روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رویداد های مهم ولایتی

فرآورده های تولیدی تجاری تا چهل در صد کشور را به خود کفایی رسانده است

بر نقش اتاق صنایع و معادن در امر رشد تجارت و سرمایه گذاری در کشور تاکید شد.

به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، رحیم الله سمندر، معاون اتاق صنایع و معادن کشور که در محفل گزینش هیئت‌مدیره اتاق صنایع و معادن بلخ و رفع چالش‌های فرا روی تجار شمال در شهر مزار شریف صحبت می‌کرد، نقش اتاق صنایع و معادن را در رشد تجارت و سرمایه‌گذاری سودمند دانست و گفت: باوجود چالش‌های موجود، جامعه تجاری افغانستان توانسته‌است در فراورده‌های تولیدی‌ بین سی‌وپنج تا چهل درصد٬ کشور را به مرحله خودکفایی برساند.

شماری از تجار از سهولت‌های ایجادشده خرسند اند، اما از گسترش ناامنی‌های اخیر در شمال اظهار نگرانی می‌کنند و می‌گویند که بازرگانان در تشویش‌اند و پنجاه‌درصد آنان از کشور فرار کرده‌اند.

نماینده وزارت صنعت و تجارت نیز سرمایه‌گذاری و امنیت را دو رکن اساسی ترقی جامعه بیان کرده می‌گوید که ناامنی بالای فرار سرمایه و مأیوس شدن تجار تأثیر دارد.وی از مسئولان امنیتی می خواهد که برای حفظ جان و مال تاجران بیشتر از پیش توجه کنند.

ایجاد کمیته جندر برای زنان در پنجشیر

به اساس حکم رئیس جمهوری کمیته جندر برای زنان در پنجشیر ایجاد شد.

این کمیته متشکل از یک رئیس، دو معاون، یک منشی و دوازده عضو است که از سوی ریاست امور زنان پنجشیر ایجاد شد.

 در محفل افتتاح این کمیته محمد امین صدیقی معاون والی، روسای ادارات دولتی و شماری از زنان پنجشیر حضور داشتند.

 خاطره شیخانی، رئیس امورزنان پنجشیر به آژانس باختر گفت که این کمیته پس از این در بخش های تامین روابط با ادارات، نقش زنان در تصمیم گیری ها و پر رنگ کردن نقش زنان در برنامه های دولتی کار خواهد کرد.

کمیته جندر برای زنان در سراسر ولایت های کشور به اساس حکم رئیس جمهور ایجاد شده است.

توزیع بسته های صحی برای پنجصد خانواده عودت کننده در بغلان

محراب الدین ابراهیمی، مسئول بخش خبری ریاست بازسازی و انکشاف دهات بغلان به آژانس باختر گفت که آن اداره برای پنجصد خانواده عودت کننده بسته های صحی توزیع کرد.

وی افزود که این خانواده های عودت کننده در حال حاضر در چوکات برنامه انکشاف صنایع روستایی مصروف قالین بافی در آن ولایت هستند.

خانواده های بی جا شده در کندز  کمک دریافت کردند

برای شماری از خانواده های بی جا شده در کندز یک مقدار وسایل منزل توزیع شد. به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، موسسه های داکار و حمایت کودکان در هم‌آهنگی با مقام ولایت کندز برای بیش از یکصد خانواده بی جا شده ولسوالی حضرت امام صاحب کندز و اشکمش تخار در شهر کندز وسایل آشپز خانه و بسته های صحی توزیع کرد.

نجیب الله عمرخیل؛ سرپرست ولایت کندز حکومت را مکلف بر رسیدگی نیازمندی های بیجاشدگان دانست و وعده سپرد که حکومت محلی در هم‌آهنگی موسسات تا حد توان در زمینه رفع نیازمندی های آنان، کمک و همکاری خواهند کرد .

آغاز کانکریت ریزی یک جاده درهرات

این جاده به درازایی بیش از یک هزارو هشتصد متر درمنطقه گذرالفت ناحیه سیزدهم شهرهرات کانکریت ریزی می شود.

فریدون آژند سخنگوی وزارت بازسازی وانکشاف دهات به خبرنگار آژانس باختر گفت که درکناراین سرک آبروها نیز ساخته می شود که مشکلات بیش از یک هزار وسه صدو پنجاه خانواده دراین ناحیه برطرف می شود .

 وی گفت که کارکانکریت ریزی و ساخت آب رو های جاده یادشده به هزینه دوازده میلیون افغانی ازبودجه برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی وانکشاف دهات صورت می گیرد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید