روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

رویداد های مهم ولایتی

هفتاد جریب زمین در کندز زعفران کشت می شود

بیش از دو هزار کیلو گرام پیاز زعفران  برای دهقانان در کندز توزیع شد.

عبدالمجید نافذ، آمر امور زراعتی کندز به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که بیش از دو هزار کیلو گرام پیاز زعفران برای دهقانان در شهر کندز توزیع شد.

وی افزود که علاقه مندی دهقانان در کندز به کشت زعفران روزبه‌ روز بیشتر شده  است و در حال حاضر هفتاد جریب زمین در کندز زعفران کشت می‌شود.

همچنان برای دهقانان پنج قطعه نمایشی زعفران، بسته‌های حاوی وسایل زراعتی در شهر کندز و ولسوالی امام صاحب توزیع شد.

بلچراغ دوباره به تصرف دولت در آمد

نظامیان اداره ولسوالی بلچراغ را به دست
گرفتند
.

سخنگوی پولیس فاریاب به آژانس باختر گفت که مرکز ولسوالی بلچراغ فاریاب که از یکسال به این سو به دست طالبان سقوط کرده بود در نتیجه عملیات خاص به رهبری نظامیان کماندو، اردوی ملی، وپولیس محلی دیروز دوباره به تصرف نظامیان در آمد .

گفته می شود که ولسوالی بلچراغ ازیک سال به اینسو به دست طالبان بود که در این مدت باگروگان گیری مردم بیگناه ازمردم باج می گرفتند ، مکاتب را به روی شاگردان بسته بودند و هرنوع  ظلم به آنان روا می دانستند.

منبع اضافه کرد که نیرو های دفاعی و امنیتی کشور تمامی مناطق آن ولسوالی را تصرف کردند و زمینه پیشرفت زندگی آرام را به باشندگان آن فراهم کردند .

در این عملیات طالبان تلفات زیادی متحمل شدند و سایر افراد آنان متواری شدند.

افتتاح یک رادیو درپروان

رادیوبوستان سبز درپروان به نشرات آغاز کرد.

به گزارش آژانس باختر، درمراسم افتتاح این رادیو محمد نعیم عطارد رییس شرکت بوستان سبز ازهمکاری نهادهای دولتی درخصوص تاسیس این رادیو اظهار سپاس کردو ابراز امیدواری کرد که این رادیو بتواند درترویج سیستم زراعت نوین کار موثری را انجام دهد.

عبدالواحد هاشمی رییس اطلاعات وفرهنگ پروان، آزادی بیان توسعه اطلاع رسانی و ایجاد رسانه های آزاد وکسرت گرا را از بزرگترین دستاوردهای حکومت خواند وگفت:وزارت اطلاعات وفرهنگ درخصوص توسعه و تسریع روند اطلاع رسانی ، ایجاد رسانه های همگانی و حمایت از خبرنگاران از هیچ نوع تلاش دریغ نمی کند و متعهدبرحمایت قانونمند رسانه ها و خبرنگاران به خصوص رادیو بوستان سبز
می باشد
.

پوهاند محمد اکرم فاضل رییس بورد شرکت بوستان سبز هدف از تاسیس این رادیو را انکشاف زراعت تخنیکی و علمی درکشور دانست واز تاسیس پوهنتون تخصصی و تخنیکی زراعتی و ایجاد کادر علمی درچوکات این رادیو درآینده نزدیک خبرداد.

دراخیر تندیس هایی که درنظر گرفته شده به شماری از کارمندان مستعد شرکت بوستان سبز اهدا شد.

بهره‌ برداری چهار پروژه آب‌رسانی و حفظ ‌الصحه در غور

کار چهار پروژه آب‌رسانی و حفظ‌‌ ‌الصحه در غور تکمیل و  به بهره‌برداری سپرده شد.

انجنیر محفوظ الله فکور، رییس بازسازی و انکشاف دهات غور به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که این پروژه‌ها که شامل ساختمان محافظت چشمه‌، ساختمان ذخیره‌های آهنی و کانکریتی به حجم پنجاه مترمکعب آب و حفر نه حلقه چاه آب با نصب پمپ‌های دستی در مکاتب می باشد که به هزینه نزدیک به شش میلیونافغانی از بودجه برنامه وزارت بازسازی و انکشاف دهات و دفتر یونسیف و ده درصد سهم مردم در ولسوالی های تولک و دولینه و فیروزکوه به بهره ‌برداری سپرده شد.

فکور افزود که با تطبیق این شبکه‌های آب‌ رسانی دسترسی روستانشینان به آب صحی آشامیدنی بیشتر شده
است
.  

ممکن است شما دوست داشته باشید