدالت چالش دیگر در برابر زنان است.

زرقا یفتلی در رابطه به فعالیت های نهاد تحقیقاتی زنان و اطفال گفت:

نهاد ما یک نهاد تحقیقاتی و پِژوهشی است مدت ۱۸ سال در کابل و تعداد زیاد ولایات فعالیت های دادخواهی و شناسایی مشکلات و چالش های در برابر زنان و اطفال را راه اندازی کردیم هدف عمده دریافت راه حل ها و کاهش مشکلات موجود است. در دادخواهی ما با همکاران ملی و بین المللی در ایجاد پالیسی ها و راه حل ها مشخص همکاری داریم. تا تغییراتی لازم در قوانین و پالیسی ها رونما گردد و موارد حمایتی بیشتر مد نظر گرفته شود همینگونه ما در زمینه راه اندازی برنامه های آگاهی دهی نیز فعالیت هایی را انجام داده ایم. در کنار زنان برای سایر شهروندان متضرر دادخواهی صورت می گیرد، زیرا در کنار زنان به عنوان قشر آسیب پذیر، اطفال نیز آسیب پذیرتر اند. برنامه های آگاهی دهی با توجه به قوانین نافذه، احکام دینی و حقوق مدنی وقتاً فوقتاً راه اندازی می گردد.

رئیس نهاد تحقیقاتی زنان و اطفال افزود:

حدود ۲۸ تحقیقات را در عرصه های مختلف انجام داده ایم بیشتر به موارد حمایتی از حقوق زنان و اطفال بوده به طور مثال دسترسی زنان به عدالت، منع و کاهش خشونت در برابر زنان، جلوگیری از ازدواج های قبل از وقت، مشارکت سیاسی، اقتصادی و مشارکت زنان در روند صلح و عدالت، تشویق والدین در رعایت حقوق یکسان فرزندان دختروپسر منع آزار و اذیت جنسی زنان و… در وبسایت این نهاد موجود است.

آخرین مورد نشر یافته های تحقیق دسترسی دختران به تعلیم و تربیه است. پیشنهادات ارائه شده و دادخواهی ها در زمینه انجام شده است. گروپ هایی را برای اجرایی شدن پالیسی ها و قوانین ایجاد نمودیم تلاش می نماییم تغییرات اساسی در پالیسی ها و قوانین به وجود آید.

او در رابطه به نگرانی های خاص زنان، روند صلح با مخالفان مسلح و حمایت دستاوردهای ۱۸ ساله گفت:

نهاد تحقیقاتی زنان و اطفال در این عرصه نیز کارهایی را انجام داده است. باید مشارکت فعال شان در روند صلح و آینده سیاسی شان پس از صلح تضمین گردد. زمانیکه مذاکرات میان نماینده خاص ایالات متحده امریکا و طالبان در قطر انجام شد.

نشست های مختلف در سطح منطقه یی و ملی را سازماندهی نمودیم بر اساس آن حکومت و جامعه جهان متعهد به مشارکت فعال زنان در این عرصه نیز گردیدند. چنانچه ما بر اثر دادخواهی ها حمایت اعضای کانگرس امریکا را نیز جلب نمودیم. خوشبختانه نمایندگان کانگرس توافق و قرار شان به این است تا نماینده های از میان زنان نیز انتخاب گردد که شایستگی اشتراک در نشست های صلح را داشته و از دستاوردهای ۱۸ سال دفاع و حمایت قوی کرده بتواند یعنی توانایی و ظرفیت اشتراک در مذاکرات صلح را داشته باشد. تلاش خواهیم نمود که حقوق و دستاورد های زنان در عرصه های مختلف در روند صلح حفظ گردد و منحیث خط سرخ در آجندای صلح قرار داشته باشد.

زرقا یفتلی گفت:

با اعلام نتایج انتخابات و تعیین زعیم انتخابی آینده، خواست ما اینست که به حضور و مشارکت فعال زنان در عرصه های مختلف حکومتداری و سطوح رهبری به شکل فعلی آن توجه جدی صورت گیرد رهبری آینده با تعهد به رعایت قوانین ملی و بین المللی و برنامه های ارائه شده در رهبری کشور در پنج سال آینده به افزایش حضور زنان توجه بیشتر مبذول دارد زیرا حضور ۳۰ درصدی کافی نیست. مشارکت به ۴۰ درصد و بیشتر از آن افزایش یابد. همچنان دستاوردهای موجود حفظ و تقویت گردد. با آغاز مذاکرات صلح یک طرف حکومت افغانستان است باید هیچگونه معامله صورت نگیرد که آزادی ها و دستاوردها را محدود بسازد.خواست ما از زنان کشور اینست که اتحاد، هماهنگی و یکپارچگی خود را حفظ نمایند. ما به عقب بر نمی‌گردیم.         حامد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید