روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رویداد های مهم ولایتی

سی و هشت کیلو گرام مواد مخدر در نیمروز ضبط شد

سی و هشت کیلو گرام مواد مخدر در نیمروز کشف و ضبط شد.

ابراهیم امینی، مسوول مطبوعات قومندانی امنیه نیمروز، به آژانس باختر گفت که منسوبان مدیریت مبارزه با مواد مخدر قومندانی امنیه آن ولایت ده کیلوگرام هیروئین نوع شیشه و بیست و هشت کیلو گرام تریاک را که در یک عراده موتر جا به جا شده بود، از مربوطات شهر زرنج مرکز آن ولایت کشف و ضبط کردند.

امینی افزود که پولیس در پیوند به مواد مخدر یادشده یک مرد را با دو میل کلاشینکوف و یک مخابره بازداشت کرد.

خانواده های بی جا شده و عودت کننده در کندز کمک دریافت کردند

برای خانواده های بی جا شده و عودت کننده در کندز وسایل کاری توزیع شد.

غلام سخی رسولی رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان در جریان توزیع این کمک ها به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که به ارزش بیش از هشت میلیون افغانی از سوی دفتر حمایت اطفال برای نزدیک به چهارصد خانواده بی جاشده و عودت کننده در سطح مرکز و ولسوالی‌های کندز وسایل کاری در مطابق حرفه های شان توزیع شد.

وی افزود که این کمک‌ها برای خانواده هایی که از اثر جنگ های اخیر مرکز و ولسوالی امام‌صاحب بیجا شده اند و شماری از خانواده‌هایی که در این اواخر از کشور های ایران و پاکستان به کشور برگشته اند، توزیع شد.

به بیش از یکصد دام دار و قصاب درکاپیسا آموزش داده می شود

بیش ازیکصد دامدار و قصاب به خاطر جلوگیری ازشیوع مرض کانگو درکاپیسا آموزش می بینند.

رئیس زراعت و مالداری کاپیسا به خبرنگارآژانس باختر گفت این برنامه آموزشی به مدت سه روز ازطرف وزارت زراعت به یکصد و چهارتن از قصابان و دامداران و زنان فعال درعرصه دامداری مرکز و شش ولسوالی کاپیسا آموزش داده می شود.

وی گفت: هدف این برنامه آموزشی پیشگیری از شیوع مرض کانگو درآن ولایت است .

راه اندازی حشر عمومی در مزار شریف

نهاد های جامعه مدنی، جوانان با همکاری شاروالی شهرمزارشریف، در یک حشر عمومی  شهر را، از وجود عکس ها و شعارهای نامزدان ریاست جمهوری و نیز کثافات، پاک کردند.

به گزارش آژانس باختر، نهاد های جامعه مدنی و جوانان با همکاری شاروالی شهرمزارشریف در یک حشر عمومی  شهر را از وجود عکس ها و شعارهای نامزدان ریاست جمهوری و همچنان کثافات پاک کردند و از نامزدان ریاست جمهوری خواستند تا مطابق قانون در جمع آوری تصاویر از در و دیوار شهر اقدام کنند.

 آنان هدف از حشر عمومی را نهادینه شدن فرهنگ رعایت پاکی شهر و متوجه کردن نامزدان ریاست جمهوری برای جمع آوری پوسترها و برداشتن شعارهای شان از در و دیوار شهر بیان کردند.

بیش از پنج روز از انتخابات ریاست جمهوری می گذرد، اما نامزدان ریاست جمهوری تا هنوز اقدام به برداشتن عکس ها و شعارهای شان نکرده اند.

ده ها خانواده بیجا شده در جوزجان کمک در یافت کردند

هشتاد و هفت خانواده بیجاشده در جوزجان کمک در یافت کردند.

عبدالمالک رستمی رئیس امور مهاجرین جوزجان به آژ انس باختر کفت که این کمک هاشامل پنجاه قلم مواد خوراکی و غیر خوراکی است که از سوی  دفتر حمایت از کودکان ، سازمان غذایی جهان وسایر موسسات امداد رسان تهیه شده بود براین  خانواده ها که در  اثر در گیری های اخیر  از ولسوالی های  ناامن در شهر شبرغان مسکن گزین شده اند توزیع شد.

مسوولان ریاست امور مهاجرین جوزجان می گویند، در کنار این کمک ها تلاش  دارند تا کار های بنیادی ازجمله پروژه های کار یابی را به خانواده های بیجا شده در آن ولایت عملی کنند تا آنان از این طریق امرار معیشت کنند.

 اما شماری از این خانواده ها از دولت مرکزی خواستند که امنیت مناطق شان را تامین کند تا آنان به منازل شان بر گردند.

کار ساخت تعمیر اداری شاروالی لوگر آغاز شد

 کارساختمان اداری شاروالی پل علم آغاز شد.

 محمد انور خان اسحق زی والی لوگر به آژانس باختر گفت که این تعمیر به هزینه بیش از بیست میلیون افغانی در سه طبقه به گونه پخته و اساسی از بودجه شاروالی لوگر در شهر پل علم اعمار می شود .

 طبق یک خبر دیگر .کمیشنری عالی سازمان ملل متحد  در امور پناهندگان دیروز برای بیجاشدگان درلوگر ده پایه موتر سایکل توزیع کرد.

 والی لوگر با سپاس از این نهاد کمک رسان گفت که تلاش دارد تا همیشه دست مردم بی بضاعت به خصوص بیجاشدگان را بگیرد .

ممکن است شما دوست داشته باشید