روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رویداد های مهم ولایتی

کاربرق رسانی کاسا یکهزاردربغلان آغازمی شود

کارمقدماتی پروژه برق رسانی کاسا یکهزاردربغلان تکمیل شد و کارعملی این پروژه ازسوی وزارت انرژی و آب تایک ماه دیگر رسماً آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگارمحلی آژانس باختر، درمحفلی که به منظور ارائه مشاورت عامه روی اثرات محیط زیستی و اموراجتماعی پروژه مذکور به اشتراک مسئولان ذیربط درتالار مقام آن ولایت تدویر یافته بود، سلطان محمود عزیزی رئیس شرکت برق غوری، پروژه برق کاسا یکهزار را یک پروژۀ ملی یادکرد و گفت که این پروژه به ظرفیت یکهزار میگاوات برق کشور های قزاقستان و تاجکستان را به گونه ترانزیت از افغانستان به کشور پاکستان انتقال می دهد. این پروژه ازهفت ولایت به شمول ولایت بغلان عبور می کند و مردم هفت ولایت ازبرق آن نیز مستفید می شوند.

منبع افزود : ولسوالی های که برق ازآن عبور می کند برای باشندگان آن زمینه کار نیزمهیا می شود و سالانه حدود چهارصد میلیون دالر عاید افغانستان می شود.

نورالله امینی رئیس محیط زیست بغلان نیز ازاین پروژه به حیث یک پروژه خوب اقتصادی یاد کرد وگفت که شرکت قراردادی مکلف است که در برنامه عملیاتی خویش راه های جلوگیری از ضرر های محیط زیستی خاک، آب و جنگل ها را نیز به دوش بگیرد.

برگزاری گفتمان پیرامون قضایای خشونت دربرابر زنان درهرات

گفتمان دو روزه یی میان ادارات دولتی و فعالان اجتماعی پیرامون قضایای خشونت در برابر زنان درشهرهرات دایر شد.

این برنامه که با حضور سپوژمی وردک معین پالیسی ومسلکی وزارت امور زنان، مونسه حسن زاده معاون اموراجتماعی هرات، شماری ازفعالان حقوق زن درولسوالی های هرات، اعضای کمیسیون منع خشونت برگزار شد، مونسه حسن زاده از دست اندر کاران این برنامه آموزشی قدردانی کرد و فعالیت نمایندگا ن کمیسیون منع خشونت علیه زنان در هرات را درامر بهبود وضعیت زند گی زنان تاثیر گذار خواند و گفت: ” قانون منع خشونت علیه زنان روی سه محور مهم که شامل بخش های حمایوی وقایوی و جزایی می باشد تدوین ونافذ گردیده است.

معاون امور اجتماعی هرات ایجاد کمیسیون های رسیدگی به قضایا و خشونت های وارده علیه زنان را موثر دانست .

سپوژمی وردک معین پالیسی ومسلکی وزارت امور زنان نیز روی نقش ومسوولیت مراکز حمایوی زنان در حفاظت و‌حمایت از زنان ودختران متضرر از خشونت ومبنای قانونی ایجاد مراکز حمایوی در چارچوب حکومت صحبت کرد.

این در حالیست، که قانون‌منع خشونت علیه زنان به هدف حمایت از زنان متضرر وبی سرپناه تدوین ونافذ است.

در اخیر این گفتمان، نمایندگان ادارات عضو کمیسیون‌ منع خشونت علیه زنان و موسسات در ارتباط دسترسی زنان به عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی و قضایای وارده ورسیده گی به آن نیز صحبت کردند.

برگزاری کارگاه آموزشی یی حق دسترسی
به اطلاعات درلوگر

کارگاه آموزشی پیرامون حق دسترسی به اطلاعات ازسوی کمیته مصوونیت خبرنگاران به همکاری ریاست اطلاعات وفرهنگ لوگر درآن ولایت برگزار شد.به گزارش آژانس باختر، عبدالرحمان تسل رئیس اطلاعات و فرهنگ لوگر گفت که دربخش اطلاع رسانی باید خبرنگاران دقت کنندو برای رساندن پیام دقیق به مردم تلاش کنند.

وی به خبرنگاران درآن ولایت وعده سپرد که به زودی مرکز رسانه ها برای فراهم سازی سهولت های بیشتر به خبرنگاران درریاست اطلاعات وفرهنگ ایجاد خواهد شد.

خان ولی احمدزی مسوول کمیته مصوونیت خبرنگاران درلوگر گفت که دراین کارگاه آموزشی هفده تن از خبرنگاران و سخنگویان ادارات دولتی برای یک روز آموزش دیدند و پیرامون حق دسترسی  به اطلاعات، آزادی بیان و ایجاد هماهنگی میان سخنگویان و راه های بهتر فراهم کردن سهولت درکار اطلاع رسانی برای آنان موضوعات ارائه شد.

تامین امنیت شاهراه  سرپل – جوزجان

وضعیت امنیتی شاهرا ه سرپل – جوزجان بهبود یافته است

مسئولان امنیتی در سرپل می گویند، بادستگیری یک گروه طالبان مسلح و یک فرد تحت امرش در مسیر شاهراه  سرپل جوزجان و ضعیت امنیتی در آن مسیر بهبود یافته است .

نور آقا فیضی سخنگوی پولیس سرپل به آژانس باخترگفت که مصطفی مشهور به فدا محمد که در نا امنی ها، رهزنی ها، آدم ربایی، قتل ها و ماین گذاری ها در مسیر یاد شده متهم می باشد سه روز قبل با یک همکارش از سوی پولیس باز داشت شد و شماری از باشندگان شهر سرپل از بهبود وضعیت امنیتی در مسیر یاد شده ابراز خرسندی کردند و این شاهراه را به سرپلیان حیاتی دانستند و در تامین امنیت دایمی آن تاکید کردند.

دو هفته قبل نیز در اثر تحرکات طالبان مسلح در این شاهراه هشت فرد ملکی زخمی شد و تعدادی از خرمن های گندم آنان آتش گرفت و نابود شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید