روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

راهکار های موثریت بیشتر مبارزه با فساد اداری باید به کار گرفته شود

بررسی ها و ارزیابی ها در طول چند سال و چهاردهه گذشته از جمله در سال های اخیر می رساند که فساد اداری به عنوان یک پدیده نهایت بدنام کننده در ادارات و نهادهای دولتی کشور به صورت گسترده ریشه دوانیده است، خشکانیدن ریشه های فساد و کاهش این پدیده خطرناک به مبارزه پیگیر و عملکرد های قاطع مسئولان دولتی از جمله څارنوالی، پولیس ملی و ادارات محاکم و همچنان اداره مبارزه علیه ارتشډ و فساد اداری ارتباط مستقیم می داشته باشد. اگر چه حکومت وحدت ملی درنخستین روزهای اعلان خط مشی اساسی و راهکارهای حکومتداری اش مبارزه شدید علیه فساد اداری را به عنوان اقدامات جدی و فعالیت های نهایت اساسی و مبرم قلمداد نمود حتا اولین اقدام را در این راستا پیگیری دوسیه کابل بانک وانمود ساخت و به تعقیب آن دوسیه پروژه های ساختمانی وزارت شهرسازی تحت بررسی مسئولان اداره مبارزه با فساد اداری قرار گرفت که حتا تعقیب و بررسی این دوسیه ها تا سطح لوی څارنوالی نیز رسید. ولی با تأسف فراوان که سرنوشت نهایی این دوسیه ها به پایان نرسید و مجرمان این دوسیه ها در مطابقت به قانون که باید محاکمه می شدند و مجازات تثبیت شده در قبال مجرمان فساد اداری علیه آنان تطبیق می گردید، تطبیق نشد، این در حالیست که در بررسی های که از طریق دفتر سازمان ملل متحد در رابطه به گسترش فساد و در سطح کشورهای آغشته به فساد صورت گرفته است، افغانستان در چند سال اخیر در رده های بالایی کشورهای آلوده با فساد قلمداد گردیده است.

ولی اگر روال مبارزه با فساد اداری برخورد در برابر افراد آغشته با فساد اداری به همین منوال و روال ادامه پیدا کند و ضوابط بر روابط چربی داشته باشد نمی توان موثریت مبارزه علیه فساد این پدیده بدنام کننده را چشم گیر وانمود ساخت.

این بررسی در حالی در بخش مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. که موضوع فساد اداری و گسترش این پدیده شوم در افغانستان در سال های اخیر، در کنفرانسهای شیکاگو و شانگهای به عنوان پیش شرط های ارائه کمک های اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است و تأکیدات تشدید مبارزه در برابر پدیده فساد اداری در جلسات و ادامه مبارزه و تلاش حکومت در این راستا در سرخط فعالیت های دولت قرار داده شده است.

اما آنچه که قابل مکث و تذکار است آنست که براساس اصول حقوقی و برمبنای قانون اساسی کشور اتباع افغانستان همه در برابر قانون برابر اند و هیچ امتیازی هیچ کدام نسبت به یکدیگر ندارند. یعنی تمام اتباع در راستای مبارزه با فساد اداری مسئولیت دارند، اگرچه بحث مبارزه با فساد اداری، از مدت زیادی است که به اصطلاح عام نقل مجلس ها و موضوع اصلی بسیاری از کنفرانسها و گفتگو های است که در مورد افغانستان در آنجا بحث و گفتگو صورت می گیرد به خصوص در نشست و جلساتی که، در رده های بالایی دولت راه اندازی می گردد، بدون قید و شرط روی این موضوع صحبت می شود اما آنچه که از این راه آوردمی توان به حیث یک دستاورد، در امر مبارزه با فساد اداری در افغانستان قلمداد نمود، بسیار ناچیز و اندک به نظر می رسد، به عباره دیگر چیزی نیست که بتوان با آن خود را قناعت داد و دوستان بین المللی و سازمان ملل متحد را در پروسه مبارزه با فساد راضی ساخت. چرا که براساس بررسی ها همین اکنون مشکلات درگمرکات و نهاد های پولی همچنان ادامه دارد و فساد بیداد می کند، این در حالیست که وزارت مالیه از ارتقای عواید در گمرکات افغانستان گزارش ارائه می کند. ولی با همه تلاشهای که از طریق نهاد های مسئول مبارزه با فساد اداری صورت می گیرد، متأسفانه که موضوع ریشه کن ساختن فساد اداری  در ادارات دولتی امیدوار کننده به نظر نمی رسد و از مؤثریت مبارزه در این راستا نشانه های کمتری به مشاهده می رسد.

براساس برداشت ها و بررسی ها، تازمانی که براساس یک میکانیزم شفاف و قابل اطمینان گام های عملی در پروسه مبارزه علیه فساد اداری برداشته نشود نمی توان اعتماد و مردم افغانستان و دوستان بین المللی را حاصل نمود. ولی باید اذعان نمود که کاهش فساد اداری کار چندان آسان نیست، بلکه یک پروسه پیچیده می باشد، بناءً در حالی حاضر مسأله فساد اداری در افغانستان از ابعاد مختلف دچار مشکل است، لهذا برای مبارزه مؤثر در برابر فساد اداری باید در این راستا تجدید نظر شود و راهکار های مؤثرتری بکار گرفته شود.

در مرحله اول قوانین و مقررات مبارزه علسه فساد اداری باید از میکانیزم خاص برخوردار گردد و بعد از بررسی همه جانبه اصلاح و بازنگری گردد، تا مؤثریت آن گسترش یابد بار دیگر گام های مؤثرتری به خاطر محو و ریشه کن ساختن فساد اداری این پدید بدنام کننده که مانع تمام پیشرفت هاو بدنامی کشور در سطح ملی و بین المللی گفته می شود برداشته شود. در غیرآن نمی توان این لکه بدنامی را از دامان پاک وطن زدود و نام کشور را از فهرست کشور های آغشته به فساد اداری
دور ساخت.

رئیس جمهور کشور بادرنظرداشت نیازمندی زیاد تشدید مبارزه در برابر فساد اداری در نشستی که روز چهار شنبه در قصر چهارچنار با اشتراک تعدادی از دیپلوماتان خارجی و مسئولان ادارات دولتی تدویر یافته بود گفت که اساس واضح در برابر فساد اداری گذاشته شده است، اما مبارزه با فساد کاریک فرد نیست، کار دولت و تمام افراد جامعه است، به این معنی که ریشه کن ساختن فساد اداری به مبارزه بیشتر نیاز دارد و حضور تمام مردم لازمی است.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید