روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

روند انتقال مسافران از طریق هوا با پاکستان عادی شد

با گذشت دست کم سه ماه از روی کارآمدن امارت اسلامی در افغانستان، روند انتقال مسافران به پاکستان وبرعکس از پاکستان به کابل عادی شده است.

شرکت هوایی آریانا روزپنجشنبه اعلام کرد که به روزهای پنجشنبه ودوشنبه به انتقال مسافران به اسلام آباد وبرعکس کابل می پردازد.

پیش از این شرکت هوایی کام ایر پروازهایش را با هفته پنج پرواز به اسلام آباد و کابل از سرگرفته است.

یک مقام ادارۀ هوانوردی ملکی افغانستان به آژانس باختر گفت که شماری از شرکت های هواپیمایی خارجی نیز روند انتقال مسافران به افغانستان و برعکس  از افغانستان به جهان را از سر گرفته اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید