روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رعایت شفافیت در روند شمارش آرا، اعلان نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات را مشروعیت می بخشد

آگاهان عرصه های سیاسی درست زمانی موضوع شفافیت در پروسه شمارش آرا انتخابات را مورد بررسی قرار می دهند و بر اهمیت آن تأکید دارند که بعد از بازشماری صندوق های رأی دهی تعدادی از ولایات، تقریباً نیمی از نتایج ابتدائی شمارش آرای رأی مردم که در صندوق ها ریخته شده بود در همین سه هفته اخیر اعلان گردید، اما اعلان این نتایج بازهم شکایات تعدادی از کاندیدان شورای ملی را همراه داشت و از موجودیت تقلب در شمارش آرای اوراق رأی دهی تذکار به عمل می آید.

ولی کارشناسان با پژوهش های سیاسی کار شناسانه که از پروسه انتخابات در سالهای گذشته به خصوص از روند شمارش آرا دارند، مشروعیت شورای ملی آینده کشور را وابسته به راهکار های که در شفافیت پروسه انتخابات و روند رأی دهی مردم و شمارش آرا که نتایج ابتدائی و نهایی براساس ان اعلان می گردد وانمود می سازند. تأکید این آگاهان سیاسی بر آنست به هر اندازه که پروسه ثبت نام، روند رأی دهی و شمارش آرا شفاف و در مطابقت به مقررات و قوانین انتخابات و معیار های حق رأی دهی و رأی گیری استوار باشد و در روند شمارش آرای مردم که بنابر تطبیق سیستم جدید بایومتریک رأی دهندگان و پاسخ به شکایات نامزدکاندیدان و یا رأی دهندگان به صورت واضح و قناعت بخش بوده و به قناعت شاکیان پرداخته شده باشد، به همان پیمانه پروسه انتخابات و به ویژه شمارش آرا، شفاف خواهد بود و مشروعیت شورای ملی که اعضای آن تازه به خانه ملت به عنوان نمایندگان منتخب مردم می روند، علنیت کامل خواهد داشت و باورمندی کامل ناظران داخلی و سازمان ملل متحد در صورتی که در این پروسه شرکت و حضور داشته باشند فزونی خواهد یافت.

انتظار مردم و جوامع بین المللی نیز برهمین موضوع اتکأ می داشته باشد.

براساس اهمیت و کارا بودن شفافیت شمارش آرا، که بدون شک  جلوگیری از تقلب در پروسه رأی دهی از اهمیت خاص برخور دار است، تلاشهای زیادی در روند انتخابات شورای ملی از طریق کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات به خاطر شفافیت بخشیدن شمارش آرا، در روند باز شماری صندوق های رأی دهی جریان دارد، اگر این تلاش ها که برای جدا کردن رأی پاک از رأی ناپاک صورت می گیرد به واقعیت و بدون مداخله بیرونی جنبه عملی پیدا کند به یقین و باور کامل شفافیت در پروسه شمارش آرا صورت خواهد گرفت و بدون شک شورای ملی که در آینده با حضور نمایندگان جدید آغاز بکار می کند از مشروعیت عام و تام و اعتماد مردم برخور دار خواهد بود. که این مشروعیت می تواند شفافیت در تمام عملکرد های اعضای شورای ملی را نیز در خانه ملت همراه داشته باشد و از زبان زد منتقدان و کارشناسان عرصه های سیاسی و اجتماعی در امان باشد و یک آینده درخشان را در پروسه فعالیت های تقنینی کشور و رفع مشکلات مؤکلان در برنامه های بازسازی و تطبیق پروژه های دولتی از اعتماد و اعتبار خوبی نزد جهانیان نیز برخور دار بوده و در رعایت توازن عدالت در هنگام تصویب بودجه ملی و توزیع آن به ولایات نقش برجسته داشته باشد و ضمانت ملی و بین المللی را کسب نماید.

اما نباید فراموش گردد که به خاطر شفافیت بخشیدن پروسه شمارش آرا، افرادی که به عنوان ناظرین و کنترول کنندگان روند شمارش رأی داخل صندوق ها و بازشماری دور دوم که همین اکنون جریان دارد برای تطبیق برنامه های بایومتریک و شمارش آرا مردم تعیین شده اند، باید از اهلیت و شخصیت خوبی برخور دار بوده و از اعتماد خاص نسبت به وظیفه که برای آنان بخاطر جلوگیری از تقلب و جعل کاری سپرده شده صادق باشند.

زیرا توجه در شمارش آرا و اعلان نتایج بدون تقلب می تواند به اعتبار و اعتماد حکومت وحدت ملی و زعمای کشور در برابر کشور های جهان، در برگزاری انتخابات شورای ملی افزایش به عمل آید و  با رعایت شفافیت از مشروعیت شورای ملی اطمینان کامل حاصل گردد.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید