روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

روشنفکر واقعی کیست؟

نویسنده: حامدتاتار

وقتی که به کتابِ زنده و سرنوشت‌ساز الهی، قرآن عظم الشان نظر می‌افگنیم، با کلمات چون: عقل، فکر، شعور و مانند این‌ها زیاد چشم ما برخورد می‌کند و چنین واژه ها به وفور به نظر می رسند.

ازاین دانسته می‌شود که قرآن، کتاب روشنگری‌ست و عالِمان و دانشمندان این کتاب، روشنگران و روشنفکران واقعی می‌باشند.

متاسفانه از زمانی که پای کثیف استعمار در جامعه ما دراز شده و دست استکبار به کار افتاده است، برای اکثر مردم، این ذهنیت داده شده که روشنگر و روشنفکر کسانی استند که از دین کاملا فاصله گرفته اند و دست به دامن دنیا زده اند.

اما واقعیت امر چنین نیست، قرآن یگانه کتابی‌ است که بیشتر از هر کتابی کلمات روشنگری درآن به مشاهده میرسد و انسان‌ها و جهان و بشریت را به روشنگری دعوت می‌نماید.

هر از گاهی که به خواندن قرآن رو بیاوریم، با کلمات عقل، فکر، شعور و صدها کلماتی بر می‌خوریم که بر اهمیت و ارزش این کلمات، مکرر در مکرر تاکید میورزد و کسانی که مجهز با این صفات استند دراین کتاب ارزشمند ستایش می‌شوند و کسانی که عاری ازاین مواصفات استند توبیخ و حتی به حیوان تشبیه می‌شوند.

این نکات به درستی می‌رسانند کسانی که با قرآن عظیم الشان، موانست و ملازمت دارند بیشتر از دیگران روشنگر استند و این کلمات، بهتر بالای شان اطلاق می‌گردند.

کسانی که از دین و قرآن فاصله دارند آنان نه‌تنها که روشنفکر نیستند که می‌شود آنان را تاریک‌اندیش و لایعقل خطاب کرد.

اما ازین‌که یک عده معاندین می‌خواهند حقایق را دیگرگون جلوه دهند و آفتاب را با دو انگشت پنهان کنند، علمای دینی را روشنفکر نمی‌دانند و حتی بر قرآن مجید که خدانامه‌ی مسلمانان و کتاب سرنوشت‌ساز تمام بشر است، احمقانه تاخت‌وتاز می‌نمایند و بر این معجزه‌ی بزرگ الهی، وقعی نمی‌گذارند.

دشمنان اسلام، همواره توطیه می‌چینند و دسیسه‌های عجیب و غریبی را علیه قرآن و پیروانش به راه می‌اندازند تا بتوانند اسلام عزیز را تضعیف کنند و با استفاده از یک عده انسان‌های ساده لوح و یا مغرض و معاند، اهداف شوم شان را به پیش ببرند.

دشمنان اسلام از امروز نه بلکه از قدیم الایام، تبلیغات زهراگینی را علیه علما و روحانیون و توده‌ی روشن جامعه به راه انداخته اند و پیوسته این تبلیغات تلخ را به گوش جهانیان زمزمه می‌کنند.

افغانستان نیز در درازنای تاریخ ازاین آفت و بلا در امان نبوده و مدت زیادی است که این تبلیغات منفی و زهراگین با زبان‌های استعماری در این سرزمین زمزمه می‌شوند و فضا را گند و مکدر می‌سازند.

مسئله سیکولار و ❪جدایی دین و دولت❫ از شعارهای زهرناکی اند که از سالیانِ زیادی به این سو، در افغانستان زمزمه می‌شود.

از منظر اسلام عزیز، جدایی دین و دولت و یا به اصطلاح دیگری ❪دین و سیاست❫ امکان‌پذیر نیست و دولت و سیاست در پرتو دین، بهتر مدیریت می‌شود و مسلمانان، علما و مجاهدین می توانند بهتر از همه در حکومتداری دست بالا داشته باشند و نکات دولت‌داری را نسبت به دیگران به وجه احسن در کرسی تحقق بنشانند.

چون این‌ها همیشه متمسک به قرآن استند و پیوسته به این حبل المتین چنگ می‌زنند و با رموز زنده‌گی، بهتر آشنایی دارند .

وقتی انسان، متمسک به قرآن باشد و در روشنی رهبری و ارشادات نبی نور و رحمت (ص) حرکت نماید، بدون شک در فلاح و رستگاری می‌رسد، چراغ توفیق در ذهن و ضمیرش روشن شده و به سعادت و رفاه دایمی  شرفیاب می‌گردد.

ما اگر بخواهیم که این سعادت بزرگ را نصیب شویم باید در قدم نخست صورت و سیرت خود را در آیینه قرآن نگریسته برابر بساز بسازیم و در مسیر روشن اسلام عزیز در حرکت باشیم.

در غیرآن در هر راهی که میرویم، بیراهه است و بالآخره منتهی به گودال ضلالت، تباهی و بدبختی می‌شود.

بر حکومت ما که عبارت از امارت اسلامی است، نیز لازم است که زبان مبلّغان فرومایه را با قیچی دلایل موجه، تدبیر و عمل ببُرّند و دست کوتاه ـ درازگویانِ ضد دینی را از شانه‌های شان قطع نمایند، تا باشد این کار عبرتی گردد به توهین‌کنندگان و یاوه‌سرایان.

به هرصورت، روشنگر و روشنفکر واقعی کسانی هستند که در پرتو قرآن و شریعت حرف میزنند و عمل می‌کنند و الهام گفتار و کردار خود را ازاین منبع نور و رحمت می‌گیرند.

در غیر آن جز بیهوده‌گی و هرزه‌گی چیز دیگری نیست.

علامه اقبال لاهوری می فرماید:

آن کتاب زنده، قرآن کریم

حکمت او لایزال است و قدیم

قرآن کتابی است لبریز از حکمت و سرشار از سعادت.

پس متمسک به قرآن باشیم که هر حرفش جهان‌نمای بشریت است و دنیا را با تمام رمز و رازش در کف خویش دارد و انکشاف و پیشرفت جوامع بشری را در فراخ‌نای سینه‌ی خویش جا داده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید