روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

روزنامه هیواد هفتادساله شد

ازهفتادمین سالروز تأسیس روزنامه هیواد دیروز درکتابخانه عامه کابل تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر  درآغاز محفل فرید فرهنگ رئیس روزنامه ها درصحبت مختصر گفت که روزنامه هیواد هفتاد سال قبل ازامروز به نشرات آغاز کرد و تاکنون با نشیب و فراز های که داشت به اثر تلاش کارمندان آن به یک روزنامه ملی مبدل شده است. به همین ترتیب فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کرد و گفت که روزنامه هیواد یکی از روزنامه های مهم و باارزش دولتی است که درسال ۱۳۲۸ توسط استاد عبدالرووف بینوا شاعر و نویسنده توانای کشور به نشرات آغازکرد و در طول تاریخ نشرات آن تاثیر خوبی درتنویر اذهان عامه وروشنگری داشت . سانچارکی افزود، این روزنامه افتخارات بزرگی درهفتاد سال نشرات خویش نصیب شده است ، گاهی مورد بی مهری مقامات قرار گرفت ولی باوجود آن هم فراز و فرودهارا موفقانه پیمود .

سانچارکی همچنان گفت برای چاپ دیجیتلی روزنامه های دولتی طرح جامع به وزارت مالیه  ارائه شده است که متاسفانه وزارت مالیه نتوانست در تطبیق این طرح وزارت اطلاعات وفرهنگ را یاری کند.

سپس زرین انځور مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ،نظریات خود را به خاطر حل مشکلات روزنامه های دولتی ،بیان کرد .

بعداَ اکادمیسن سلیمان لایق ازخاطرات و کارکردهای خود در روزنامه هیواد یاد کرد.

 به گفته خودش او زمانی دراین روزنامه کار کرده بود .

 نجیب الله شینواری رئیس آژانس باختر که زمانی به حیث رئیس روزنامه هیوادکار کرده بود نیز درمورد مشکلات عرصه کاری روزنامه هیواد صحبت کرد و خاطر نشان کردکه آنچه درروزنامه ها به چاپ می رسد ماندگار است و مستلزم وقت بیشتر است.

نجیبه مرام معاون کمیسیون دسترسی به اطلاعات و احمد زلمی شهباز مدیر مسوول روزنامه هیواد درمورد نشرات روزنامه هیواد نیز صحبت کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید