روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رویداد های مهم ولایتی

پایان سفر کاروان هنری صلح در هرات

کاروان هنری صلح که نزدیک به یک ماه قبل از هرات به هدف بلندکردن صدای صلح‌خواهی به هفت نقطه کلیدی افغانستان سفر کرده بودند، دوباره به هرات برگشته اند.

هنرمندان شامل این کاروان با عزم راسخ و اندیشه باز راه روشن صلح و همدیگرپذیری را در پیش گرفتند و با بلندکردن صدای صلح‌ طلبی در نقاط مختلف کشور آن را موفقانه پیمودند.

به گزارش آژانس باختر، برای ارج‌ نهادن به زحمات این هنرمندان طی مراسم باشکوهی از آنان تقدیر و تحسین شد.

درمراسم تقدیرازاعضای این کاروان هنری صلح، معاون والی هرات، سرقنسول‌های ترکمنستان و ایران، مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ وشماری ازادارات دولتی، هنرمندان، فرهنگیان و فعالان مدنی شرکت کردند.

دراین محفل فریدون فکوری مدیر عمومی تیاتر و غلام فاروق سرخوش یکی از هنرمندان سرشناس هرات که با کاروان صلح به هفت ولایت کشور سفر کردند گفتند که خاطرات خوشی را در دل مردم رقم زدند و امید تازه‌ یی به آنان برای داشتن زندگی آرام بخشیدند.

گفتنی است که اجرای نمایش‌های کاروان هنری صلح هرات در جریان یک ماه گذشته در هفت ولایت کشور با استقبال گرم مردم، مسئولان و همچنان مخالفان دولت قرار گرفت که تقدیرنامه‌هایی نیز از سوی مسئولان ولایت ها به آنان اهدا شده است.

کشته شدن دو مهاجم در گلوله باری نظامیان در کنر

دو مهاجم در گلوله باری نظامیان در کنر کشته شدند و دو تن دیگر شان زخم برداشتند.

این مهاجمان ناوقت دیشب در ولسوالی واته پور هنگامی آماج قرارگرفتند که بریک قرارگاه نظامی حمله کردند.

یک قوماندان ارشد اردوی ملی در قول اردوی سیلاب
در شرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین رویداد دومهاجم وابسته به گروه طالبان کشته شدند و دوتن دیگر شان زخم برداشتند.

اوگفت مهاجمان هنگام حمله بریک قرارگاه نظامی درگلوله باری نظامیان ازپا در آمدند.

یک خبردیگر حاکیست که پولیس کنر با کشف هشت ماین از راه های پررفت و آمد، از وقوع یک رشته انفجار ها درآن ولایت جلوگیری کرد.

عملیات ضد هراس افگنی درننگرهارآغازشد

عملیاتی به اشتراک صدها نظامی اردو و پولیس و با حمایت قوای هوایی کشور ناوقت روزدوشنبه درننگرهار آغازشد.

یک قومندان ارشد اردوی ملی در قول اردوی سیلاب در شرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین عملیات کوشش می شود که ولسوالی های خوگیانی وشیرزاد از وجود هراس افگنان پاکسازی شود و مردمان این محل ها زند گی عادی شان را به آرامی درپیش گیرند.

مردم در خوگیانی وشیرزاد از آغازعملیات ضد هراس افگنی خورسند اند و می گویند که نظامیان پس از پاکسازی هر ساحه قرارگاه ایجاد کند تا از بازگشت احتمالی هراس افگنان به محل های شان جلوگیری شود.

با این حال مسئولان محلی ننگرهار می گویند که درپی پاکسازی کامل خوگیانی و شیرزاد از وجود هراس افگنان ، قرار است ده ها پروژه انکشافی دراین دو ولسوالی تطبیق شود.

برای دامداران درپنجشیر آموزش داده شد

هجده تن از دامداران در  پنجشیر آموزش روش های تهیه ( مواد خوراکه حیوانات)  را سپری کردند

این برنامه یک هفته یی که از سوی ریاست زراعت آبیاری و مالداری پنجشیر برگزار شده بود، درآن  هجده دامدار از ولسوالی عنابه آن  ولایت شرکت داشتند.

محمد  رووف یعقوبی رئیس زراعت آبیاری ومالداری پنجشیر گفت که با سپری کردن این برنامه  از سوی دام داران آنا ن در آینده می توانند   در تهیه  بهتر ومفید  خوراکه حیوانات شان تلاش کنند.

شاهراه سالنگ شبانه مسدود می شود

شاهراه سالنگ برای مدت بیست شب به روی ترافیک مسدود می شود.

به گزارش آژانس باختر، یک مسئول دروزارت فواید عامه دیروز گفت که این مسدودی به خاطر پاک کاری تونل وترمیم جاده به وسیله دستگاه های بزرگ صورت می گیرد.

وی گفت که این شاهراه تنها ازطرف شب مسدود می شود و سراز امشب هفت عقرب ازساعت دوازده شب تا شش صبح برای مدت بیست شب مسدود می شود.

وی گفت تردد وسایل نقلیه ازطرف روز مانند گذشته جریان خواهد داشت.

کشت زارهای بامیان وسعت می یابد

مسئولان وزارت زراعت، آبیاری ومالداری می گویند که با تطبیق شماری از شبکه های آبیاری در بامیان کشت زار ها وباغ های آن ولایت وسعت می یابد.

به گزارش آژانس باختر، نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیاری ومالداری روزدوشنبه هنگام ملاقات با والی بامیان بر توسعه شبکه های آبیاری، پروژه های زراعتی وباغداری تأکید کرد.

وی گفت که طرح های انکشافی در بامیان از طریق ریاست زراعت آن ولایت در بودجه سال آینده گنجاینده می شود و وزارت زراعت تطبیق آن را مد نظر می گیرد.

محمد طاهر زهیر والی بامیان از توجه وزارت زراعت در بخش توسعه زراعت در آن ولایت ابراز قدر دانی کرد وگفت که با تطبیق شماری از شبکه های آبیاری در بامیان در سال جاری زراعت وباغداری در آن ولایت رشد چشمگری کرده است واگر این روند ادامه یابد باعث رشد بیشتر زراعت وباغداری در بامیان می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید