روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رشد نفوس در کشور، هر سال حدود ۲٫۱۴ درصد است

روییناشهابی:
از ۲۱ سرطان مطابق ۱۱ جولای که مصادف به روز جهانی نفوس است. در حالی تجلیل به عمل می آید که جمعیت افغانستان با رشد ۷ ممیز صفر درصدی دریکسال گذشته به ۳۳ میلیون تن نزدیک شده است. خبرنگار روزنامه ملی انیس پیرامون رشد جمعیت گفتگویی را با روییناشهابی سخنگوی اداره ملی احصائیه انجام داده است که به نشر می رسد:
رویینا شهابی سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات طی مصاحبه یی در این مورد به خبرنگار روزنامه ملی انیس چنین گفت:
به اساس سروی آمار احصائیوی جمعاوری شده در سال ۱۳۹۹ جمعیت افغانستان ۳۲٫۹ میلیون تن تخمین زده شده است که ۱۶٫۸ میلیون تن که حدود ۵۱ درصد جمعیت را تشکیل می دهد مردان اند و ۱۶٫۱ میلیون که ۴۹ درصد را تشکیل میدهد جمعیت زنان است همچنان ۸ میلیون تن که ۲۴٫۴ درصد را تشکیل می دهد جمعیت شهری است، ۳۲٫۴ میلیون که ۷۱ درصد نفوس کشور می شود جمعیت دهاتی را تشکیل میدهد.
از این میان یک ونیم میلیون تن جمعیت که ۴٫۶ درصد نفوس کشور می شود کوچیان تخمین زده شده است. جمعیت افغانستان را ۱۵ سال گذشته حدود ۵۰ درصد رشد و افزایش را نشان میدهد. در مقایسه با کشور های جنوب آسیا رشد جمعیت چشم گیر است. بطور تخمینی و بر آورد احصائیوی در هر سال حدوداً ۲٫۱۴ درصد رشد کرده است.
خانم شهابی در ادامه افزود:
بحث احصائیه بحث نفوس را ارائه می دهد اما متناسب با رشد جمعیت امکانات طبیعتاً محدود می شود. مشکلات مسکن گزینی دسترسی به امکانات در ازای افزایش نفوس دسترسی به امکانات نیز کمتر می شود که باید خدمات صحی اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و… ارائه گردد. ادارات ذیربط همکار باید آمار خدمات خویشرا ارائه بدارند.
سرشماری خانه به خانه از سال ۱۳۵۸ به بعد به دلیل نبود امکانات و شرایط مورد نیاز انجام نشده است.
درسایر کشور ها که با هیچ گونه مشکلات جغرافیایی و مسیر صعب العبور جنگ مطرح نیز نیست انجام داده نمی توانند سروی خانواده در اروپا و امریکا نیز در طی ۲-۳ سال انجام نشده معمولاً هر ده سال یکبار انجام می شود ولی آمار جمعیت شناختی براساس برآورد های احصائیوی روشهای متداول احصائیوی ریاضیتیک است. یعنی روش شناسی متداول جهانی است آماری که مطابق به آن ارائه می شود سروی خانوار در افغانستان با استفاده از روشهای ریاضیتیک و احصائیوی انجام شده است.
جمعیت مردان ۵۱ درصد و زنان ۴۹ درصد است.
به لحاظ دیموگرافیکی در کشور های مختلف امر متداول به لحاظ جمعیت آمار مردان در بر آورد ها بیشتر از زنان گزارش می شود جمعیت ملی ۱۸ و بالای ۱۸ سال ۴۵٫۵ درصد شهری ۴۹٫۵ درصد، دهاتی ۴۴٫۴ کوچی ۴۱٫۹ درصد است.
جمعیت بالای ۶۵ سال کهنسالان سطح ملی ۲٫۷ درصد نفوس زیر پانزده سال جمعیت تقریباً نوجوان در سطح ملی جدا از تفکیک شهر دهاتی و کوچی ۷/۴۷ فیصد است.
براساس آمار ارائه شده جمعیت شهر کابل در حال تورم است.
که تورم جمعیت طبعاً مشکلات را ایجاد می کند. مثلاً در بعضی نقاط کابل مردم به آب صحی دسترسی ندارند که مشکل جدی است باید ادارات سکتور بر آوردها و مشکلات را ارائه کند.
صرف مکلفیت اداره ملی احصائیه و معلومات ارائه تحلیل آمار احصائیوی برای اتخاذ پلان های ستراتیژیک انکشافی از سوی اداره های پالیسی ساز در برنامه های شان است.
ولی در رشد سریع نفوس بی توجهی به تنظیم خانواده و آگاهی ناکافی در مورد پیامد های داشتن فرزندان بیشتر دلیل افزایش بی رویه جمعیت در کشور می باشد.
حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید