روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رمضان ماه کمک، صدقه و نیاز رعایت انصاف

دادن خیرات، صدقه و رعایت انصاف در فروش مواد خوراکی و غذایی در تمام اوقات سال می تواند برای خانواده های بی بضاعت و فقیر به عنوان ترحم و دلنوازی محسوب گردد و سبب شادمانی دلهای شکسته گردد، اما صدقه، خیرات و انصاف در فروش مواد ارتزاقی در ماه مبارک رمضان از ثواب زیادتری برخورد دار است، چراکه در شب ها و روزهای این ماه پرفیض دروازه های جنت بروی مؤمنان خیر اندیش باز است و دروازه های دوزخ بسته می باشد، خیر و برکت در تمام امور زندگی نسبت به سایر اوقات، سال و ماه های دیگر زیادتر می باشد.

چنانکه ادای هر نماز فرض در ماه رمضان هفتاد چند نسبت به ماه های دیگر سال ثواب دارد و ادای هر نماز نفلی برابر یک فرض در این ماه ثواب می داشته باشد. که به همین معیار انجام تمام اعمال و کردار عمل خیر ثواب زیادتری نسبت به سایر روز های سال می داشته باشد، مسلمانان نیکوکار و خیر اندیش در تلاش آنند تا در ماه مبارک رمضان با انجام کار های خیر و رعایت انصاف در خرید و فروش و انجام فعالیت های تجارتی به ویژه مواد غذایی در بازار در ماه مبارک رمضان ثواب زیادتر کمایی کنند و بادادن صدقه و انصاف در فروش  هنگام معامله و فروش اموال و اجناس غذایی در این ماه پربرکت، دلهای نیازمندان را شاد سازند.

این در حالیست که در تمام کشور های اسلامی مسلمانان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان تلاش می کنند تا برای رسیدگی بر حال فقرا و کمک برای خانواده های کم بضاعت، در فعالیت های روزانه خود همکاری و کمک های اقتصادی زیادتری را انجام دهند و انصاف را در هنگام فروش مواد غذایی از یاد نبرند. مسلمانان می کوشند تا با استفاده از امکانات و رعایت انصاف در فروش داشته های خود، خانواده های بی بضاعت و فقیر را یاری رسانند. ولی برعکس طوری که اکنون در بازار های شهر کابل مشاهده می گردد، با عدم رعایت انصاف در فروش مواد غذایی، صعود قیمت ها در بازار ها بیدا دمی کند، تا جران و دکانداران به فکر اندوختن سیم و زر اند، نه ثواب.

در حالیکه برکت در انصاف و دلنوازی، مردم کم بضاعت و فقیر است و ثواب زیاد در ترحم برای خانواده های روزه داری چراکه که غذایی کافی ندارند و نسبت به صعود قیمت ها کمتر می توانند چیزی بخرند.

مردم متدین کشور ما که مصروف ادای فریضه رمضان و انجام طاعات و عبادات اند، از مسئولان حکومت وحدت ملی توقع دارند تا برای رفع مشکل اقتصادی مردم بی بضاعت این سرزمین اقدامات همه جانبه را به خاطر جلوگیری از صعودی سرسام آور نرخ مواد اولیه درین ماه پربرکت اتخاذ نمایند و از بی انصافی یک تعداد افرادی که با احتکار مواد غذایی در روزهای قبل از ماه مبارک رمضان، که اکنون با بی انصاف تمام، به گران فروشی می پردازند جلوگیری کند. زیرا آنان همان موادی که اصلاً به قیمت نهایت پایین خریداری کرده و در دکان ها و تجارت خانه های خویش ذخیره کرده بودند بدون در نظرداشت مشکلات اقتصادی مردم و ناتوانی افراد بی بضاعت به قیمت بالاتر که اصلاً از انصاف بدور است به فروش می رسانند اموالی را که صد افغانی خریدند، به دوصد افغاانی می فروشند و کیسه های خود را پر می سازند.

طوری که تذکار به عمل آمد کشور های اسلامی با فرارسیدن ماه مبارک رمضان تلاش می کنند که مواد غذایی مورد ضرورت مردم را در ماه رمضان به قیمت نهایت نازل برای مردم روز دار بفروشند و خود را شامل ثواب این ماه برکت سازند. ولی برعکس مردم کشور ما تلاش دارند تا با بلند بردن قیمت ها درماه رمضان پول های زیادی از طریق قیمت فروش بدست آورند. که این عملکرد آنان در این ماه پربرکت یک گناه بزرگ است و بی انصافی جبران ناپذیری است در حق مردم بی بضاعت و روزه دار. 

ممکن است شما دوست داشته باشید