روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رویداد های مهم ولایتی

ساختمان یک مکتب در غزنی اعمار می‌شود

کار ساختمان یک مکتب در غزنی آغاز شد.

رعنا نجمی، معاون تدریسی ریاست معارف غزنی به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که ساختمان الحاقیه لیسه دخترانه ولی عصر به هزینه هشت میلیون و پنجصد هزار افغانى از بودجه انکشافی وزارت معارف در قریه خاک غریبان مرکز غزنى در یک منزل به شکل پخته اعمار می شود.

وی افزود که در این ساختمان دوازده صنف درسی، دو اتاق اداری، تشناب ها و سایر ملحقات ضرورى در نظر گرفته‌شده است و کار آن تا شش ماه آینده تکمیل می‌شود.

وی علاوه کرد که با ساخت این تعمیر برای هشتصد شاگرد محل مناسب درسی آماده می شود.

برای خانواده های بی جا شده در بدخشان
کمک توزیع شد

برای دوصد و پنجاه خانواده بی جا شده در بدخشان مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع شد.

احمد میر جواد، ولسوال جرم به آژانس باختر گفت که این کمک ها شامل آرد، برنج ،روغن ، کمپل، سطل و ترپال می باشد که برای دوصد و پنجاه خانواده بی جا شده از طرف فضل العظیم زلمی مجددی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه و موسسه(یو، ان، ایچ، سی، آر) در ولسوالی جرم آن ولایت توزیع شد.

وی افزود که این خانواده ها از اثر جنگ ها از قریه های دره خستک و قریه های شفچان و سینه ولسوالی جرم بیجا شدند و به مرکز آن ولسوالی پناه آوردند.

بی جا شد گان تخار در شهر تالقان مسکن گزین شد

در نتیجه جنگ های اخیر در تخار نزدیک به پنج هزار خانواده بیجا ودر شهر تالقان مسکن گزین شده اند .

به گزارش خبر نگار محلی آژانس باختر٬ این خانواده ها از ولسوالی های   خواجه غار ، بهارک ،دشت قلعه ،چاه آب ، ینگی قلعه   خواجه بهاوالدین ، اشکمش ،دشت ار چی کندز و منطقه ابدال تالقان از دو هفته به اینسو در منطقه دشت رباط و قبر قاضی شهر تالقان مسکن گزین شده اند .

جواد هجری سخنگوی والی تخار می گوید که تا حال برای یکهزار و هشتصد خانواده از سوی دفتر سازمان غذایی جهان و ریاست مبارزه با حوادث  طبیعی  موادغذایی والبسه زمستا نی تو زیع شد ه است . شماری از  بیجا شد گان ادعا دارند که تا حال برای آنان کمک صورت نگرفته است .

شماری از بیجا شدگان ادعا دارند  که تا حال برای آنان کمک صورت نگرفته است

اماجواد هجری می گوید که ازدحام بیجا شد گان زیاد است تلاش می شود تا برای همه آنا ن کمک صورت  گیردو این کمک ها اکنون جریان دارد .

منبع علاوه کرد که حکومت محلی و مرکزی تلاش دارند تا در ساحات امن عملیات تصفیه یی راه اندازی کنند و زمینه باز گشت بیجا شدگان را به خانه های شان فراهم کنند .

هجری اضافه کرد که در حال حاضر در ولسوالی خواجه غار تخار جنگ ادامه دارد و نظامیان شب و روز مصروف پاکسازی ساحات جنگی اند تا این خانواده ها در اثر سرمای شدید بیشتر آسیب پذیر نشوند .

ساختمان پوهنځی اقتصاد در پوهنتون فاریاب بهره برداری شد

تعمیر پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریاب  به بهربرداری سپرده شد.

فیروز ازبک کریمی رئیس پوهنتون فاریاب به آژانس باختر گفت  که پوهنځی اقتصاد در محیط پوهنتون فاریاب در دو طبقه به گونه پخته واساسی به هزینه پانزده میلیون وچهار صد هزار افغانی از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی اعمار شده است.

منبع افزود این پوهنځی دارای هجده صنف درسی چهار اتاق اداری وسایر ملحقات ضروری است.

نقیب الله فایق والی فاریاب در محفل افتتاح این پوهنځی گفت که در ماه آینده لیلیه این پوهنتون در شش طبقه  جمنازیوم ورزشی ومجتمع فرهنگی این کانون علمی نیز به بهر برداری سپرده خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید