روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رویداد های مهم ولایتی

توزیع  وسایل درسی به شاگردان بی بضاعت مکتب در جوزجان

انجمن اجتماعی رضاکار در جوزجان با راه اندازی یک برنامه  وسیع به شاگردان مکتب وسایل درسی کمک کرد.

به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر این جوانان رضا کار ازنهاد های دولتی و غیر دولتی برای شاگردانی که توان خرید لوازم درسی را ندارند کمک جمع آوری  کردند و به آنان توزیع می کنند.

گفته می شود که آنان برای یکصد شاگردبی بضاعت که در ولسوالی آقچه تازه به مکتب شامل شده اند لوازم درسی توزیع کرده اند.

آقا میازاده مسوول این انجمن می گوید که هدف از راه اندازی این برنامه کمک به خانواده های نادار
می باشد.

ساختمان اداری ریاست مبارزه علیه موادمخدر پروان به بهره برداری رسید

ساختمان اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر درولایت پروان به بهره برداری سپرده شد.

 به گزارش آژانس باختر ، فضل الدین عیار والی پروان گفت که این تعمیر در دو طبقه به گونه پخته و اساسی با هزینه یازده میلیون افغانی از بودجه تقدیر از اجراآت خوب وزارت مبارزه علیه مواد مخدر که دارای شش اتاق و یک سالون بزرگ می باشد ساخته شده
است.

 محمد منیر رحیمی رئیس مبارزه علیه موادمخدر پروان گفت ، با آنکه پروان از لحاظ کشت موادمخدر تحت صفر قراردارد ، اما بیش از دوهزار زن و مرد دراین ولایت معتاد به مواد مخدر اند که ازآن سه صد وپنجاه تن آنان درمان شده اند و تداوی معتادان دیگر نیز جریان
دارد.

آزمون کانکور در پنجشیر برگزار شد

امتحان کانکور در بازارک مرکز ولایت پنجشیر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، پوهندوی
سیف الله ضیایی رئیس موسسه تحصیلات عالی پنجشیر گفت که این آزمون با حضور هیئت کمیته کانکور وزارت تحصیلات عالی و مسوولان محلی در بازارک مرکز ولایت پنجشیر آغاز شد.

وی افزود که در مجموعه یک هزار و هشتصد و نود، پسر و دختر فارغ تحصیل صنف دوازده آزمون کانکور را سپری می کنند.

 ضیایی گفت که در این آزمون از شصت و یک لیسه دختران و پسران از هفت ولسوالی و بازارک مرکز پنجشیر  اشتراک دارند.

توربین نمبر دوم‌ در بغلان، پس از ترمیم به بهره برداری سپرده شد

توربین نمبر دوم ریاست شرکت برق غوری که هشت ماه قبل نسبت عوارض تخنیکی از فعالیت بازمانده بود، مجدداً ترمیم و به بهره برداری سپرده شد.

انجنیر عبدالاولپناه معاون فنی ریاست شرکت برق غوری به آژانس باختر گفت که این توربین به هزینه بیش از یک میلیون افغانی به کمک مالی ریاست عمومی برشنا توسط کارکنان فنی ریاست برق غوری ترمیم و به بهره برداری سپرده شده است.

انجنیر عبدالحی نعمتی والی بغلان در جریان افتتاح این توربین گفت که با فعال شدن توربین نمبردوم برق غوری ظرفیت تولیدی روزانه فابریکه برق غوری به نه میگاوات برق در روز افزایش می یابد.

والی بغلان با قدر دانی از کارکنان فنی ریاست شرکت برق غوری در قسمت ترمیم اساسی توربین یادشده، از مردم خواست تا در صرفیه برق صرفه جویی و پول صرفیه برق را به اسرع وقت تحویل بانک کنند.

انجنیر سلطان احمد عزیزی رئیس شرکت برق غوری عامل اساسی از کار افتادن توربین نمبر دوم را انداختن کثافات به داخل کانال یاد کرد و از شهروندان شهر پلخمری خواست تا از انداختن کثافات به داخل آب که بر علاوه کثیف کردن آب، باعث ایجاد تخریب فنی در توربین ها
می ‌شود، خودداری کنند.

ولایت بغلان با وصف داشتن دو بندبرق و همچنان برق وارداتی به کمبود انرژی برق مواجه می باشد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید