روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رویداد های مهم ولایتی

مواد حساس انتخاباتی به مناطق صعب العبور بدخشان انتقال شد

موادحساس انتخاباتی برای دوصدوشصت و یک مرکز رایدهی دربدخشان توسط طیاره های وزارت دفاع انتقال شد.

 فرامرز منگل رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بدخشان به خبرنگار آژانس باختر گفت که مواد حساس انتخاباتی مطابق برنامه به سیزده ولسوالی صعب العبورازطریق فضا انتقال شد و به زودی باقی مواد حساس دیگر درمرکز وولسوالی های مرکزی نیز انتقال می شود.

 وی افزود: طبق آخرین آمار از دوصد وهفتاد و هفت مرکز رایدهی درآن ولایت صرف درشانزده مرکز رایدهی تهدید بلند امنیتی وجود دارد.

 سمونوال اسدالله محمدی قومندان امنیه بدخشان اطمینان دادکه نیروهای امنیت ملی ،پولیس ملی و اردوی ملی امکانات دست داشته شان به خاطر تامین امنیت مراکز رایدهی و رایدهندگان تلاش می کنند.

مواجه بودن بیش از سی مرکز رای دهی در هرات با تهدید جدی امنیتی

بیش از سی مرکز رای‌دهی در هرات با تهدید جدی مواجه است.

مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات هرات می‌گویند که بیش از سی مرکز رای‌دهی در نقاط مختلف این ولایت با تهدید جدی مواجه است.آنان می‌گویند از مجموع ۳۰۰ مرکز رای‌دهی در این ولایت بیش از سی مرکز آن در ساحه تهدید های بلند امنیتی قرار دارد.به گفته آنان نظر به بررسی‌های صورت گرفته، این مراکز در ولسوالی‌های گلران، ادرسکن، چشت، فرسی و زاول قرار دارند که سطح تهدید های شان بلند گفته شده است و در حال حاضر برگزاری انتخابات در این مراکز ناممکن گفته شده است.

اما از میان ۳۰۰ مرکز یاد شده، نزدیک به هفتاد مرکز دیگر نیززیر تهدید های امنیتی است اما مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات هرات می‌گویند که سطح تهدید این مراکز پایین است و به کمک نیروهای دفاعی وامنیتی مشکلات امنیتی آن در روز انتخابات مرفوع خواهد شد.

داوود صدیق‌زاد رئیس کمیسیون ولایتی انتخابات هرات ابراز می‌دارد که نظر به هدایت رئیس جمهوری کشور، وزارت‌های دفاع و داخله نظر به برنامه‌های امنیتی‌شان عملیات‌های تصفیه یی را در مناطق مورد نظر راه اندازی کرده اند و مراکزی که تحت تهدید امنیتی قرار دارند برای برگزاری انتخابات آماده خواهند شد.

صدیق‌زاد می‌گوید با تطبیق برنامه امنیتی و راه‌اندازی عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در مناطق مختلف، مراکز رای‌دهی تحت تهدید نیز برای رای‌دهی مردم آماده می شود.

رئیس کمیسیون ولایتی انتخابات هرات با اشاره به مواد انتخاباتی گفت که تمامی دستگاه‌های بایومتریک در مرکز کشور بررسی و بازبینی شده است و به صورت فعال و سالم در دسترس این کمیسیون قرار داده شده است.

ادامه کارقیرریزی شاهراه دره صوف
سمنگان
یکاولنگ بامیان

کار قیرریزی شاهراه دره صوف سمنگان یکاولنگ بامیان همچنان ادامه دارد.

این جاده به درازای یک صدو هشتاد و هفت کیلومتر و پهنای شش متر با گذر از کوه ، کوه پایه و دشت های سمنگان ، شمال کشور را به ولایت مرکزی بامیان وصل می کند.

این کوتاه ترین راه برای وصل بامیان باستان به شمال و بیشترین بخش هایی از کشور است.

هزینه قیرریزی این شاهراه نزدیک به دوصدو چهارملیون و نه صدو نودو یک هزار دالر خوانده شده است که ازسوی بانک توسعه آسیایی پرداخت می شود.

یک مسئول وزارت فواید عامه به آژانس باخترگفت که کار قیرریزی شاهراه دره صوف یکاولنگ پانزده درصد پیش رفته است.

اوگفت کار قیرریزی این جاده بدون هیچ مشکلی به پیش می رود.

شهروندان کشور از آغازکار قیرریزی شاهراه دره صوف یکاولنگ ابراز خورسندی می کنند اما از حکومت می خواهند تا کیفیت را در این پروژه مهم درنظر گیرد.

کارشناسان اقتصاد با توجه به گذر جاده دره صوف یکاولنگ از میان هزاران خانواده فقیر نشین می گویند تکمیل کار قیرریزی این جاده برای خانواده های زیادی رفاه  و شگوفایی اقتصادی به ارمغان می آورد.

پاکسازی سه ساحه ستراتیژیک غازی آباد کنر ازوجود هراس افگنان

سه ساحه ستراتیژیک درولسوالی غازی آباد کنر دریک عملیات نظامی ازوجود هراس افگنان پاکسازی شد.

نظامیان بامداد دیروز و پس ازده روز عملیات نظامی اعلام کردند که توانسته اند سه ساحه ستراتیژیک غازی آباد را از هراس افگنان پاکسازی کنند.

قول اردوی سیلاب در شرق کشوربا ارسال خبرنامه یی به آژانس باخترمی گوید که نظامیان بامداد دیروز به گونه کامل موفق به پاکسازی سه ساحه ستراتیژیک غازی آباد کنر از وجود هراس افگنان شدند.خبرنامه می افزاید که نظامیان پس از تصرف این ساحات ، اقدام به ایجاد پاسگاه های امنیتی کردند تاروستا نشینان با خیال راحت زندگی عادی شان را از سرگیرند.

این عملیات نظامی در غازی آباد همچنان ادامه دارد.

غازی آباد کنر دراین اواخر گواه افزایش حضور و فعالیت گروه های هراس افگن ازجمله طالبان و داعشیان بوده است ازاین رو مقامات نظامی درشرق کشور عملیات ضد هراس افگنی دراین ولسوالی را به راه انداختند.

ممکن است شما دوست داشته باشید