روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رویداد های مهم ولایتی

پاکسازی چندین روستای چپرهار ننگرهار ازوجود طالبان مسلح

هشت روستای ولسوالی چپرهار ننگرهار در ادامه عملیات ضد هراس افگنی ازوجود طالبان مسلح پاکسازی شد.

نظامیان تنها درجریان یک شبانه روز اخیر توانسته اند این روستا ها را ازوجود طالبان پاکسازی کنند و ده ها ماین کارگذاری شده در جاده را کشف و خنثی کنند.

یک قوماندان ارشد اردوی ملی درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که دریک شبانه روز اخیر دراین عملیات نظامی هشت روستای چپرهار ازوجود طالبان پاکسازی شد و درآن نظامیان مستقر شدند.

به اساس امار ها از یک هفته به این سو که این عملیات نظامی آغازشده است ده ها روستای چپرهار از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده است و نظامیان چندین مرکز طالبان را با همه تجهیزات جنگی اش با خاک یک سان کرده اند.

ازسویی هم گفته می شود که دراین عملیات طالبان تلفات سنگینی دیده اند ، هرچند هنوز آمار دقیقی از این تلفات منتشر نشده است.

مقامات نظامی می گویند که این عملیات همچنان تا پاکسازی کامل چپرهار از وجود طالبان مسلح ادامه خواهد داشت.

برنامه حمایت مردمی “وطن‌دار” به هرات رسید

همایش بزرگ فرهنگی “وطن‌دار” با اشتراک جوانان نزدیک به بیست ولایت کشور این بار در هرات برگزار شد.

مسئولان این برنامه هدف از راه‌اندازی این نشست ها و همایش‌ها را عبور از مرزهای قومی، ارتقای ظرفیت جوانان در حل منازعات و اختلاف متعدد در میان شهروندان، تبادل افکار و ایجاد همدلی میان شهروندان کشور عنوان می کنند.

این همایش فرهنگی که زیر نام “وطندار” برگزار شده است برای سه روز در هرات ادامه می یابد و جهت شناسایی و دریافت معلومات بیشتر فرهنگ‌های مردمان کشور در ولایت های مختلف برنامه‌های میز گرد و یا اجتماعی و فرهنگی شان ادامه خواهد یافت.

حضرت وفا یکی از برگزارکنندگان این برنامه می‌گوید: “وطندار” یکی از برنامه‌های حمایت‌های مردمی است که تا کنون در بلخ، ننگرهار  بامیان و اکنون در هرات برگزار شده است.

وفا، هدف عمده از برگزاری این همایش‌ها را تقارب دیدگاه‌ها  گسترش روابط اجتماعی، ترویج و نهادینه ‌سازی صلح اجتماعی میان شهروندان درنقاط مختلف کشور می‌داند.

همچنان، احمدالله وریک یکی از اعضای برنامه وطندار که از نورستان اشتراک دارد، این همایش‌ها و مجالس را کامیاب‌ ترین برنامه‌ یی می‌داند که در کشور به منظور زدودن تفاوت دیدگاه‌ها و  ایجاد همد‌لی دایر شده است تا در کنار آن روابط اجتماعی گسترده در میان شهروندان نقاط مختلف کشور نهادینه شود.

خانواده های متضرر از سیلاب های امسال در بغلان کمک دریافت کردند

اداره ملی مبارزه باحوادث طبیعی  ولایت بغلان  برای یکصد خانواده متضرر مواد غذایی کمک کرد.

مجیب الرحمن  بهمن رئیس مبارزه با حوادث طبیعی بغلان به آژانس باختر گفت که این خانواده ها در جریان سرازیر شدن سیلاب های سال جاری در مرکز وولسوالی های آن ولایت متضرر ده اند.

گفته می شود این کمک هاکه شامل هشت قلم مواد غذایی وغیر غذایی می باشد به مناسبت استرداد استقلال کشور برای این خانواده هاتوزیع شد.

منبع افزود،کمک به خانواده های متضرر ادامه دارد .

کشته شدن هشت هراس افگن درکنر

هشت هراس افگن دریک حمله هوایی در کنر کشته شدند.

این هراس افگنان شب گذشته در ولسوالی مانوگی هنگامی آماج قرارگرفتند که مشغول ساخت بمب و ماین در مخفیگاه شان بودند.

یک قوماندان ارشد اردوی ملی درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین حمله هشت هراس افگن به شمول دو جنگجوی پاکستانی کشته شدند.

اوگفت این هراس افگنان وابسته به گروه طالبان درمخفیگاه شان مشغول ساخت بمب وماین بودند که آماج قرارگرفتند.

دراین حمله مخفیگاه طالبان با همه تجهیزات جنگی آن با خاک یک سان شده است.

کشف وضبط  مقداری جنگ افزار در پروان

دریک عملیات بازرسی پولیس در پروان یک مقدار جنگ افزار به دست آمد.

محمد سلیم نوری مسئول مطبوعات قوماندانی امنیه پروان به آژ انس باختر گفت که در این عملیات که در روستای انچو ولسوالی سید خیل پروان راه اندازی شد پنج ماین، نودوهفت مرمی هشتادو دوملی متری پنج میل تفنگچه، هفت هزارویکصد مرمی تفنگچه مکاروف  یک پایه مخابره به دست آمد.

وی گفت که در پیوند به این قضیه تاکنون کسی باز داشت نشده است وی تلاشهای پولیس برای شناسایی و دستگیری عاملان آن جریان دارد .

کشته شدن بیست و پنج طالب در کندز

بیست و پنج طالب مسلح در کندز دیشب کشته شدند و هژده طالب دیگر به شمول معاون والی خود خوانده طالبان برای کندز زخم برداشتند.

عبدالغفار نورستانی، مسئول مطبوعاتی قول اردوی عملیات خاص، به آژانس باختر گفت که این طالبان مسلح در عملیات نظامیان که با حمایت قواى هوایى در قریه قرغان تیپه ولسوالی امام صاحب کندز صورت گرفت، کشته شدند.

وی افزود که در این رویداد ها هجده طالب مسلح به شمول معاون والى خود خوانده طالبان براى کندز زخم برداشتند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید