روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

روند استخدام معلمین در ۳۴ ولایت کشور

امارت اسلامی افغانستان در حال روند استخدام معلمین را آغاز نموده که طی از ماه گذشته مکاتب لیسه و متوسه برای دانش آموزان دختر بسته بوده است و آن مشخص نیست که چه زمانی دختران مکاتب اجازه حضور در صنف را می یابند، ولی مقامات امارت اسلامی افغانستان می گویند که در این زمینه خبرهای خوشی در راه است.

و همچنان چندی پیش مولانا عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان هنگام اعلان بودجه سال مالی ۱۴۰۱ هجری خورشیدی گفت: که در بودجه جدید برای استخدام ۲۴ هزار آموزگار پول در نظر گرفته شده است. شورای منتخب معلمان نیز از استخدام معلمین استقبال نموده گفت که به شمول شهر کابل در سراسر ولایات افغانستان به استخدام معلمین جدید نیاز است. رئیس این شورا نباید محدودیت های موجود برای تدریس دانش آموزان بالاتر از صنف نهم نیازمندی برای استخدام معلمین جدید بیشتر شده است که جهت روشن شدن بهتر موضوع خبرنگار روزنامه ملی انیس در این مورد مصاحبه ای را با مولوی اول‌گل ایوبی رئیس منابع بشری و انکشاف اداره وزارت معارف امارت اسلامی افغانستان انجام داده است که نشر می گردد.

در ابتدا مولوی اول‌کل ایوبی رئیس منابع بشری و انکشاف اداره وزارت معارف امارت اسلامی می گوید: روند استخدام معلمین را در ۳۴ ولایت افغانستان آغاز نموده که این روند در کابل تکمیل شده است.

ایوبی اظهار داشت: در مجموع ۱۸۹۳ بست ۵ و ۶ به شمول ۲۲۵ بست برای معلمین زن در کابل اعلان شده و پروسه استخدام معلمین مرد و زن موفقانه پایان یافت و مرحله دوم این روند ۸ ولایت را دربر می گیرد که در مرحله دوم ۴ ولایت مشرقی و زون هرات که جمله در ۸ ولایت ۶۹۹۶ بست را اعلان نموده ایم که در آن میان ۲۷۷۷ بست برای معلمین زن و متباقی برای مردان اختصاص یافته است که روند استخدام معلمین در ۲۴ ولایت باقی مانده تا سه هفته دیگر اعلان خواهد شد.

وی می گوید: در حال حاضر ۴۲۰۰۰ معلم در مکاتب افغانستان تدریس می کنند که از آن میان ۹۲۰۰۰ آن را زنان تشکیل می دهد.

رئیس منابع بشری وزارت معارف گفت: تا اکنون هیچ معلمین از وظیفه سبکدوش نشده است و همه معلمین در سرتاسر افغانستان حقوق ماهانه شان را دریافت می کنند و در حال حاضر اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف مسئولیت پرداخت حقوق ماهانه آموزگاران را به دوش گرفته است که پرداخت حقوق ماهانه معلمین در برخی ولایت ها را یونسف صد، صد دالر پرداخته است و در برخی ولایت ها باقی ماند. و این روند در سراسر افغانستان تطبیق شده است.

در همین حال عزیز احمدایان رئیس نشرات و سخنگوی وزارت معارف در رابطه به بست های خالی در مرکز و ولایات افغانستان توضیحات داده گفت:

اعلان بست های معلمین و بست های پنجم و ششم اداری ولایات زون غرب و شرق افغانستان ریاست عمومی منابع بشری و انکشاف اداره در همکاری با اداره ملی امتحانات و اداره اصلاحات اداری در مرحله اول امتحان کانکور جمعی را در سطح ریاست معارف شهر کابل برگزار نمد که خوشبینی از این پروسه به شکل موفقانه تطبیق گردید و عنقریب کاندیدان موفق به وظایف خویش معرفی خواهند شد در ملحه دم این ریاست اقدامات لازم را جهت شروع پروسه امتحان رقابتی در سطح ریاست های معارف ولایات انجام داده است و این پروسه را در سطح ۸ ولایت که شامل ولایات هرات، غور، بادغیس، فراه، ننگرهار، لغمان و نورستان تطبیق می نماییم که تفصیل بست های خالی این ولایات در مجموع ۶۹۹۶ بست می باشد که از جمله بست های خالی اناثیه ۲۷۷۷ بست می باشد و بست های خالی ذکور ۴۲۱۹ بست می باشد. و همچنان بست های متذکره به تاریخ ۲۴/ثور/۱۴۰۱ الی تاریخ ۷/جوزا/۱۴۰۱ به اعلان سپرده و در پنج روز اول اعلان فورم توزیع نمی گردد و در دهم اخیر اعلان فورمه ها توزیع می شود و جچهت ایجاد سهولت برای تیم مختلف متشکل از نماینده های اداره اصلاحات اداری و ریاست عمومی منابع بشری برای تطبیق بقبرنامه به ولایات اعزام می وشند.

گزارشگر:محمد نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید